Penginayaan


Kekejaman ke atas makhluk haiwan yang tiada akal dan tak mampu berusaha menyelamatkan diri mereka dari penginayaan dan kekejaman, melainkan menerima saja segala seksaan dan penderaan yang dilakukan keatasnya.

Sesungguhnya manusia itu zalim walaupun mereka di kurniakan Allah akal fikiran dan perasaan serta cukup segalanya dengan sifat atas nama manusia.