Saturday, April 30, 2011

Samb: ke 7 Hakikat Keenam

Demikian pula menurut pengakuan Profesor Abraham Bolyake, seorang Yahudi keturunan Rusia, yang kemudian berhijrah ke Palestin dengan ayahnya pada tahun 1923. Pada masa selanjutnya ia menjadi guru besar sejarah Yahudi di Universiti Tel Aviv. Dalam pelbagai kajian dan tulisannya, ia menyatakan bahawa Yahudi yang sekarang itu datang dari Khazar, suku ketiga belas. Bahkan, beliau dengan terang-terangan menyerang pendapat yang mengatakan bahawa orang-orang Yahudi sekarang adalah pelarian dari kabilah yang konsisten pada Taurat (al-qabilat at-tawratiyyah). Tentu saja, pendapat itu sekaligus membantah cerita atau dongeng tentang kaum Yahudi sebagai bangsa pilihan.

Willliam G.Car, dalam bukunya ‘Batu-batu di Papan Catur’ mengatakan: “Mulai etnis selain Semit, Turki, dan Finland, mengirimkan utusannya ke Ereopah; (mereka) datang dari Asia sejak abad Pertama Masihi di sepanjang perjalanan bumi yang terjadi di sebelah utara Laut Caspien (Qizwin/Khazar). Sejarah mencatatkan bangsa-bangsa penyembah berhala itu bernama Khazar. Mereka pernah tinggal di wilayah timur jauh Eropah. Di situ mereka membentuk kerajaan Khazar yang kuat. Lalu mereka membentang kekuasaannya sedikit demi sedikit melalui peperangan berkali-kali sehingga pada akhir abad ke-2 M, mereka mampu menguasai sejumlah besar wilayah yang terletak di Eropah Timur atau disebelah barat gunung Qural dan sebelah utara Laut Hitam. Ketika itu, orang-orang Khazar lebih suka memilih agama Yahudi berbanding agama Kristian atau Islam. Mereka dirikan gereja dan sekolah-sekolah untuk mengajar dan mengembangkan ajaran Yahudi di seluruh pelusuk wilayah kerajaan atau kekuasaannya.

Di puncak kekuatan dan kekuatannya, pemerintahan Yahudi Khazar mengutip upeti(ufti) atau cukai secara paksa dari dua puluh lima bangsa. Lantaran kuatnya, pemerintahan Khazar mampu bertahan dalam kekuasaannya selama hampir lima ratus tahun. Akhirnya, pemerintahan yang kuat itu jatuh juga di akhir abad ke-13 M di tangan pemerintah Rusia yang menyerang mereka dari sebelah utara. Jiwa pemberontakan berpindah dari pemerintah Khazar Yahudi ke tangan pemerintahan Rusia. Pemberontakan mereka berlanjutan sampai terjadi Pemberontakan Merah pada tahun 1917. Serangan parajurit Khazar Yahudi pada awal abad ke-13 M menjelaskan kepada kita bahawa orang-orang kita sebut sebagai orang-orang Yahudi itu telah bersesuaian menetap dalam pemerintahan komunis Rusia.” (Demikian William G.Car).

Sementara itu, Profesor Abraham dalam bukunya yang sangat bagus tentang Khazariya, yang di terbitkan dan disebar luaskan dalam bahasa Ibrani untuk pertama kali pada tahun 1944 di Tel Aviv, mengatakan: “Bangsa Yahudi (Khazar) itu dapat kita anggap sebagai inti bagi pendudukan Yahudi. Terbesar di wilayah Timur Eropah. Sesungguhnya silsilah keturunan penduduk ini-yakni, mereka yang menetap di tempat asalnya dan mereka yang berhijrah ke Amerika Syarikat, serta yang berpindah ke negara-negara lainnya, ditambah lagi dengan mereka yang pergi ke Israel semuanya, pada saat sekarang, telah membentuk majoriti kaum Yahudi di dunia. Realiti menyatakan bahawa majoriti terbesar orang-orang Yahudi di seluruh dunia pada masa sekarang ini, berasal dari sebelah Timur Eropah. Oleh kerana itu, sangat berkemungkinan bahawa kebanyakan mereka atau semuanya berasal dari Yahudi Khazar (Caspien). Ini bererti bahawa nenek moyang mereka bukan datang dari Urdun (Ardan), melainkan dari sungai Volga (Al-Fulja). Mereka juga bukan berasal dari tanah Ka’nan (Mesir). Mereka berasal dari Kaukas yang sejak dulu diyakini sebagai tempat kelahiran bangsa Aria. Dari segi struktur keturunan, mereka lebih dekat ke kabilah Hon, Uigur, dan Magyar, dari kabilah keturunan Nabi Ibrahim, Ishaq dan Ya’qub.Bersambong…


Friday, April 29, 2011

Khasiat Epal, Asparagus dan Barli

Epal (tuffah)

Epal yang masam lebih sejuk daripada yang manis. Adalah di katakan epal boleh menguatkan hati.

Petua – sebiji epal hijau dan 2biji peria yang kecil, di kisar dan ambil airnya di minum. Baik untuk menrendahkan tahap gula dalam darah. Amalkan meminumnya setiap minggu.Asparagus (hiyawn)

Panas dan lembab. Asparagus membuka sekatan pada buah pinggang, dan memudahkan kelahiran anak. Adalah di khabarkan asparagus membunuh anjing yang memakannya.Barli (sya’ir)

Barli dijadikan makanan. Di syorkan bagi mereka yang mengidap penyakit pembawaan panas. Barli direndam dalam air dan diminum untuk menghilangkan batuk dan sakit kerongkong. Nabi Muhammad s.a.w. selalu member sup barli kepada orang yang mengidap demam.

Petua – Barli juga baik untuk membersih pundi kencing dengan merebusnya dan meminum air rebusan tersebut.

Thursday, April 28, 2011

Samb: ke 6 Hakikat Keenam

Dalam surah al-A’raf, ayat 160 disebutkan:

“Dan mereka Kami bahagi menjadi dua belas suku yang masing-masingnya berjumlah besar, yakni ‘menjadi jemaah yang banyak atau menjadi kelompok’. Adat tersebut ditafsirkan sebagai jamak, yakni dengan kata-kata Asbata. Sebab, yang diinginkan Allah adalah ‘al-Jama’at’, sejumlah orang, dan bukan dari suku sendiri. Kata ‘Asbata’ dinasabkan (dibaca fathah) sebagai badal (pengganti) dan bukan sebagai tamyiz.

[CATITAN: Makna ‘as-sibt’. Kata ini bermakna sebuah pohon yang dahannya rendang, sangat banyak, tetapi akarnya satu. Disebutkan dalam sebuah hadis: “Husain putera Imam Ali merupakan satu sibt dari asbata (pelbagai sibt), yakni salah satu umat dari pelbagai umat. Pengarang kitab ‘al-Kulliyyat’ mengatakan: “Setiap orang dari putera Nabi Ismail adalah suatu kabilah. Sementara itu, setiap orang dari keturunan Ya’qub adalah sibt.” (Mu’jam Muhit al -Muhit, hlm. 393).]

Dari manakah satu angka lagi yang melengkapkan jumlah tiga belas yang berulang-ulang dalam mata wang AS itu?

Sebenarnya, yang paling penting dari semua yang dua belas itu adalah yang satu ini. Ia ditentuan oleh mereka semuanya. Dan itulah yang terjadi, ketika ia menisbahkan dirinya kepada mereka. Maka, ia bergabung bersama mereka hingga berjumlah tiga belas suku, meski secara palsu.

Mereka adalah Yahudi Khazar (kabilah ketiga belas) yang melarikan diri. Seorang penulis Yahudi, Art Kistler (mati 1983) seorang sarjana yang jarang ada tandingannya di kalangan Yahudi, memandang bahawa Yahudi Khazar ini kabilah ketiga belas.

[CATITAN: Arts Kistler adalah seorang penulis Yahudi. Ayahnya berasal dari Hongaria dan ibunya dari Austria. Ia dilahirkan di Budapest pada tahun 1905. Ia pernah belajar di Venna. Ia adalah salah seorang pimpinan Jaboutnsky yang menganggap penting berhijrah ke Palestin. Lalu Arts Kistler berpindah ke Palestin. Tetapi ia mengalami kegagalan di sana sehingga ia terpaksa berpindah lagi ke Berlin. Ia menjadi wartawan dan bergabung dengan Partai Zionis Jerman pada tahun 1931 seraya bermimpi mendapat syurga Allah di muka bumi. Tetapi kemudian ia menyedari bahawa dirinya telah melakukan suatu pembohongan besar, sehingga ia beralih ke golongan kanan. Kemudian ia bergelut dengan pelbagai ilmu pengetahuan sehingga ia dapat menyampaikan perkuliahan di pelbagai penguruan tinggi di Amerika. Ia mendapatkan ijazah atau penghargaan yang besar dari Universiti Compenhagen. Bahkan iapun mendapatkan gelaran doctor dalam bidang hukum dan undang-undang. Ia termasuk orang yang mempercayai dan meyakini politik koeksistensi antara Yahudi dan Arab. Ia juga termasuk salah seorang pendukung keputusan pembahgian dan berdirinya negara Yahudi di Palestin dan bahgian lainnya untuk orang Arab. Hal itu sesuai dengan isi keputusan yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun 1947, yakni dengan membahagikan Palesti menjadi negara Arab dan bahagian lainnya Negara Yahudi.]

Dan Kistler secara mudah berkesimpulan, dalam bukunya ‘The Thirteenth Tribe”, bahawa mejoriti kaum Yahudi sekarang ini bukan berasal dari dua belas kabilah keturunan Nabi Ya’qub sebagaimana kisah tentang mereka disebutkan dalam Al-Qur’an dan Taurat. Bahkan, mereka itu telah menyimpang dari kabilah Khazar, kabilah ketiga belas. Keturunan mereka ini menyebar di pelbagai negara Eropah Timur, khususnya Poland, Hongaria, dan Rusia. Ertinya, mereka tidak berasal dari Palestin, tetapi dari Kaukas dan Asia Tengah. Ini dapat menolak dan membatalkan istilah lahirnya permusuhan di kalangan orang-orang Semit dari beneh-beneh orang Palestin.
Bersambong….


Wednesday, April 27, 2011

Samb: ke 5 Hakikat keenam

Setelah diulang kaji, saya menemukan dua kata tersebut dalam bahasa Perancis Le grand Coptis, yang bererti orang Qibti terbesar. Sementara itu, al-qibti adalah “orang Mesir” dan bukan orang kristian sebagaimana difahami oleh orang ramai.

Sebagaimana Anneou juga bererti lingkaran atau al-khatam bermakna segel. (Yang tercantum atau tertera dalam mata wang satu dolar Amerika) itu adalah segel Dajjal, yang mengaku dirinya sebagai dukun terbesar (dari keturunan) Mesir. Siapakah yang membuat orang Mesir itu duduk bersila atas singgahsana Amerika? Ia sendiri melihat bahawa Amerika merupakan wilayah atau medan yang dinamik untuk kehidupan, keberadaan, pemikiran, dan uji cubanya. Sementara itu, Mesir adalah al-‘uqdah al-qadimah, “perkarangn lama” bagi kehidupannya. (Untuk masalah ini ada pandangan dan pendapat lain yang akan dikemukakan pada kesempatan lain).

Tanggal yang ditulis dengan huruf-huruf Romania (Mocclxxvi) adalah tanggal yang diumumkannya secara rasmi pembentukkan organisasai Pendukung Cahaya Syaitan. Ini adalah perletakan asas pertama secara mudah menduduki otak dunia, bumi, dan kekayaannya. Tanggal itu bukanlah tanggal pengumuman dokumen kemerdekaan Amerika.

Sementara itu, burung helang yang ada didalam lembaran wang ringget Amerika itu, yang atasnya ada bintang segi enam, adalah lambang bagi Yahudi, Israel, dan Zionis, serta tanda bagi setiap yang berhubungan dengan warisan Ibrani atau kewujudan Nazi Yahudi.

Para penganut Masuniyyah menyebut bintang itu sebagai “baju besi Nabi Dawud” (dira’ Dawud). Menurut mereka. Nabi Sulaiman mewarisi baju besi itu. Dalam pandangan orang-orang Yahudi, bintang itu mengisyaratkan dua mata pada bahgian dalam dua segitiga. Dan sisi dari masing-masing mata segitiga adalah sama. Menurut dakwaan orang-orang Yahudi, Nabi Sulaiman telah menunjukkan perhatian kepada segitiga itu, sebagaimana halnya jika segitiga itu adalah “Mata Allah”. Pada akhirnya nanti mata atau segitiga tersebut menjadi “Lambang Allah” sendiri. Itulah nampaknya alasan dan dasar orang-orang Yahudi dan para penganut Masuniyyah mendewakan lambang itu.’ [Buku ‘Al-Masuniyyah’ karya Mahmud Thabit asy-Syadzili, hlm. 51, dengan sedikit perubahan.]

Termasuk yang sedikit membingungkan saya, sebagai pemikir, adalah jumlah bintang yang membentuk segi enam. Ternyata jumlahnya tiga belas saja. Demikian pula halnya dengan jumlah pen panjang diatas ekor burung helang, baik yang dinaungi ataupun yang tidak dinaungi. Semuanya berjumlah tiga belas sahaja, tidak lebih dari itu. Tombak (pendek) yang ada pada salah satu genggaman burung helang itu juga berjumlah tiga belas saja, tidak lebih.

Lebih dari itu, anda akan menemukan bahawa jumlah kertas di dahan zaitun yang ada dalam genggaman burung helang yang satu lagi berjumlah tiga belas. Bahkan, tingkatan yang semuanya berbentuk piramid, yang diatasnya ada sorot mata tajam Dajjal terkutuk itu, juga berjumah tiga belas. Kemudian, diatasnya lagi, ada bentuk segitiga yang memancarkan sinar. Dengan merenungkan apa yang ada di dalam lembaran wang satu dolar AS itu, saya berkesimpulan bahawa jumlah ketururnan atau suku Yahudi, putera-putera Nabi Ya’qub, adalah dua belas. Mereka disebut juga Asbat, suku Nabi Ishaq dan Nabi Ibrahim. Asbat adalah cabang keturunan Bani Israel Yahudi sebagaimana halnya kabilah-kabilah Arab adalah keturunan Nabi Isma’il.
Bersambong…


Tuesday, April 26, 2011

Samb: ke 5 Hakikat keenam

Pada tahun1920 terbongkarlah kes pembunuhan seorang pemuda Amerika, Bobby Frank, penduduk Chicago. Sebab utama kematiannya adalah kerana balas dendam seorang Yahudi kepadanya setah ia merencanakan untuk melepaskan diri dari organisasi Yahudi “Kaballo”. Ini adalah sebuah organisasi yang selalu berusaha menarik pemuda terbaik di antara keturunan Yahudi dan Amerika.Setelah mereka tidak berhasil memujuknya untuk mengikuti ideology dan agama mereka, merekapun lantas membunuhnya secara kejam. Bahkan, ia sempat mengetahui banyak perkara, bahkan lebih dari kebiasaan, tentang ideology Yahudi. Ia kemudian meyebarluaskan kepada teman-temannya bahawa ejen-ejen terselubung raja Yahudi yang ditunggu-tunggu itu telah melancarkan propaganda untuk memerintahnya melalui lembaran wang satu dolar Amerika. Ini dimaksudkan untuk menyatukan dunia di bawah kekuasaannya. Selain itu, orang-orang Yahudi membuat satu kumpulan untuk mengusai dunia tanpa sama sekali terikat dengan akhlak dan bahkan tidak lagi mengikut ajaran Yahudi yang menganjurkan akhlak atau moral.Tidak seorang pun yang menyatakan dengan terang-terangan agama yang dianuti Bobby Frank, yang cahayanya telah menerangi sepenuh hati dan akalnya. Kemudian, ia melepaskan diri dari penglibatan pada organisasi Yahudi itu. Akan tetapi, penyelidikan keselamatan Chicago. Rax Watson, berhasil memberkas pembunuh Bobby Frank. Keduanya mengaku bahawa mereka telah membunuh dan tidak mahu mengungkapkan identity pelaku lain. Bahkan, mereka sama sekali tidak mahu mengungkapkan rahsia organisasinya. Dari mereka diketahui bahawa Bobby Frank menganut agama al-Muhammadiyyin. Pengakuan terakhir ini didapatkan dari mereka setelah seorang sahabat Bobby pernah mendengar pengakuan bahawa ia diajak berbicara oleh Bobby dengan kata-kata asing yang diterima dari seorang Nabi yang sempurna. Ia memperingatkan dunia dari pujuk rayu raja Yahudi yang ditunggu-tunggu. Itulah Dajjal.Anehnya, anggota organisasi Kaballo adalah pengawai terbesar di Amerika syarikat untuk membela para pembunuh. Oleh pemerintah Amerika, Rex Watson dilarang menghadiri pengadilan dalam penyelesaian kes itu. Bahkan, selama pengadilan kes itu berlansung, pemerintah Amerika melarangnya tinggal di Chicago dengan segala macam alasan remeh-temeh. Misalnya, Rex Watson dituduh telah menghubungi para hakim secara sembunyi-sembunyi. Bahkan, ia juga dituduh menerima rasuah dari keluarga Bobby Frank yang mempunyai kekayaan melimpah itu.Penyelidikkan masalah-masalah keamanan ini berhasil disingkirkan daripada pekerjaan melalui anggota kepolisan sesudah dipaksa. Hal itu dilakukan ketika ia memperingatkan banyak orang dari ancaman program kumpulan internasional Yahudi yang telah membongkar masalah lambang mereka. Menurut pengakuan mereka, lambang itu adalah bentuk terbaik dari baju besi Nabi Dawud. Padahal, sesungguhnya, propaganda Dajjal dan lambang capnya itu secara otomatik memeperlihatkan rahsianya bagi mereka yang berfikir.Kata-kata ‘Novus Ordo Seclorum’, secara harfiah, bermakna “Tata Dunia Baru”. Di bahgian bawahnya ada tulisan dalam bahasa Inggeris.“The Great Seal” Mohor Terbesar. Sementara itu dua kata di bahgian atas mata wang itu, ‘Annuit Coeptis’, bererti “Kejayaan Milik Kita”, atau “Yang Agung Yang Berjaya “, atau juga bererti “Raja Istimewa” , atau boleh juga bermakna “Penutup (Segel) Orang Mesir”. Dan makna-makna seperti itulah yang dimaksudkan oleh kata-kata yang ada pada lembaran wang dolar Amerika itu, yakni “Segel Terbesar Milik Raja Istimewa”, yang menentukan asal-usul ketinggian, dan pengaruh yang membentuk keperibadiannya itu dikembalikan ke negeri Mesir yang diakui oleh Dajjal sebagai permata di muka bumi ini.
Bersambong….


Monday, April 25, 2011

1 Amerikan Dolar Sirlari
Dengan yakin, Batt Robertson berpendapat bahawa yang merancang mereka atau cap tersebut pada wang kertas dolar Amerika adalah seorang yang bernama Charles Thompson, anggota Kongres dan seorang penganut Masuniyyah tulen. Kata-kata ada bahgian dalam cap yang ditulis dengan bahasa Latin itu bererti Tata Dunia Baru atau peraturan baru bagi bangsa-bangsa di dunia.


Cahaya atau mata yang bersinar di atas piramid, menurut pendapat Batt Robertson, adalah cahaya atau mata tuhan orang Mesir kuno (Osiris), tuhan yang selalu mereka kunjungi di sela-sela pertemuan rahsia, yang diadakan para penganut Masuniyyah.

Tentang cap itu, Jeneral William J. Car dari Amerika menjelaskan bahawa cahaya atau mata yang ada diatas piramid itu memancarkan cahaya ke segala penjuru arah, yang mengisyaratkan perwakilan perisikan dan penindasan seperti Gestapo, yang didirikan oleh Wisehobatt di bawah lambang persaudaraan dengan tujuan menjaga rahsia organisasi dan memaksa manusia tunduk kepada undang-undang organisasi melalui penindasan. Perwakilan perisikan itu mempunyai peranan yang penting dalam menentukan penindasan yang mencetuskan pemberontakan Perancis.


Dua kata yang tertera di bahgian atas lambang itu, yakni Annuit Coeptis’ bermakna “Sesunguhnya kepentingan kita sarat dengan pelbagai keberhasilan”. Sementara itu kata-kata yang tertulis di bahgian bawah lambang, yakni ‘Novus Ordo Secorum’, menjelaskan sikap kepentingan mereka, yang bermakna “Tata Masyarakat Baru”. Satu hal yang harus dicatat ialah bahawa lambang ini dibuat atas dasar ideologi Masuniyyah sesudah bergabungnya organisasi ini dengan organisasi Nuraniyyah selepas diadakannya Muktamar Filmsbad pada tahun 1782.


Pear Happies menulis sebuah buku berjudul ‘Jalan Menuju Dunia Diktator Yahudi’. Ia meyatakan bahawa dolar Amerika adalah murni mata wang Zionis Israel. Kerananya, tidaklah aneh kalau raja Zionis meletakan capnya pada mata wang Amerika itu. Dengan begitu, ia memerintah dunia di bawah slogan ‘Tata Dunia Baru’.


Sebelum itu, pada 1848, Menteri Kehakiman Perancis seorang keturunan asli Yahudi, anggota elit kelompok Masuniyyah tingkat ke-33, dan salah seorang tokoh Gerakan Puak Yahudi Sedunia menulis, “Hari ini telah dekat masanya, ketika Orchalma menjadi rumah sembahyang (bait al-solah) disini akan berkibar satu-satunya bendera Israel, bendera Allah, dan akan naik di atas pantai-pantai yang sangat jauh. Tidak mungkin orang Yahudi menjadi teman bagi orang Masihi atau Kristian atau Muslim sebelum memancarkan sinar keimanan dan satu-satunya agama rasional, yang masa kedatangannya ke dunia ini telah dekat. Inilah isyarat kehadirannya yang terdapat pada lembaran wang dolar Amerika. Ia memancarkan cahaya pada setiap orang yang membawa wang itu untuk mendapatkan kesenangan dengan lahirnya ‘Tata dunia baru’ yang menandai kembalinya sang juru selamat”Bersambong…

Sunday, April 24, 2011

Samb: ke 3 Hakikat Keenam

[CATITAN: Dalam filsafah lama Cina diakui bahawa segitiga yang terletak pada air itu mengisyaratkan suatu kejahatan atau simbol keburukan. Sementara itu, lingkaran menggambarkan pembunuhan dan simbol penumpahan darah. Dan lingkaran juga merupakan simbol kekuatan untuk menjaga Segitiga Bermuda dan simbol kejahatan.Jelaslah bahawa di Cina pun terdapat seorang nabi atau seorang rohaniawan yang memperingatkan keluarganya dari kejahatan dan bahaya Dajjal serta segala simbolnya. Tentu saja hal itu dapat terjadi sebab sebagaimana pernah disebut dalam sabda Nabi Muhammad s.a.w., tidak ada seorang nabi pun yang diutus Allah kecuali memperingatkan kaumnya dari kejahaan dan bahaya Dajjal
.]Tetapi Victor Marsdone tidak menjelaskan alasan atau rahsia adanya air di atas lambang ini. Demikian pula, ia juga tidak menjelaskan adanya kapal api dan perahu di permukaan air. Ia hanya menyebut bahawa lambang itu merupakan kod Dajjal untuk menyesatkan manusia. Sebenarnya tidak demikian. Dajjal; semoga kutukan Allah selalu menyertainya, berkeyakinan bahawa ia punya kecerdasan luar biasa di dunia ini. Dan keyakinan demikian tentunya merupakan kebodohan, ketololan, dan kelemahan otaknya.Bagaimanapun, akal seorang Muslim jauh lebih kuat darinya kalau ia memang mahu bekerja kuat dan selalu menuntut ilmu dengan tekun.Maksud dari air yang dikandung dalam lambang adalah air Lautan Atlantik di Bermuda. Sementara itu, kedua hasta, lengan bawah Dajjal adalah kekuatan untuk mengendalikan bentengnya dan merancanakan pelbagai penemuan barunya di dalam benteng itu. Kapal layar yang ada di dalam lambang itu merupakan gambaran salah sebuah kapal yang pernah disambarnya ketika mencuba memasuki wilayahnya. Ia mengunakannya untuk menyebarkan pelbagai macam tenaga. Ia juga menggunakannya sebagai makmal untuk mengadakan percubaan di atas permukaan air. Dan ia masih mempunyai banyak kapal seperti itu.Jika cap rasmi Dajjal yang tertera dalam lembaran wang satu dolar Amerika diperhatikan secara saksama, maka piramid itu mengisyaratkan adanya hukum diktator dengan bertopengkan demokrasi yang dikendalikan oleh pemerintah internasioanl yang bersatu dibawah kekuasaan seorang raja yang menjadi sumber cahaya dunia. Sistemnya disebut Tata Dunia Baru.Pakar teologi Protestan Amerika. Batt Robertson, menguatkan bahawa lambang yang ada pada lembaran wang dolar Amerika itu sama sekali tidak berhubungan dengan kemerdekaan Amerika. Akan tetapi, pemilik dan pembuat lambang itu adalah Adam Wisehoubatt, pendiri organisasi syaitan yang bernama “Pencerahan” dan menyusup ke dalam ajaran Masuniyyah yakni, seolah-olah organisasi itu bukan berasal dari Masuniyyah dan pendiri Parti Komunis Rusia, pendiri Meja Bundar di Inggeris, dan pendiri Majlis Perhubungan di Amerika. Mungkin saja organisasi yang didirikan Adam W. itu menembus segala sesuatu di Amerika. Bahkan setiap rumah, yayasan pergerakan dan gerakan Perjanjian Baru di Amerika pun ditembusinya.
Bersambong…


Saturday, April 23, 2011

Samb: ke 2 Hakikat Keenam

Setelah berita Ford berlalu selama 34 tahun, Jenderal Willian J. Car dari Amerika mengatakan:“Apa yang dikatakan oleh Ford itu telah berlalu selama tiga puluh empat tahun, tetapi ternyata masih sesuai dengan pelbagai peristiwa yang terjadi sekarang dan yang kita alami.”Menurut hemat saya, ketika kita sekarang berada di tahan 1994, langkah atau strategi terkutuk itu sesungghnya masih terus berjalan menuju cita-cita puncaknya dengan kekuatan aneh. Tetapi yang aneh bagi para penganutnya dan juga bagi rajanya adalah bahawa Allah tetap mengalahkan mereka, meskipun kebanyakan manusia tidak tahu soal itu.Dalam teks bahasa Inggeris yang ditulis oleh Victor Marsdone, terdapat dokumen yang menguatkan gambar ular dikelilingi bola bumi yang semuanya berbentuk bujur telur. Nampak kepala dan ekor bertemu secara merapat. Ini bermakna bahawa langkah dan strategi mereka sudah sempurna tanpa ada celah-celah yang dimasuki musuh. Ular yang terlukis di dalam dokumen itu adalah kod pengaruh atau wibawa Yahudi, bahkan menjadi lambang bagi raja mereka yang ditunggu-tunggu. Simbol itu dicuri dari kerajaan Fir’aun. Sebab, ular adalah kod kebijaksanaan bagi para raja Fir’aun, di samping menjadi lambang kekuatan, kecerdikan dan ketajaman fikiran. Untuk lambang tersebut, mereka membuat pelbagai macam patung dari emas. Bahkan lambang itu dilukis pada mahkota para raja dan pemimpin mereka yang lain.Victor Marsdone berkata: “Simbol itu, sebagaimana nampak dengan jelas merupakan cap protokol Yahudi. Sementara itu gambar piramid di bawah lambang itu mengandung makna adanya hubungan lama dengan kerajaan Fir’aun Mesir."Nampaknya ia kurang memahami sedikitpun hubungan yang dimaksudkan itu. Ia hanya menduga kuat bahawa ajaran Masuniyyah telah ada sejak lama, bahkan sejak masa perkembangan para raja mungkin ada benarnya.Bukankah Dajjal, yang buruk kedua matanya itu, pernah pula hidup di masa raja-raja Fir’aun? Demikian pula, para tokoh besar Masuniyyah di dunia mengesakan bahawa keyakinan, kod, isyarat, darjat, dan tingkatan mereka didasarkan kepada ajaran Fir’aun Mesir. Ajaran atau fahaman itu sampai kepada mereka melalui Bani Israel yang hidup di Mesir dan kemudian diusir keluar.Namun, saya ingin menambah bahawa Dajjal faham betul bahawa Mesir adalah pelaburan atau gudang perbendaharaan dunia dan bahkan permata atau ratna mutu manikamnya. Ia tahu pasti bahawa Mesir adalah pusat dunia Islam dan pusat peradabannya. Kerana kecintaannya kepada negara Mesir dan kebeciannya yang meluap-luap terhadap Islam, Dajjal sangat mengidam-idamkan keluarnya Islam dari Mesir. Ada puncaknya, ia menginginkan Mesir dipenuhi orang-orang Yahudi, yakni mempunyai idealogi Yahudi atau penduduknya menjadi ateis. Dengan demikian, tidak akan ada lagi yang mampu merintangi impiannya.Dalam lambang yang diletakkan pada surat-surat rasmi diatas, Dajjal memperkenalkan dirinya. Simbol yang dibuatnya ini nampak sarat dengan makna.
Bersambong…


Friday, April 22, 2011

Samb: Hakikat Keenam


Dokumen-dokumen itu membahas langkah dan strategi syaitan yang disimpan dan ditetapkan sejak lama dan kemudian diketahui bahawa pencetus idea itu ialah Adam Wizehobart (Adam Wizeherbert) pada tahun 1770. Ia adalah pendiri Jemaat Nuraniyyin para pendukung cahaya syaitan. Kemudian, dengan terang-terangan dinyatakan bahawa tujuan utama penubuhan Jemaat ini adalah membentuk sebuah Pemerintah Antarabangsa.Inilah juga yang dikritik dan dikecam oleh pengarang Jerman Zwack dalam bukunya ‘Al- Makthutat al- Asliyyah al- Wahidah’ (Manuskrip Asli Istimewa). Dan manuskrip ini pula yang dikirim ke Perancis untuk para ejen Dajjal, pengikut Jemaat Nuraniyyah untuk memimpin pemberontakan disana. Dengan kekuasaan dan kurnia Allah, surat-surat atau dokumen-dokumen itu terbongkar melalui peter yang menyambar sang pembawa surat melalui Frankfurt menuju Paris. Pembawa surat itu jatuh dan menjadi gila. Ketika badannya dipereksa oleh bahgian keselamatan , dokumen-dokumen antik itu ditemukan, kemudian diserahkan kapada pemerintah khusus di Bavaria.General Willian G. Car mengatakan dalam bukunya yang menggemparkan, ‘Batu-batu di Papan Catur’; “ Setelah pemerintah Bavaria mengkaji secara intensif dokumen komplotan Yahudi itu, dikeluarkanlah perintah kepada bahgian keamanan untuk menduduki bangunan Perkumpulan Timur Akbar yang didirikan oleh Wizeherbert (Adam Wizehobart) dan menghancurkan sejumlah rumah, termasuk istana Baron Basus (Pasus) di Sondorsdurf, yang dihuni oleh teman-teman Wizeherbart yang sangat berpengaruh.Dalam uasaha penggeledahan dan penghancuran rumah-rumah itu, ditemukan dokumen-dokumen tambahan yang menguatkan keyakinan pemerintah Bavaria bahawa semua dokumen yang dikemukankannya itu adalah naskhah asli komplot yang dirancang oleh sang pendita syaitan , Adam W., yang menguasai Jemaat Nuraniyyah. Di dalamnya, disebutkan kegilaan Adam W. menggunakan perang dan pelbagai rusuhan sebagai sarana untuk membentuk sebuah pemerintahan Antarabangsa dengan suatu bentuk tertentu. Rancangan itu akan diujudkan oleh mereka kaum Zionis ketika segala ketetapan ehwal pemerintahan itu siap. Apabila pemerintahan Bavaria berhasil menguasai mereka, gedung Perkumpulan Timur Akbar pun ditutup pada tahun 1785. Dan Jemaat Nuraniyyah dianggap sebagai berada di luar undang-undang pemerintah setempat.Pada tahun 1786, pemerintah Bavria menerbitkan dokumen rinci tentang kumpulam Yahudi ini dengan judul “Tulisan-tulisan Asli tentang Aturan dan Puak Nuraniyyah”. Sebahagian teks itu disebarkan dan dikirim kepada para pegawai pemerintah dan aktivis gereja. Tetepi rupanya sikap tanggap dan wibawa orang-orang Nuraniyyah lebih kuat sehingga peringatan pemerintah Bavaria itu diremehkan dan kurang mendapat perhatian.Jadi, sebenarnya kumpulan Yahudi itu telah lama terbentuk, aktif bergerak, dan selalu aktif. Anehnya, meski telah diketahui tabirnya, nampak bahawa segala sesuatu berjalan mengarah kepadanya. Jadi, organisasi tersebut hampir menggerakkan segala sesuatu. Bahkan, pada 17 Febuari 1921, New York World mengadakan pertemuan dengan Sir Henry Ford. Dalam pertemuan itu, Hanry Ford mengatakan dengan terang-terang ”Satu hal paling penting yang akan saya katakana berkenaan dengan protokol Yahudi ialah bahawa apa yang ada di dalamnya sesuai benar dengan apa yang sedang terjadi di dunia sekarang ini. Protokol itu telah berjalan selama 16 tahun, tetapi masih sesuai dengan hukum antarabangsa sampai sekarang."
Bersambong….


Wednesday, April 20, 2011

Samb: Akhir Hakikat Kelima

Tangan yang membunuh kedua pakar fizik itu sama dengan tangan yang membunuh presiden Amerika, John F. Kennedy dan sama-sama dalam keadaan yang rumit dan aneh. Bahkan, kisah terbunuhnya John F. Kennedy menjadi semacam misteri yang rumit.Pada saat itu, pelbagai pihak mengisyaratkan baik dengan terang-terangan atau dengan kata-kata sembolik bahawa ada kekuatan samar yang bekerja alam kegelapan. Dan itulah yang bertanggung jawab atas tragedy yang terjadi secara misteri itu kerana kes-kes itu tidak dapat dikesan oleh pusat pemberitaan Amerika.Mungkin bukan suatu hal kebetulan jika ada kesesuaian ‘sikap negatif’ untuk tidak mengakui tentang piring terbang dan usaha untuk menelitinya, baik yang diperlihatkan oleh pusat maklumat atau pemberitaan Amerika, maupun yang dilakukan oleh Rusia. Jika terjadi suatu peristiwa di Soviet Union, lalu terjadi pula peristiwa yang sama (di Amerika), maka dengan serta merta menyebarlah berita para sarjana, wartawan, dan penjelasan rasmi pemerintah bahawa peristiwa itu hanyalah fenomena alam atau kekacauan pandangan alias khayal belaka.
HAKIKAT KEENAMDajjal adalah raja dan ketua umum yang memerintah dunia yang samar. Ia juga pemimpin pemerintah dunia Masuniyah. Ia adalah penguasa terkemuka dalam tahanan dunia baru yang pernah diberitakan sejak tahun 1776. Berita mmengenai kedatangannya ada pada wang dolar Amerika pecahan satu dolar. Ia adalah sang Juru Selamat yang Ditunggu dan sang Penipu (al-Masih al- Muntazhar al- Muzayyif). Ia akan diperangi oleh Imam Mahdi. Ia juga akan mati di tangan Nabi ‘Isa al-Masih.Tahun 1770 merupakan saat yang tepat untuk mengawali langkah dan trategi yang lengkap untuk menguasai dunia. Secara politik, ekonomi, dan ideology, yang disiapakan dengan sempurna oleh dukun teragung, yakni raja Yahudi yang bersembunyi. Sebahgian dari langkah atau strategi itu dikenal sama dengan sepertiga fizikalnya yang asli. Dan itulah yang dikenal dengan ancaman Yahudi (al-Khataral-Yahudi). Itulah judul buku yang dikarang oleh professor Sargi Nilos pada tahun 1905. Beliau pernah mendapat sejumlah dokumen asli mengenai strategi syaitan (al-khittah asy-syaitaniyyah) melalui seorang wanita cantik hasil curian dari kekasihnya, salah seorang tokoh besar Yahudi, yakni ejen raja Yahudi yang ditunggu-tunggu dan bersembunyi. Sang kekasih dari wanita cantik ini membawa dokumen-dokumen itu dari hasil pertemuan khusus yang diadakan oleh para pemimpin perkumpulan Timur Besar (Mahafil asy-Syarg a-Akbar) di Paris pada 1901.Buku itu diterjemahkan (kedalam bahasa Inggeris) oleh seorang wartawan Inggeris, Victor Marsdone. Ketika ia menterjemahkan buku yang memuat dokumen-dokumen asli ini, ia sering mendapatkan ugutan itu dan terus melanjutkan pekerjaannya. Buku terjemahan itu dicetak dan disebar luaskan dengan judul ‘Protokol Pemimpin Zionis’.Setelah beberapa tahun buku ini beredar, Victor Marsdone mati dalam keadaan misteri dan tidak jelas. Meskipun terjadi kekacauan dan hiruk pikuk yang menakutkan sebagai menyebar luaskan buku ini dan hilangnya sebahgian naskhah darinya serta pencetakan-ulang, hal itu tidak menghilang para pemikir dan pengkaji serta pejuang yang tulus dan ikhlas untuk membuktikan bahawa dokumen-dokumen itu memang salinan yang sesuai dengan aslinya.
Bersambong....

Monday, April 18, 2011

Samb: ke 8 Hakikat Kelima

Bahkan boleh jadi dikatakan (oleh Dajjal?) kepadanya, “Jika engkau ingin tetap hidup dalam kebaikan. Bukan sekadar menjadi penentu hukum (penguasa) selama menjadi Presiden, maka palingkanlah matamu dari memperhatikan masalah objek (benda-benda terbang yang tidak diketahui tujuannya itu). Jika tidak….”

Kata-kata setelah kata: “Jika tidak” itu diketahui oleh Dr. Joseph John Kennedy, dan lain-lainnya. Tetapi sebelum keduanya mengatakan apa yang mereka ketahui, mereka terus dihancurkan oleh “tangan samar”.

Dr. Maurice J., seorang profesor dalam ilmu fizik, telah mengikuti secara cermat kesaksian banyak orang tentang piring terbang dengan pelbagai cara, melalui pita rakaman dan alat-alat lain, dengan penuh ketelitian (bahkan) sesudah ia menyaksikan piring terbang itu dengan jelas sekali.

Sejak mula, pakar ini tiba pada kesimpulan yang cukup memuaskan bahawa seringnya benda-benda yang tidak dikenali ini terlihat oleh orang ramai dan dalam keadaan dan bentuk berbeza-beza tidaklah benar jika dianggap sebagai akibat dari kekacauan penglihatan, atau suatu kekeliruan, atau tipuan mata belaka. Bahkan Dr. Maurice pun berpendapat, dengan penuh keyakinan, bahawa piring terbang itu bekerja sesuai dengan hukum atau undang-undang yang maju (moden) yang belum dicapai oleh hukum atau undang-undang yang dibuat oleh penduduk bumi. Di samping itu, iapun yakin bahawa piring terbang atau pesawat angkasa mengikut cara atau metodologi yang sesuai dengan tuntutan dan kelayakan yang mesti dilakukan dibumi dalam pelbagai musim dan keadaan cuaca udara.

Setelah mengadakan uji-cuba penuh risiko, yang disebut eksperimen Philadelpia, dengan menggunakan kapal perosak Amerika bernama Elbarg, nampaknya eksperimen itu dikehendaki untuk disembunyikan dan disesuaikan dengan medan elektro magnetic. Eksperimen itu gagal, meski berhasil untuk tidak diketahui orang ramai. Ramai penumpang yang gila, dan yang terkena radang paru-paru. Banyak juga yang melompat kelaut. Bahkan pesawat itu diakui tidak sesuai lagi untuk pelayaran setelah eksperimen tersebut. Dr. Maurice mencuba meyelidik kesalahan-kesalahan yang terjadi pada kapal perosak itu. Maka, pusat pemberitaan pun berusaha menjauhkan Dr. Maurice dari jabatannya serta diusahakan untuk tidak melanjutkan penyelidikannya.

Pada pertengahan April 1959 Dr. Maurice menghubungi Dr. Manson Fountain, seorang sarjana oseanografi, geografi laut, dan pakar benda purbakala. Ia berterus terang kepada Dr. Manson Fountain bahawa ia ingin sekali berbicara kepadanya tentang pelbagai penemuannya berkenaan dengan eksperimen Philadelpia. Namun, Dr. Maurice tidak hadir pada saat yang telah ditentukan kerana ditemui telah meninggal setelah menghirup gas penggerak mobil (petrol) yang dimasukkan melalui suatu alat. Penjelasan rasmi tentang kejadian itu adalah bahawa ia melakukan bunuh diri.

Nampaknya, Dr. Maurice telah menemukan infomasi yang berguna dan mulai menemukan jawapan-jawapan yang benar, tetapi ia sekarang berada di alam lain.

Tetapi Profesor James V. MacDonald terus melanjutkan kajiannya setelah kematian sahabatnya berdasarkan pemikiran serupa yang juga memuaskan dan meyakinkan. Tiba-tiba, ia- seorang sarjana fizik terkenal pada Ahad, 13 Jun 1971, didapati terbunuh dengan peluru menembusi kepalanya mayatnya ditemukan terletak dekat dengan sepucuk senjata emas di padang sahara Arizona. Tetapi, pengumuman dan penjelasan rasmi mengenai kejadian itu tepat seperti yang ditetapkan atas Dr. Maurice bahawa ia bunuh diri.


]

Bersambong….

Sunday, April 17, 2011

Samb: ke 7 Hakikat Kelima

Imam Mahdi dan para pengikutnya yang akan memakmurkan bumi dengan landasan ilmiah moden pasti akan melebihi apa yang dicapai oleh Dajjal dalam pelbagai disiplin ilmu. Dan itulah, antara lain, yang membuat murka Dajjal, bahkan membangkitkan amarah dan kedengkiannya terhadap Islam dan umatnya.

Berdasarkan kenyataan di atas, Dajjal sebenarnya sangat ingin meniru kemampuan yang sangat luar biasa itu. Namun, ia tidak dapat menirunya. Yang jelas, setiap mujahit atau orang yang sungguh-sungguh berusaha pasti mendapatkan sebahgian dari hasilnya. Dibandingkan dengan manusia sekarang, Dajjal boleh diakui telah mencapai kemajuan yang cukup bersejarah. Bahkan, ia sanggup menerbangkan pesawatnya dengan kecepatan luar biasa, yakni 6,66km sesaat.

Ketika hampir sahaja sebahgian orang dapat memahami permainan ilmiah (yang dilakukan oleh Dajjal), mereka akhirnya terbunuh dalam pelbagai peristiwa misteri. Sementara itu, pihak polis dan sumber-sumber berita menutup-nutupi hakikat kejadian yang sebenarnya. Bahkan, lahir pelbagai sikap (beberapa birokrat) yang menimbulkan cemuhan dari orang-orang yang mengerti. Apalagi, ketika ada pengumuman rasmi bahawa kejadian terbunuhnya beberapa orang dalam penyambaran piring terbang itu merupakan kejadian bunuh diri. Atau, kadang-kadang terjadi pembunuhan, bahkan pembunuhan dengan tiba-tiba dan dengan terang-terangan, sedangkan pelakunya tidak ditemukan.

Dalam buku ‘Ihdzaru al-Masikh ad-dajjal’, saya mengatakan sebagai pengulangan untuk difikirkan dan direnungkan kembali beserta para pembaca budimana, yakni seorang presiden Amerika, Jimmy Carter, pernah melihat benda-benda terbang yang tidak dikenali tujuannya. Peristiwa itu disaksikan oleh dua puluh orang bersamanya. Dan menurut Jave Carter, sang anak presiden, dikatakan:

“Ayah betul-betul mengetahui bahawa benda terbang tersebut tidak mungkin berupa pesawat apapun seperti pesawat kita yang biasa. Dan jangan dilupakan bahawa ayahku juga seorang sarjana fizik, khususnya fizik nuclear di samping sebagai pelayan (yang berdedikasi aktif) di kalangan Angkatan Laut.”

Sejenak setelah peristiwa yang disaksikan oleh Jimmy Carter dan diperkuatkan dengan kesaksian dua puluh orang bersamanya, ia dengan tegas mengatakan:

“Jika saya telah sampai ke Rumah Putih, menjadi presiden Amerika, saya akan melakukan pelbagai tindakan yang lazim untuk menetapkan pelbagai ketetapan dan penjelasan berkenaan dengan pelbagai kesaksian tentang benda-benda terbang yang tidak dikenali tujuannya di bawah pengawasan para ahli dan sarjana.”

Setelah dua tahun ia menjadi presiden, dan masyarakat umum Amerika, bahkan pendapat dunia pun menunggunya untuk memenuhi janjinya, ternyata ia tidak sepatah katapun terlontar dari bibirnya mengenai apa yang pernah dijanjikannya itu.

Mengapa sampai demikian? Adakah orang yang lebih tinggi (kekuasaannya), ketika itu dan di Amerika, dari Jimmy Carter?

Adakah orang yang lebih berwibawa daripadanya ketika itu? Tidak usah perlu diragukan bahawa hal itu memang betul-betul terjadi. Mungkin masalah itu disembunyikan. Mungkin tuan besar, bahkan yang paling besar dalam pandangan mereka setelah Jimmy Carter, mengucapkan kata-kata penuh risiko itu untuk memaksanya tidak berkata apa-apa. Diusahakannya supaya ia sampai pada kerusi Presiden. Kemudian ia letakkan sepatunya pada mulutnya (yang menguncinya untuk tidak mengatakan apa-apa mengenai peristiwa yang disaksikannya).


Bersambong…


Saturday, April 16, 2011

Samb: ke 6 Hakikat Kelima

Itulah sebabnya kita dapati bahawa bahgian terbesar dari benda yang kita dahulukan itu membuatnya tercerai-berai dicelah-celah perubahan tersebu, dan sisanya hanya bahgian terkecil saja yang dapat kita kirimkan melalui gelombang mikro. Kemampuan pengubahan benda menjadi tenaga panas, kemudian menjadi tenaga mekanik, lalu menjadi tenaga elektrik, tidak akan lebih dari 20 peratus. Meskipun kita telah melalui kelemahan teknologi sekarang dalam mengubah uranium menjadi tenaga, maka yang berubah menjadi tenaga sebahgian kecil dari uranium. Sementara itu, bahgian besarnya ada pada panas nuclear yang memancarkan tenaganya pada ribuan dan jutaan tahun dan berubah menjadi anasir lain dan akhirnya menjadi timah.

Tetapi itu bukan tujuan yang paling akhir. Pada sisi lain, perlu adanya perhimpunan gelombang-gelombang yang lalu diubah kembali menjadi tenaga dan kemudian diubah lagi menjadi benda. Setiap bahgian, atom, dan benda besar dikembalikan ke tempat asalnya. Dan kemampuan menghimpunkan sinar-sinar itu, pada masa sekarang, dan mengubahnya menjadi tenaga elektrik dalam bentuk yang sama ketika dikirimkan, kadang-kadang tidak lebih dari 50 peratus. Ertinya, yang tersisa dari benda asli, sampai sekarang, setelah benda itu diubah menjadi tenaga dan dikirimkan melalui gelombang elektro magnetk mikro, yang lalu diterima dan diubah sekali lagi tenaga itu, hanya mencapai 10 peratus. Dan itu terjadi sebelum kita melangkah ke langkah paling akhir, yakni mengubah kembali tenaga itu menjadi benda.

Langkah paling akhir inilah – yakni mengubah tenaga itu menjadi benda dalam bentuk aslinya yang tidak dapat dilakukan oleh manusia abad dua puluh sekarang ini. Kerana itu, kita tidak mengetahui kemampuan penyempurnaan langkah terakhir ini.

Jika kita tetapkan bahawa, dalam keadaan paling utama, manusia dapat mengubah 50 peratus tenaga sisa itu menjadi benda, maka yang akan kita dapatkan jumlahnya lebih sedikit dari lima peratus dalam benda yang sejak mula kita buat. Ini bererti bahawa, jika kita mulai membuat singgahsana Ratu Balqis, lalu kita ubah menjadi tenaga melalui suatu cara tertentu, dan kita kirimkan tenaga ini melalui gelombang mikro, kemudian gelombang ini kita terima lagi, lalu kita ubah sekali lagi menjadi tenaga, atau diubah menjadi benda, maka kita tidak akan mendapat lebih dari lima peratus dari singgahsana Ratu Balqis itu. Sisanya tercerai-beraikan di celah-celah perubahan-perubahan itu jika kita lihat kemampuan paling minima dalam usaha ini. Yang lima peratus dari benda asli itu tidak akan cukup untuk membangun satu bahgian kecil saja dari singgahsana Ratu Balqis, baik kakinya maupun tangannya. Akan tetapi, hasil yang dicapai oleh seorang alim yang diberi ilmu dari Al-Kitab itu adalah seratus peratus sehingga Nabi Sulaiman berkata sebagaimana disebut dalam Al-Qur’an.

“Ia berkata: ‘Ubahlah singgahsana itu. Akan kita lihat apakah ia mengenalinya atau tidak”. Dan ketika Balqis datang, bertanya kepadanya Nabi Sulaiman: “Serupa inikah singgahsanamu?” Ia menjawab: “Seakan-akan ini adalah singgahsamaku. Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami termasuk orang-orang yang berserah diri.”( Erti ayat An-Naml: 41 -42).

Itulah pandangan dan pendapat yang bagus. Dan saya setuju dengan Dr. al-Mahjari. Hanya saya berbeza pendapat dengan beliau dalam satu hal, yakni beliau menyangka bahawa yang diberi ilmu dari Al-Kitab itu adalah jin. Menurut hemat saya, ia adalah seorang manusia. Sebab, pada hakikatnya, manusia lebih kuat daripada jin dan lebih mulia dalam pandangan Allah s.w.t. Betapapun kuatnya Iblis dan Dajjal, kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki manusia, dengan kurnia dan izin Allah, jauh melebihi kekuatan dan kekuasaan mereka, jin, iblis dan Dajjal.Bersambong….


Friday, April 15, 2011

Samb: ke 5 Hakikat Kelima

Walaupun demikian, kadar kemampuan dalam hal itu masih terus ditingkatkan dan disempurnakan.

Jadi, mengubah benda menjadi tenaga dan sebaliknya merupakan pekerjaan yang dapat dilakukan secara ilmiah dan pratikal. Bagaimanapaun, benda dan tenaga adalah dua unsur yang saling membantu (qarinani). Terjadinya perubahan benda menjadi tenaga dan sebaliknya, dalam wilayah luas, tidak akan digagalkan kecuali oleh kesulitan terjadi perubahan dalam kondisi dan kemungkinan ilmiah dan praktis pada saat sekarang.

Sebab, tidak diragukan lagi, untuk dapat menguasai metodologi ilmiah dan teknik praktis yang sesuai guna mengubah benda menjadi tenaga dan sebaliknya dengan mudah, diperlukan kemajuan ilmiah dan teknik yang bagus dan meyakinkan. Sementara itu, kadar kemampuan ilmiah dan kemudahan kita sekarang hanya bagaikan seorang anak kecil yang belajar membaca.

Jika manusia kelak dapat melakukan perubahan antara benda dan tenaga dengan mudah, maka pasti ia akan menghasilkan perubahan menyeluruh dan berdasar. Bahkan, boleh jadi, manusia melahirkan revolusi besar-besaran dalam kehidupan moden sekarang. Salah satu sebab yang memungkinkan pegiriman tenaga adalah menggunakan kecepatan cahaya pada gelombang mikro ke tempat mana saja yang kita inginkan, yang kemudian kita ubah kembali menjadi benda. Dengan cara itu, kita dapat mengirim peralatan perlengkapan apa saja. Bahkan rumah bersama isinya dapat dipindahkan ke daerah mana saja di muka bumi ini menurut pilihan kita, atau dipindahkan ke bulan atau ke Mars sekalipun, hanya dalam beberapa saat atau beberapa minit saja.

Tetapi, satu hal yang masih diakui sebagai halangan utama oleh para sarjana fizik untuk membuktikan mimpi ini adalah menggabungkan dan merangkaikan bahgian-bahgian atau serpihan-serpihan atom-atom dalam bentuk aslinya secara sempurna sehingga setiap atom itu diubah menjadi tenaga untuk melakukan tugas pokoknya. Yang dapat menolong pekerjaan rumit ini, tidak lain dan tidak bukan, adalah menggunakan akselerator partikal yang mempunyai kekuatan tinggi. Tetapi, masih ada kesukaran lain yang dihadapi sains moden, yakni kemampuan menghimpun gelombang elektro magnetic yang ada sekarang, yang nampaknya hanya 60 persen sahaja. Ini disebabkan bertebarnya gelombang itu di udara. Sungguh, manusia abad dua puluh tidak mampu melakukan apa yang dapat dilakukan oleh seorang alim yang diberi ilmu dari Al-Kitab sejak dua ribu tahun silam. Kemampuan manusia sekarang hanyalah mengusahakan pemahaman atas apa yang telah terjadi. Yang dicapai manusia abad dua puluh hanyalah mengubah sebahgian dari benda unsu-unsur berat seperti uranium menjadi tenaga melalui perantaraan pembahgian dalam atom-atom unsur itu berkenaan dengan saling pengaruh (hasil campuran) nuklear lainnya yang dicapai dengan menggabungkan atom-atom dari pelbagai unsur yang ringan, seperti hidrogen dan helium, yang melahirkan tenaga matahari dan bintang-bintang, manusia abad dua puluh ini nampaknya masih belum mampu menguasainya.

Dan meskipun manusia sekarang telah Berjaya menguasai tenaga campuran dan gabungan pelbagai atom, tenaga yang dihasilkannya itu masih berupa bentuk yang masih primitive yang sangat sukar dikirim ke jarak amat jauh tanpa pencerai-beraian bahagian terbanyak dari tenaga itu.

Mengubah benda menjadi gelombang mikro telah tercapai sekarang ini dengan kaedah yang ditempuh manusia dalam bentuk aslinya yang memerlukan pengubahan benda menjadi tenaga panas, lalu tenaga mekanik, kemudian tenaga elektrik, dan terakhir dikirimkan melalui gelombang mikro.


Bersambong….


Thursday, April 14, 2011

Samb: ke 4 Hakikat Kelima

Mari kita kembali mengkaji singgahsana Ratu Balqis. Dengan meniru dan memahami. Dajjal tiba pada suatu pemikiran yang dengan kesimpulan seorang Dr. Yahya Said al-Mahjari yang berkembangsaan Arab Mesir, yang dapat memahami rahsia problem ini meskipun hanya secara teori.[CATITAN: Dr. Yahya al-Mahjari, seorang sarjana Muslim Arab dari Mesir, sekarang bertugas sebagai konsultan utama tentang keadaan tenaga dan lingkungan pada Pusat Pengkajian Tenologi di Finland. Pengalamannya yang luas dimanfaatkan oleh sejumlah organisasi ilmiah internasional. Ia juga bertugas sebagai guru Pembantu pada fakulti Arsitektur di Universiti Iskandariyah. Kemudian ia melakukan praktikal di Jerman Barat. Setelah itu, ia mengadakan pengkajian di Lembaga tenaga Moscow. Studi arsitekturnya dilanjutkan di Helsinki Finland.Dari universiti ini, ia mendapat gelaran doctor dalam bidang falsafah dan ilmu teknologi dalam objek-objek kajian spesifik berkenaan dengan produksi tenaga dan pengaruhnya pada lingkungan. Kemudian ia dilantik sebagai konsultan ahli UNESCO di Al-Jazair. Di negeri ini, ia memusatkan perhatian ilmiah dan praktikalnya dalam bidang tenaga matahari dan pemanfaatkan air laut. Setelah itu, ia membangun cawangan contoh-contoh tenaga di Pusat Pengkajian Finland bekerja sama dengan Pusat Pengkajian Sweden. Kemudian, ia kembali bekerja di Finland sebagai Ketua bahgian Tenaga di PBB. Terakhir, ia menjawat sebagai ketua dan pakar perunding dalam pelbagai projek PBB dalam bidang tenaga di wilayah Pasifik.


Jadi, sebaliknya Dajjal memang harus mengakui kebesaran dan kehebatan intelegen Muslim Mesir. Dan hal itu sudah barang tentu sangat membahayakan dirinya.]


Teorinya dikemukankan dengan ungkapan sangat bagus dalam karyanya ‘Ayat Qur’an aniyyah fi Misykat al-‘Ilm’. Ia mengatakan:“Penafsiran atau pemaknaan logik atas apa yang dilakukan oleh seorang yang diberi ilmu dari Al-Kitab, entah dari bangsa manusia atau jin, bedasarkan ilmu pengetahuan kita sekarang adalah bahawa ia telah melakukan beberapa langkah maju. Pertama, ia telah mengubah singgahsana Ratu Saba’ menjadi semacam tenaga. Tidaklah penting apakah tenaga itu berupa panas seperti yang kita dapatkan dari peralatan atomik model sekarang yang berkapasiti rendah. Namun, suatu tenaga yang menyerupai elektrik atau cahaya dapat dikirim melalui gelombang elektrik magnetik.
Kedua, ia Berjaya mengirim tenaga itu dari negeri Saba’ di Yaman ke negeri Nabi Sulaiman di Palestin. Kerana kecepatan penyebaran gelombang elektrik magnetic sama dengan kecepatan cahaya, yakni 300,000 km sesaat, maka waktu yang ditempuh tenaga itu untuk sampai ke negeri Nabi Sulaiman adalah kurang dari satu saat, meskipun jarak antara Saba’ dan kerajaan Nabi Sulaiman mencapai 3,000 kilometer. Ketiga, ia mampu mengubah tenaga itu, ketika tiba di kerajaan Nabi Sulaiman, menjadi benda sama seperti gambaran benda sebelumnya (baca: melakukan proses materialsasi-peny). Ertinya, setiap benda, bahgian dan atom kembali ke bentuk berbeza dan tempat asalnya.Sesungguhnya tenaga (at-raqqah) dan benda (al-maddah) adalah dua bentuk berbeza dari benda yang sama. Benda boleh berubah menjadi tenaga dan sebaliknya. Manusia telah berhasil mengubah bentuk benda menjadi tenaga dalam pelbagai perlengkapam atau peralatan dengan memanfaatkan tenaga atom yang, antara lain, melahirkan atau memproduksi tenaga elektrik untuk kemasalahan kita. Meskipun demikian, kemampuan manusia dalam mengubah benda menjadi tenaga masih berada di tahap perbaikan seta pengembangan. Demikian pula, manusia telah berhasil, kendatipun dalam kadar sangat minima dan rendah, mengubah tenaga menjadi benda dengan alat yang disebut akselerator partikal (particale accelerator).

Bersambong….


Wednesday, April 13, 2011

Majlis Berzanji di Rumah Puan Ruby.

Menyambut kehadiran ahli keluarga baru, putra putri cucu Pn Ruby, yang telah mengadakan majlis Berendoi, Berselawat dan Berzanji di kediamannya.

Kami anggota Muslimah Al-Wardah mengucapkan terima kasih kerana sudi menjemput kami untuk menyempurnakan majlis tersebut.


Wajah ceria tuan rumah.
Bila berkumpul gini! macam-macam cerita ada... ha ha ha... bagus, bagus, mesra alam!


Amboi! dema ni sibuk menjamu selera... Alhamdulillah! rezeki Allah ...


Tuesday, April 12, 2011

Samb: ke 3 Hakikat Kelima

Itulah sebabnya kedengkian dan dendam kesumat Iblis terus menyala setiap waktu dan juga pada setiap pertemuan dan dialog kebudayaan. Ia selalu dengki kepada Nabi Adam dan orang yang mengenal Allah dengan pengetahuan sesungguhnya. Sesungguhnya orang alim yang diberi ilmu Al-Kitab di zaman Nabi Sulaiman itu secara praktik telah menggunakan kecepatan paling dahsyat oleh seorang makhluk Allah yang diterapkan pada alam yang dikenali manusia sejak dahulu kala. Itulah kecepatan cahaya.Sebahgian pembaca tidak memahami makna hakiki dari apa yang saya katakan tentang kecepatan cahaya. Setelah berfikir beberapa saat, mereka pun memahaminya. Sesungguhnya cahaya adalah benda yang paling cepat bergerak di dunai ini. cahaya bergerak mengikut garis lurus dengan kecepatan 300,000 km (tiga ratus ribu km) dalam satu saat. Hingga sekarang, belum ada kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya di dunia ini.Tentu saja, tidaklah mudah bagi otak atau akal manusia memahami dan mengambarkan jarak sedemikian jauh yang di tempuh dalam waktu sesingkat itu di zaman ini. untuk memahami hal ini dengan mudah, saya akan memberikan perbandingan jarak sejauh itu dengan pelbagai tempat yang nampak dan kita ketahui di muka bumi dari sisi lain, kita mesti meluruskan waktu barang sesaat dibandingkan dengan pelbagai kejadian di bumi ini, maka jarak sejauh itu akan tetap tinggal tanpa makna apa-apa dalam fikiran kita.Ketika kita mengatakan bahawa hati kita berdenyut menggerakkan hidup kita, maka ini bererti bahawa hati kita bekerja dalam bentuk denyutan secara berturut-turut. Dan setiap denyutan itu adalah semacam penyusuran dan pengembangan. Satu denyutan hati memerlukan waktu sekitar 0.8 saat. Oleh kerana itu, ukuran kecepatan hati pada manusia yang sedang beristirahat lebih dari enam puluh denyutan dalam satu minit. Untuk lebih memperjelas hal ini, akan saya katakan bahawa setiap denyutan hati itu memerlukan dan menggunakan satu saat.Sebagai contoh mudah dan jelas, waktu yang diperlukan oleh sejumlah nombor pada jam dimulai dari nombor satu dengan menggunakan suara yang terdengar dan kecepatan yang seimbang dan logik. Kita dapati bahawa setiap nombor-bukan angkanya, atau setiap angka mempunyai lima nombor memerlukan waktu satu saat untuk penyebutan suara.Makna dari kedua contoh tersebut ialah bahawa di celah-celah satu denyutan hati anda, atau di tengah-tengah ucapan anda "tiga” ketika menghitung angka maka cahaya telah menempuh jarak 500,000 kilometer.Jarak antara kota Kairo dengan Aswan adalah sekitar 1,000 kilometer. Sementara itu, jarak antara kota Baghdad dan London sekitar 4,000 kilometer. Dari sini kita dapat mengatakan bahawa cahaya dapat menempuh jarak antara kota Kairo dengan Aswan selama 300 kali dalam sesaat. Sementara itu, jarak yang ditempuh antara Baghdad dan London akan ditempuh oleh cahaya 75 kali dalam sesaat. Itu bererti bahawa cahaya dapat berputar di sekitar bola bumi semuanya lapan kali dalam sesaat.Atas dasar itu, kita dapat mengatakan:a) Jarak antara bulan dan bumi adalah 1.5 saat cahaya, yakni 450 kali jarak antara kota Kairo dan Aswan.b) Jarak antara bumi dan matahari adalah lapan minit cahaya, yakni cahaya memerlukan lapan minit untuk menempuh jarak 150 juta km.


c) Wilayah cahaya matahari, atau jarak dari setiap titik pada pusat planet Pluto melalui matahari lalu ke sisi depan dari pusat yang sama memerlukan lebih dari sebelas jam cahaya dengan catatan bahawa jarak antara matahari dan planet Pluto: 5,880 juta km = 4 unit bintang = sekitar 5.3 jam cahaya.d) Cahaya menempuh wilayah bumi dalam waktu satu perempat puluh enam (1/46) saat. Dan wilayah kumpulan cahaya matahari akan menjadi 1.83 juta kali lebih besar daripada wilayah bumi.
Bersambong…

Monday, April 11, 2011

Samb: ke 2 Hakikat Kelima

Dajjal termasuk orang pertama yang mengambil firman Allah s.w.t. katakanlah: Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi (Yunus: 101). Ia termasuk orang pertama yang iri kepada Nabi Sulaiman, yang kepadanya Allah menundukkan kerajaan yang tidak layak bagi sesiapapun sesudahnya.

Dajjal berharap menguasai ilmu yang dimiliki seseorang berupa ilmu dari al-Kitab yang mampu memindahkan singgahsana ratu Balqis dari Yaman ke Palestin. Sebagaimana diisyaratkan firman Allah: berkata Sulaiman:

“Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgahsananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri.”

Berkata Ifrit (yang cerdik) dari golongan jin: ‘Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgahsana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu; sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercayai. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari al-Kitab: “Aku akan membawa singgahsana itu kepadamu sebelum matamu berkerdip.” Maka tatkala Sulaiman melihat singgahsana itu terletak di hadapannya, iapun berkata: “Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencuba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya). Dan barangsiapa yang bersyukur untuk (kebaikan) diri sendiri. Dan barangsiapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia (Erti surah An-Naml: 38-40).

Dajjal selalu berusaha dan terus-menerus berusaha memiliki ilmu seperti yang dimiliki oleh seorang alim yang diberi Al-Kitab itu. Mulanya ia nampak lulus. Tetapi, ia tidak akan sampai ke kemuncakn dan apa yang dipercayainya secara gemilang pada permulaan pencairannya hanyalah satu proses saja dari ilmunya yang memiliki sang alim yang diberi Al-Kitab itu.

Tetapi keberhasilannya yang satu peratus itupun, dalam pandangan mata manusia sekarang, sudah dianggap keajaiban, mukjizat, atau sesuatu yang sangat luar biasa. Yang demikian itu hampir sahaja membuat saya menggambarkan suatu teori yan kontradiktif atau berbaza dengan pendapat para ulama bahawa kebudayaan berjalan dan berkembang dalam suatu tingkatan tangga yang teratur. Setiap kebudayaan bersambung dengan kebudayaan lain.

Menurut pandangan saya, tidak demikian halnya. Sebetulnya, suatu kebudayaan tidak bersambung dengan kebudayaan lain seperti tingkatan tangga. Kebudayaan-kebudayaan itu merupakan putaran-putaran (halaqat). Setiap putaran terpisah dari putaran yang lain. Kadang-kadang putaran yang satu telah mencapai kesempurnaannya. Dan terkadang gerakan suatu putaran lainnya menyerupai gerakan busur, yakni dari bawah ke atas dan turun lagi ke bawah. Wallahu’alam.

Kembali ke buku saya. ‘Ihdzaru al-masikh ad-Dajjal’. Sesungguhnya Dajjal mengetahui secara tepat bahawa kecepatan yang terjadi ketika memindahkan singgahsana ratu Baqis, yang disanggupi oleh seorang alim yang diberi ilmu dari Al-Kitab itu, bahkan melebihi keluarbiasaan yang umum. Pemikiran tentang pemindahan secepat itu didasarkan pada hakikat ilmiah, suatu realiti hasil pengembangan ilmu pengetahuan. Hal itu berdasarkan firman Allah:

Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Al-Kitab,…” (Erti surah An-Naml: 40).

Yang tergambar dalam benak Dajjal ialah bahawa orang yang mempunyai ilmu dari Al-Kitab itu mengunakan kecepatan kilat atau kecepatan cahaya.

Menurut keyakinan saya orang yang diberi ilmu dari Al-Kitab itu berasal dari bangsa manusia dan bukan bangsa jin. Jika tidak demikian, maka Iblis yang dikutuk Allah itu pasti akan diberitahu atau mengajari Dajjal dengan ilmu serupa itu. Ya, mungkin saja Iblis memberitahukan sesuatu yang mirip dengan itu seperti dalam ilmu fizik, hakikat alam, hukum sebab-akibat, dan lain-lainnya. Namun, apa yang diberikan itu hanyalah satu persen dari ilmu seorang yang diberi Al-Kitab.

Bersambong…

Sunday, April 10, 2011

Musibah Dunia Ketika Allah Murka~Pt 1/2

Samb: Hakikat Kelima

Dalam buku saya ‘Ihdzaru al-Masikh ad-Dajjal’, saya sebutkan komentar atas riwayat itu: “Benar, Dajjal itu akan mendatangi setiap rumah. Ia akan sampai pada setiap tempat dengan cepat sekali. Ia akan menguasai orang-orang yang berkuasa, dan akan menghukumi orang-orang yang suka menghukumi orang lain.”

“Benar, bumi akan dilipatkan baginya seperti melipat baju wol. Loncatannya sangat jauh. Larinya kencang. Ia dapat menempuh hujung bumi ke hujung bumi yang lain dengan kecepatan luar biasa. Ia dapat melipat jarak perjalanan seperti melipat pakaian jubah dari wol.”

Saya juga mengatakan: “Satu lompatan Dajjal adalah lima kilometer dalam satu saat. Atau, 75 km dalam 15 saat. Yakni, rata-rata 5 kilometer dalam satu saat. Bererti, 18,000 kilometer dalam satu jam.”

Barangkali masalahnya berkembang melebihi ini. tetapi, bagaimanapun lompatan Dajjal itu merupakan lompatan yang tidak mencapai sasaran. Lompatan dan loncatannya akan gagal, insya’Allah. Lompatannya bagaikan lompatan biri-biri yang melarikan diri dari penyembelihan. Betapapun ia bersembunyi atau diberanikan, maka pedang tajam menantinya.

Segala sesuatu yang diperlukan kekuatan jahat untuk mengalahkan para pembela kebaikan tidak akan beraksi. Namun, aksi akan tegak di atas kaki tentera Allah yang bertaqwa. Tetapi siapakah yang mengetahui makar Allah?

Dalam percubaan mengerikan yang dilakukan oleh pengarah perusahaan penerbangan “Pan Americana” pada taun 1952, pilot Willia B. Nash dan pembantunya Wover Taniery, atas sejumlah besar piring terbang mengukur kecepatan tinggi benda-benda itu, mencatat waktu ketika mereka melihat benda-benda itu di atas pesawat mereka, dan waktu menghilang. Tercatat 75 kilometer dalam lima belas saat. Menurut perhitungan, hal ini menunjukkan bahawa kecepatan mencapai 18,000 kilometer sejam. Untuk menjaga ketidakpercayaan pada khabar ini, kedua pilot memberikan laporan kepada ejen inteligen bahawa kecepatannya lebih dari 1,500 kilometer sejam. Sebab, dalam teknologi bumi, kecepatan 18,000 kilometer sejam tidaklah logik.

Dalam pertemuan khusus yang diadakan di rumah salah seorang teman dari Jerman, dua pengawas radar menegaskan kepada saya bahawa satu radar di Bonn mengesan piring terbang yang meleset dengan kecepatan 24,000 kilometer sejam. Demikian pula, informasi seperti itu saya terima dari dua orang Amerika yang dapat dipercayai dalam kajian ruang angkasa. Bahkan , salah seorang di antara mereka bersumpah kepada saya atas nama Allah bahawa raja Yahudi yang ditunggu-tunggu itulah pemilik peralatan canggeh tersebut. Sebenarnya, ia selalu berusaha menggagalkan pemikiran para pakar yang menganalisis masalah piring terbang bahawa benda terbang itu berasal dari planet lain. Atau, piring terbang itu datang dari satu tempat di perut bumi tetapi untuk akhir zaman. Pemikiran seperti itu tidak jauh dari kebenaran.

Setelah saya perlihatkan kepadanya kajian saya yang lengkap dengan kesimpulannya, ia memegang tangan saya erta-erat, lalu berkata:

“Saya ini orang Kristian yang mempercayai bahawa Nabi Muhammad s.a.w. adalah Nabi yang sesungguhnya. Tetapi saya ini orang Kristian. Apa yang disabdakan Nabi kamu mengenai kecepatan raja Yahudi yang ditunggu-tunggu itu adalah satu-satunya penafsiran atas gerakannya. Tentu, ia memikirkan peralatan terbangnya dan pengembangannya meniru gerakan angin dan hujan, serta gerakan awan, dan kilatan petir.”

Perkataan orang Amerika ini membuat saya menduga-duga bahawa Dajjal, seperti juga Iblis, mengetahui secara mendalam bahawa Al-Qur’an adalah kalam Allah. Ia adalah kebenaran dalam kebenaran. Ia tidak didatangi kebatilan dari belakang atau dari depannya. Ia diturunkan dari Yang Maha Bijaksana dan Maha Terpuji. Tetapi Dajjal dikalahkan oleh nafsunya dan tunduk pada syahwatnya. Maka ia mengambil dari Al-Qur’an apa yang berguna baginya. Ia tinggalkan sama sekali kebenaran yang dikandung Al-Qur’an.Bersambong…


Saturday, April 9, 2011

Hakikat Kelima

Piring terbang itu hanya milik seorang manusia. Ia adalah Dajjal, semoga Allah mengutuknya, beserta para pembantu dan pekerjanya. Piring terbang itu adalah pesawat cepat yang pernah dikhabarkan oleh Nabi Agung, Muhmmad s.a.w. sejak lebih dari 1,400 tahun.

Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim bahawa Rasulullah s.a.w. menjawab pertanyaan para sahabatnya ketika ditanya: “Bagaimana kecepatan Dajjal dimuka bumi?” Beliau Sallallahu ‘alaihi wa salam menjawab: “Bagaikan al-ghait (awan) yang diikuti angin.” [Hadis Riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih-nya juz 18 hlm 66 dan Imam At-Tarmidzi dalam Sunan-nya, juz 4, hlm 511.]

Dalam riwayat an-Nuwwas bin Sam’en:

“Kami bertanya: “Wahai Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa salam seperti apakah kecepatan Dajjal di bumi?”

Maka Rasulullah s.a.w. menjawab:

“Bagaikan al-ghaith yang diikuti angin.”

Dalam riwayat ad-Durr al-Manthur susunan as-Sayuti disebut, “Bagaikan al-ghaith yang diikuti angin.” Para pensyarah hadis berkata: ‘Yang dimaksudkan dengan ‘al-ghaith’ adalah al-ghaim’ (awan).” Maksudnya, Dajjal memiliki kecepatan di bumi seperti kecepatan awan diseret angin yang kuat dan keras.

Saya tambahkan bahawa al-ghaith adalah al-matar (hujan). Hujan itu jika ditiup angin kencang, akan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu tanah ke tanah yang lain, dengan kecepatan tinggi sekali. Bayangkan hujan yang jatuh dari awan di kota Jeddah. Ketika hujan telah mendekati kota Jeddah, datanglah angin berhembus, maka hujan itu akan turun di kota Kairo. Apa yang disabdakan Nabi Muhammad s.a.w., sejak seribu empat ratus lebih mengenai kecepatan gerakan pesawat Dajjal di muka bumi adalah satu-satunya penafsiranyang paling logik.

Penyerupaan yang digunakan Nabi Muhammad s.a.w. dalam melukiskan kecepatan pesawat Dajjal-semoga Allah mengutuknya-dengan awan dan angin mengisyaratkan kepada kita bahawa Dajjal akan menggunakan kekuatan alam yang disebarkan Allah s.w.t. kepada makhluk-Nya. Bahkan, ia akan menyimpannya, meskipun untuk tujuan jahat dan memfitnah manusia.

Dalam hadis yang diriwayatkan Imam al Hakim: Abu al-Fadhl al-Laithi berkata:

“Aku sedang berada di Kufah. Lalu ada yang berkata: ‘Dajjal itu telah keluar.’ Maka kamipun mendatangi Hudzaifah bin Usaid. Saya katakan: ‘Ini, Dajjal telah keluar.’ Maka Hudzaifah berkata: ‘Duduklah.’ Maka akupun duduk. Lalu diserukan di tengah orang ramai. Bahawa itu kebohongan seorang sibagh (pembohong).”

[CATITAN: 'Al-kadzdzab, “Pendusta” disebut Sibagh, “Pencelup” kerana ia suka memalit, mewarnai, dan mencampuri kata-katanya dengan apa saja yang dapat memuaskan pendengarnya.]

Kemudian Hudzaifah berkata: “Dajjal jika keluar di zaman kamu pasti akan di lempari anak-anak dengan batu kecil.” [CATITAN: ‘Al-khadzaf’ alat yang digunakan anak-anak untuk melempar Dajjal jika ia keluar adalah kerikil kecil seperti bebatuan yang biasa dipakai melempar jumrah.]

Ia akan keluar ketika manusia telah berkurang, agama telah diremehkan, dan hubungan persaudaraan sangat buruk. Ia akan mendatangi setiap rumah, dan bumi akan dilipat baginya seperti lipatan baju jubah dari wol (bulu binatang).” [Maksud dari ‘manusia berkurang’ ialah kehancuran mentaliti manusia seperti yang melanda dunia sekarang.]


Bersambong….


Friday, April 8, 2011

Samb: ke 2 Hakikat Keempat

Di dua pulau, Bermuda dan Puertorico, penerbangan piring terbang merupakan hal yang biasa. Sejak zaman dahulu, tersebar berita bahawa mereka mempunyai gudang sangat besar yang terdapat di samudera yang dijaga para malaikat, tentera tuhan. Saya dibertahu seorang pelancong dari Puertorico, ketika mengunjungi Gordoca, bahawa Bermuda adalah pulau syaitan, dan bahawa mereka, hingga di Puertorico, sering melihat peralatan pesawat terbang. Ketika saya katakan kepadanya: “Alat-alat ini milik raja Yahudi yang ditunggu-tunggu. “ Ia memandangi saya kehairanan. Lalu berkata: “Siapa yang memberitahumu hal ini? Ayahku, dukun Kristian, memberitahu kepadaku bahawa Dajjal akan datang lagi dari tempat persembunyiannya di ‘langit bawah air’, kerana singgahsana tuhan berada di atas air. Tetapi saya sendiri tidak mempercayainya kerana genjolak hati dan akal saya dalam masaalah penuhanan Dajjal.”

Terjadilah dialog panjang di antara kami. Sementara itu, yang saya tulis dalam buku ini adalah pengakuannya kepada saya bahawa ia mempunyai ayah yang menjadi dukun dan di belakangnya terdapat banyak rahsia yang tidak diperlihatkan kepada siapapun.

Pada suatu hari ia mengaku, bahawa ia adalah tentera tuhan yang pasti akan datang untuk mengembalikan pendamaian di bumi, dan bahawa ia akan mengenderai cahaya. Ia tidak akan mengatakan kepadanya kata “tidak”. Ia akan kembali lagi pada watak kemanusiaannya secara merendah, demokratik, dan berwibawa.

Salah satu matanya disembunyikan hingga kemuliaan tuhan kembali di seluruh bumi dan tersingkap bagi para pencintanya. Sementara itu, mata lainnya mengandung warna hitam tebal kerana lamanya kesedihan atas kemaksiatan pengikut gereja dan membimbing orang Yahudi yang akan kembali ke gereja tuhan. Kemudian ia menjadi tuhan bagi semuanya.

Saya katakan kepadanya: “Demi Allah, saya harap anda berterus terang, apakah ayahmu itu pernah memasuki Segitiga Kematian? ” Ia menjawab: “Saya tidak mengetahui hal itu. Yang jelas, ayahku bersembunyi setiap waktu. Ia pernah berkata kepada kami setelah mengatakan hal-hal tersebut: ‘Saya pernah bertemu kepada tuhan di dataran tinggi yang tidak dapat saya gambarkan sifat-sifatnya.”

Di antara yang berguna bagi saya dari pelancong itu ialah bahawa di Puertorico ada sebuah buku karya Charles Chuseah yang berjudul ‘Piring Terbang dalam Air Tak Dikenali’. Dalam buku itu disebutkan ada enam belas kes bagi enam belas penyelam di bawah air. Mereka melihat adanya ciri-ciri piring terbang yang melayag-layang di langit, berenang di atas air mengarah ke bawah, ke arah para penyelam tetapi sangat cepat. Pesawat itu memancaran cahaya seperti warna-warna spectrum. Di antara para penyelam ada seorang penyelam terkena sinar yang terpancar dari piring terbang. Hampir saja ia tenggelam disebabkan kelumpuhan keseluruhan pada kedua tangan dan kakinya. Namun ada penyelam lain yang mengetahui keadaan kritikal itu, lalu dibawanya naik.


Thursday, April 7, 2011

Samb: Hakikat Keempat

John menambahkan bahawa mereka selalu memiliki lebih dari satu pangkalan. Ketika ditanya, “Dimana?” ia merasakan keterbatasan dan detak jantung semakin kuat. Kendati begitu, ia berhasil menjawab:

“Mereka memiliki pangkalan-pangkalan di laut dan samudera kita, di daerah-daerah yang disebut segitiga. Pangkalan-pangkalan ini tersembunyi dibawah laut. Sebahgian besar kegiatan mereka dilakukan di bawah air.”

Kemudian ia berkata singkat:

“Mereka tidak muncul kecuali dekat pantai.”

Dalam tanya-jawab dengan seorang polis yang diculik, Heber Skirmer seorang veteran angkatan laut Amerika mengaku, mereka memiliki pangkalan-pangkalan di dunia kita, di bawah permukaan bumi dan di bawah air.

Iapun mengakui bahawa mereka mengizinkannya meihat salah satu pangkalan mereka yang besar. Itu merupakan pangkalan air yang sangat dekat ke pantai Florida, di antara semenanjung itu dan Bermuda, yakni daerah Segitiga Bermuda yang terkenal itu. Di tempat itu, kapal-kapal dan pesawat-pesawat disembunyikan dalam ruangan tersembunyi. Terdapat pangkalan lain di daerah kutub yang lainnya berada di laut mengadap pantai Arizona, mungkin di teluk baru yang kini debentuk menjadi tempat terjadinya peristiwa-peristiwa aneh.

Yang menarik dalam masaalah ini ialah: Mereka mengkhabarkan kepadanya bahawa pangkalan-pangkalan ini di bangunkan untuk melindungi para kelasi benda-benda terbang yang tidak di kenali identitnya, dan melindungi penduduk bumi.

Demikian pula, isteri-isteri yang pernah diculik, Parne Hill dan Betti, mengakui bahawa pakaian para penculik sangat jelas di rancang untuk menahan tekanan di bawah air dan tekanan di udara. Selain itu, wajah sebahgian mereka menyiratkan bahawa mereka hidup di kompleks industry. Ertinya, mereka hidup di tempat yang tiada pencemaran, angin, atau perubahan cuaca.

Memang benar. Benteng-benteng Dajjal tertutup dan diterangi dengan cahaya buatan. Bernafas dilakukan dengan penyaluran oksigen dengan teknolog tinggi yang lebih canggih daripada kaedah penyaluran pada pesawat-pesawat biasa kita tumpangi.

Dalam analisis atas karakteristik sebahgian pesawat angkasa raksasa dan orang-orang kuat mereka, ternyata mereka memiliki banyak otot yang hujung-hujung nya tidak berlemak, dan dada mereka lebar. Salah seorang analis mengatakan:“Ini yang terjadi pada orang-orang India yang hidup di bukit-bukit tinggi di deretan pergunungan Andes. Mereka menghirup udara yang mengandungi kadar oksigen lebih rendah dari udara kita. Oleh kerana itu, kita dapat meramalkan bahawa alam tempat asal para kelasi benda-benda terbang yang tidak diketahui identitinya adalah alam yang udaranya mengandungi kadar oksigen lebih rendah daripada udara bumi.”

Ini tidak mengesampingkan bahawa benteng-bentengnya terbuka. Ia menghirup udara normal di atas permukaan air. Tetapi sebahgian besarnya benar-benar tertutup. Matahari buatan selalu menerangi mereka siang dan malam. Ia bagi para pengikutnya adalah tuhan yang disembah dan yang pengatur.


Bersambong….


Wednesday, April 6, 2011

Hakikat Keempat

Piring-piring terbang yang lain bergerak dari landasan di bawah air. Yang terbesar adalah landasan di Bermuda. Dalam soal-jawab dengan seorang Spanyol yang pernah diculik, Chuliu, terdapat beberapa jawapan yang tidak jelas yang memerlukan pemikiran. Sebahgian lainnya jelas, walaupun tidak ada yang meneliti kepentingannya.

Chuliu berkata mengenai kelasi piring-piring terbang:

“Mereka dan kita adalah sama. Mereka adalah para pemimpin masa depan.”

Ketika ia ditanya:

“Dari mana sebenarnya mereka datang?”

Ia menjawab:

“Ketika saya tanya, mereka memberikan jawapan demikian: ‘Itu tidak penting.’ Bahkan ketika saya memaksanya mereka menjawab: ‘Mengetahui tempat asal kami tidak akan menolongmu sedikitpun.”

Seorang peneliti, Collins, bertanya kepadanya:

“Apakah mereka itu berada di sini dan pergi atau menetap setiap waktu?” Ia menjawab: “Mereka di sini selamanya.” Collins bertanya lagi, “Di mana?”


Ia menjawab: “Mereka mempunyai banyak pangkalan.”

Dr. Vince bertanya kepada Chiliu: “Apakah tujuan utama kunjungan mereka?”

Ia menjawab: “Ketika saya ajukan kepada mereka pertanyaan seperti itu, mereka menjawab, bahawa itu bukan kunjungan. Mereka itu selalu ada di sekitar kita.”

Jelaslah bahawa ada sebuat alat yang nampaknya dimasukkan ke dalam tubuh Chuliu ketika ia pengsan. Ia menyedari bahawa akalnya seperti sangat terbatas sehingga menyusahkannya berbicara.

Ia sendiri menjelaskan:

“Mereka tidak ingin saya berbicara mengenai percubaan saya dengan mereka, namun hingga batas tertentu. Di dalam percubaaan itu terdapat beberapa bahgian atau tempat yang selalu diawasi."

Ketika ditanya: “Apakah yang dimaksukana bahgian-bahgian itu?” Ia menjawab: “Ketika anda bertanya kepadaku, di mana pangkalan-pangkalan itu? ”

Dua orang yang diculik, John dan Allen, isterinya, mengaku, atau tepatnya berhasil berbicara, walaupun keduanya merasa sangat terbatas akalnya. Keduanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pangkalan-pangkalan yang mengagumkan para peneliti. Jawapannya: “Mereka selalu di sini, di bumi, di sekitar kita.”


Bersambong…


Monday, April 4, 2011

Samb: ke 2 Hakikat Ketiga

Mereka membawanya masuk ke dalam pesawat itu. Tinggi badan mereka sekitar 1.5 meter. Kulitnya putih. Tetapi matanya tidak berkelopak. Mereka disertai tiga orang wanita yang berambut panjang. Mereka mengumpulkan sejumlah orang kerdil.

“Saya berusaha menolak mereka dan menjatuhkan empat orang dari mereka ke tanah. Lalu saya berusaha untuk lari. Tetapi mereka menyerbu saya. Tiba-tiba mereka meletakkan sobekan kain yang dibasahi entah dengan apa. Lalu diletakkan pada tulang belakang saya, sehingga saya pengsan. Setelah beberapa saat kembali sedar, dan ternyata telah berada di dalam sebuah kamar yang penuh dengan cahaya yang sangat terang. Di samping saya terdapat tiga orang wanita yang semuanya tidak berpakaian. Mereka itu mirip sekali perempuan manusia. Suasana antara saya dan mereka seperti layaknya suasana lelaki dan wanita. Lalu mereka memberi saya air minum berwarna kuning yang lansung mengembalikan kesegaran tubuh saya.”

Dalam buku ‘Benda-benda Terbang tidak Dikenali Berserta Awaknya’, karya seorang Argentina, Roberto Y. Panks, disebut kisah penceraian unik disebabkan percampuran dengan seorang wanita angkasa yang dilakukan Octavio Babalio dari Buenos Aires yang pernah diculik piring terbang pada tahun 1986. Tentu saja kejadian itu menimbulkan kecemburuan isterinya, lalu berpisah darinya. Hal itu terjadi ketika Octavio mengaku bahawa wanita angkasa itu lebih cantik daipada isterinya, dan bahawasanya ia adalah wanita sejati.

Dua penulis, Jim dan Corall Lorenzone, dalam bukunya ‘Flying Soucer Occupant’ (Kelasi Piring Terbang), menyebutkan pendapat seorang pakar berkenaan dengan masaalah percampuran dengan wanita angkasa. Ringkasnya:

“Jika apa yang terjadi itu benar, maka semua yang ada di dalam piring terbang itu pasti manusia bumi. Sebab, mustahil terjadi percampuran di antara makhluk hidup yang mempunyai gen dari penciptaan yang berbeza. Ini mustahil. Kecuali jika kereka berasal dari satu keturunan.”

Dalam buku ‘Pertemuan dengan Makhluk Seperti Manusia’, karya Antonio Ribera, disebutkan beberapa sifat para kelasi yang datang dari planet-planet lain, antara raksasa dan kerdil. Di antaranya ada yang seperti manusia robot. Ada yang mempunyai satu mata besar. Ada juga yang mempunyai tiga jari. Tetapi yang jelas ialah bahawa tangan yang sesungguhnya disembunyikan di dalam sarung tangan. Barangkali itu merupakan tipuan. Sekitar 99% kesaksian menegaskan bahawa kedua tangan mereka mempunyai lima jari yang normal.

Sementara dalam buku ‘Strangers from Space’ ( Orang-orang Asing dari Angkasa) karya seorang penulis wanita. Susy Smith, dan termasuk buku terlaris di Amerika, khususnya pada tahun 1977, menegaskan seluruh kesaksian bahawa mereka yang datang dengan piring terbang melakukan apa yang dilakukan manusia biasa.

Hanya mereka mengenakan pakai aneh. Selain itu, tindakan-tindakannya unik. Kebanyakan dari mereka benar-benar menghindari percakapan, dan mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang asing bagi manusia.

Kemudian, yang jelas sekali adalah beberapa gerakan menarik, tentu sebagai tipuan, seperti wanita yang ditiduri pemuda Spanyol ini. Setelah itu, ia menunjuk pada perutnya, lalu menunjuk kelangit. Ertinya, pemuda itu akan memiliki anak angkasa. Untuk bukti, daai puluhan buku dan catatan yang diterbitkan berkenaan masaalah ini, saya ajukan satu pertanyaan terakhir pada diri saya:

“Jika para kelasi piring terbang itu datang dari planet-planet lain, mengapa mereka tidak membawak orang-orang yang mereka culik dari bumi kita ke planet mereka. Lalu mereka lakukan pelbagai percubaan yang mereka kehendaki, dan mengembalikan mereka, selama mereka mempunyai saranan canggih untuk berpindah-pindah antara planet.”

Wahai kaumku, pesawat-pesawat ini luar biasa di bumi kira. Sistem kerja piring-piring terbang dan kemampuannya yang besar dianggap sebagai khayalan. Pandangan kita saat ini dipandang sangat mundur oleh Dajjal. Hal itu yang membukakan baginya dengan sangat mudah pintu-pintu untuk mempermainkan akal manusia dan mengendapkan idea-idea yang dikehendaki di dalam otak serta menyebarkan seluas-luasnya pemikiran bangsa tidak kembali lagi kepada mereka.Dajal Sudah Tiba

Sunday, April 3, 2011

Samb: Hakikat Ketiga

Demikian pula, Antonio Felas Bowas salah seorang yang diculik piring terbang pada tahun 1958 menegaskan bahawa mereka yang menculiknya adalah manusia angkasa. Ia berusaha lari dari mereka. Tetapi salah seorang dari mereka yang tingginya sebahu Antonio memengangnya. Antonio menoleh kepadanya, menariknya kuat-kuat, lalu menolak belakangnya. Tetapi tiga orang lain mengepungnya. Jumlah banyak dapat mengalahkan keberanian, fikir Antonio. Mereka melakukan beberapa percubaan aneh terhadapnya. Mereka mengambil darahnya dengan cara biasa dilakukan orang Arab Islam melalui paip kaca yang menyambung dengan gelas kaca.

Dalam pengakuannya, Antonio mengatakan:

“Saya yakin bahawa lima lembaga yang saya lihat berada di dalam pesawat itu adalah manusia angkasa atau mirip manusia. Mereka memakai pakaian panjang seperti seragam pengawai yang melekat pada tubuh mereka dengan rapi. Jelas bahawa pakaian itu dibuat dari kain tebal dan halus berwarna kelabu. Ditengahnya terdapat garis hitam melintang. Kepala mereka ditutup selubung berwarna abu-abu dan dibuat dari bahan yang sangat keras yang diikat dengan pita logam dibahgian belakangnya. Mereka memakai kaca mata bulat. Mereka terus-menerus saling memandang. Mata mereka nampak biru, dan diatasnya ada selubung setinggi dua kali tinggi kepala biasa seperti tarbus. Di dalamnya terdapat alat yang kadang-kadang muncul keluar. Di tengah kepalanya tergantung tiga paip berwarna perak yang tidak dapat saya pastikan apakah terbuat dari getah atau logam.”

Bahkan perempuan yang mereka masukkan untuk dicampuri digambarkannya memiliki sifat-sifat perempuan biasa. Tetapi ia sangat cantik, “Rambutnya indah, halus dan perang, terhurai atas belakangnya, dan hujungnya melipat kedalam. Matanya biru dan besar. Hidungnya lurus, pipinya tinggi, wajahnya lebih lebar dari wajah wanita India dan lebih cantik dari wanita Amerika Selatan. Kedua bibirnya tipis, kedua daun telinganya tepat seperti daun telinga wanita kita. Nampaknya ia adalah perempuan tercantik yang pernah saya lihat sepanjang hidup saya; Tangannya panjang dan kuku-kukunya indah. Ia lebih pendek dari saya.”

Majalah ‘Flying Soucer Reveiew’ berbahas Inggeris menyebutkan peristiwa ini dalam percakapan dengannya. Ia berkata:

“Pernikahan berlansung sebagaimana seorang laki-laki dan perempuan. Hanya, ia tidak berkata kepada saya. Namun, saya dapat memahaminya dengan mudah.”

Antonio telah menegaskan kepada Dr. Fontes dalam kunjungannya ke kota Rio de Janero yang juga dihadiri seorang wartawan terkenal, Joe Martin, bahawa percampuran pernah ia lakukan dengan seorang perempuan angkasa secara wajar. Iapun berperilaku seperti wanita dari manusia biasa.

Mereka menyangkanya sebagai pemuda gilas sehingga ia dibawa ke sebuah rumah sakit khusus untuk mendapat rawatan. Kesimpulan pemeriksaan menyatakan bahawa ia benar-benar sihat dan tidak mengalami gangguan jiwa. Bahkan ia menyambut kehadiran wartawan ketika mengisahkan kepada doktornya pengalaman bersama perempuan angkasa.

Peristiwa semacam ini diterbitkan oleh majalah ‘Veya’ berbahas Colombia yang diterbitkan di Bogota pada Januari 1976 peristiwa yang sama menimpa seorang Colombia, Lebrato Centero, yang diculik beberapa lembaga yang turun dari sebuah pesawat angkasa.Bersambong…


Majlis Doa Selamat dan Berendoi...

Majlis berendoi cucu perempuan Pn Nor yang pertama, yang sudi menjemput Muslimah Al-Wardah untuk majlis doa selamat ini.

Selawat serta salam ke atas Nabi Junjungan Rasulullah S.A.W.


Tuan rumah En Fasol dan Pn Nor yang ampunya majlis.

Ahli kumpulan Muslimah Al-Wardah

Mak-mak Datin kita, dari kiri Pn. Zalina, Pn. Cik Yah, Pn. Amy,Pn. Azizah, Pn. Radiah,

Pn. Hjh, Pn. Milah.


Yang ni! Pn. Asmah, Pn Fauziah yg bertudung kelabu tu! yang depan ni! Pn. Amy
Saturday, April 2, 2011

Hakikat Ketiga

Para kelasi piring terbang adalah manusia biasa, bagaimanapun rapi penyamarannya. Maksud saya para kelasi piring terbang itu adalah manusia biasa yang diculik Dajjal sejak kecil atau yang dilahirkan di bentengnya. Mereka dibiasakan berbicara dengan dialek dan bahasa asing yang tidak kita kenali.

Dajjal semoga Allah mengutuknya mengetahui sejumlah bahasa kuno dan moden, yang masih hidup dan yang sudah punah. Ia bersama para ahli bahawa menyusun bahasa khusus untuk pengikutnya berdasar bahasa Sanskrit kuno. Selain itu, bahasa itu adalah bahasa isyarat, sehingga kalau ada dua orang bertemu, masing-masing tidak akan memahami bahasa yang lainnya dari pengikunya. Bahasa itu merupakan tanda perbezaan khusus, dan dengannya pintu-pintu terbuka.

Di dalam peristiwa jurutera Daniel Fry, ia menegaskan bahawa ia tidak melihat seorang kelasi pun dalam perjalanannya dengan piring terbang. Akan tetapi, suara yang diucapkan tidak lain dan tidak bukan, adalah suara manusia. Bahkan, dengan tegas ia berkata:

Saya sangat yakin dengan suara itu. Saya yakin bahawa ia adalah manusia biasa seperti saya, walaupun ia menyakinkan saya bahawa ia berasal dari planet lain. Saya tidak ragu sedikitpun bahawa saya ditemani seorang mausia, namun ia lebih genius dari saya.”

Berkenalan dengan pengalamannya yang peribadi, Oscar Linkeh, bekas Datuk Bandar Gleimershausen Bei Meiningen, Jerman, menjelaskan setelah diambil sumpah bahawa ia dan puterinya melihat sebuah piring terbang dekat batas pemisah dua Jerman, menetap di bumi di sekitar tanah kosong di hutan. Jelas bahawa piring terbang itu dicat aluminium yang mengkilap dan halus. Di depan pengadilan ia mengaku:

“Saya dan puteri saya bersembnyi di belakang bukit kecil. Maka kami melihat dua tubuh yang tinggi sekitar 1.20 meter. Keduanya memakai pakaian panjang yang berkilat bagaikan perak. Pada salah satunya terdapat sesuatu berbentuk kelonsong sebesar tumpukan tiga bungkus rokok. Dari benda itu terpancar cahaya terputus-putus berwarna biru di bahgian depannya. Salah satu dari keduanya berjalan kebelakang yang lain lalu melihat kami. Ia memukul topi temannya yang terbuat dari kaca. Lalu keduanya berhenti. Yang di depan melihat kami dengan tatapan yang tajam, meskipun saya tidak melihat wajahnya kerana tertutup dengan pakaian berkilat. Nampaknya kami telah mengganggu ketenteraman mereka. Lalu keduanya pergi dengan cepat menuju pesawatnya dan masuk ke dalamnya melalui jendela kecil yang nampaknya merupakan pintu bergerak. Kami perhatikan bahawa pesawat itu merupakan stesen dengan dua baris jendela kecil dikelilingnya. Ukurannya seperti jendela kapal laut. Selain itu, bahgian empat-persegi di atasnya menghilang ke dalam kubah.

Pesawat itu mulai bergerak ke atas. Setelah naik, nampak di bahgian bawahnya bentuk empat persegi biasa. Kadang-kadang itu merupakan system daya penggerak pesawat dan di dalamnya terdapat beberapa mesin. Pesawat itu naik hingga ketinggian kira-kira 30 meter dan masih terlihat. Kemudian barulah terbang ke angkasa.”

Ketika Oscar Linkeh ditanya:

“Apakah Anda yakin bahawa itu makhluk angkasa?” Ia menjawab: “Mengapa tidak, selama di langit ada planet-planet yang dihuni manusia seperti kita. Tinggi makhluk itu normal seperti manusia, kalau bukan pakaian yang membezakannya.”

Pada suatu peristiwa di Amerika Selatan, dua orang polis bertemu dengan seorang lelaki dan perempuan berpakaian aneh. Namun keduanya adalah manusia. Mereka berkata: “Kami datang ke bumi dari planet lain untuk menolong manusia.”

Bersambong…Khasiat Bayam, Cuka dan Walnut.

Bayam (asfanakh)

Bayam ini sejuk dan lembab. Menyebabkan radang (irritation) pada dada dan kerongkong. Ia melembutkan isi perut.

Cuka (khali)

Nabi Muhammad s.a.w. bersabda bahawa cuka adalah bumbu (seasoning) yang digunakan oleh para Nabi sebelum baginda. Cuka itu sejuk dan panas, hampir seimbang antara sejuk dan panas itu. Cuka dicampur dengan air ros baik untuk ubat gigi dan sakit kepala. Cuka melarutkan balgham.

Walnut (jawn)


Inilah biji yang paling panas. Sukar dihadam. Apabila dimakan dengan kismis menjadi ubat batuk musim sejuk. Ibnu Sina berkata bahawa ‘walnut’ itu penawar racun.