Sunday, April 1, 2012

Karekter Yakjuj dan Makjuj

Al-Quran menyebut sifat Yakjuj dan Makjuj sebagai kaum yang suka berbuat kerusakkan di muka bumi, “Sesungguhnya Yakjuj dan Makjuj mengadakan kerusakkan di bumi” (al-Kahfi 18:94) Berkaitan dengan ayat ini, Prof. Dr. Ash-Shiddieqy menjelaskan Yakjuj dan Makjuj orang yang melakukan kerusakkan di bumi. Mereka lebih liar daripada binatang liar. Yakjuj adalah bangsa Tartar, sedangkan Makjuj adalah bangsa Mongol. Mereka berasal daripada satu keturunan yang mendiami Asia Utara. Mereka memanjang dari Tibet. China hingga wilayah Laut Utara.

Dalam Tafsir Ibnu Kathir disebut sifat Yakjuj dan Makjuj sebagai kaum yang suka melakukan kerusakkan, merusakkan tanaman dan keturunan. Kaum yang gemar merompak dan membuat kerusakkan di kala mereka keluar dari sarangnya.

Dalam Tafsir Maraghi (Ahmad Mushthafa al-Maraghi) disebut Yakjuj dan Makjuj membuat kerusakkan dengan cara melakukan membunuhan, penghancuran, merampas makanan dan melakukan bentuk-bentuk kerusakkan lainnya.

Profail Yakjuj dan Makjuj di dalam Sumber-sumber Hadis Islam.

• Yakjuj dan Makjuj adalah keturunan manusia (Dilaporkan oleh Imam Ahmad)
• Yakjuj dan Makjuj keturunan daripada Yafith bin Nuh.
• Yakjuj dan Makjuj mempunyai muka yang lebar, bermata sepet, berambut merah dan perang, mereka turun dari seluruh tempat yang tinggi, wajahnya seperti perisai yang dipukul.
• Yakjuj dan Makjuj adalah gerombolan manusia yang tidak menyembah Allah, termasuk pagan/kafir.
• Yakjuj dan Makjuj termasuk penghuni neraka kerana kekafirannya itu.
• Yakjuj dan Makjuj akan muncul lagi di akhir zaman dengan membuat kerusakkan besar di muka bumi. Mereka adalah kaum yang kuat dan tidak seorang manusia pun yang mampu mengalahkannya.

Daripada eksplorasi Tafsir al-Quran itu dapat di ketahui beberapa kata kunci tentang Yakjuj dan Makjuj, iaitu bangsa Tartar, Monggol, Turki, Scythia/ Scythian/Sitahin, Commeria, Hun, Hiongno/Xiangnu. Adakah semua bangsa ini adalah satu rumpun keturunan Yakjuj dan Makjuj?


No comments:

Post a Comment