Monday, November 21, 2011

Sifat-sifat Pendidik.

Bismillahirahmannirahim

Allah Berfirman:”Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani kerana kami selalu mengajarkan al-kitab kepadamu dan kamu perlu tetap mempelajarinya.” Surah Ali Imran, ayat 79.

Para pentafsir berkata: “Orang yang rabbani adalah orang yang bijak, mempunyai idea-idea baru dan mempunyai pengetahuan mengenai pengurusan manusia dan kemasalahan mereka.”

Dengan demikian, dia mampu menjadi pendidik yang bijak seperti Luqman yang dikenali sebagai orang bijak pandai kerana kehandalannya dalam mendidik anaknya, memberikan nasihat kepadanya dan memperbaiki perilakunya.

Allah berfirman: “Sesungguhnya aku memberikan hikmah kepada Luqman iaitu dia bersyukur kepada Allah.” Surah Luqman, ayat 12.

“Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya: ”Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah kezaliman yang besar.” Surah Luqman, ayat 13.

Bukhari berkata: “Rabbani adalah orang yang mendidik manusia dengan ilmu yang kecil dan lepas itu ilmu yang besar.”

Al-Ashmu’i dan al-Ismailli berkata: “Rabbani dinisbahkan kepada Allah, ertinya orang yang memperhatikan apa yang diperintahkan Allah dengan mendalami dan mengamalkannya. Dengan kata lain orang yang rabbani tidak melakukan sesuatu apapun tidak mempelajarinya kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah.

Daripada perbincangan diatas, kita dapat menyimpulkan yang seorang pendidik perlu memiliki lapan sifat seperti berikut:

1. Hikmah.
2. Soleh.
3. Mempunyai kemahiran dalam pengurusan manusia.
4. Mengujudkan kemaslahatan manusia.
5. Melakukan kebaikan.
6. Berpengetahuan, mengamalkan ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain.
7. Mengajar secara berperengkat iaitu dimulakan daripada yang kecil ataupun yang mudah.
8. Hanya mengamalkan dan mengajarkan ilmu yang diperintahkan oleh Allah.


No comments:

Post a Comment