Thursday, March 8, 2012

Epistemology Bijak yang Dikongkong oleh Kesombongan.

Mengapa para pendeta Yahudi berani membuat epistomologi ujian atau hipotesis ilmiah seperti ini? Orang Yahudi di kota Madinah tentu mempunyai alasan parameter yang kuat. Hal ini dapat difahami apabila para pendeta Yahudi cukup tahu tentang sifat-sifat para nabi. Kerana dalam metode ilmiah, mereka mempunyai dasar teori yang kuat dan tinjauan teori tentang tanda-tanda kenabian. Para pendeta Yahudi pada masa itu sudah mempunyai parameter-parameter tertentu bagi menguji kenabian seseorang dalam Metode ilmiah mereka sudah mempunyai metodologi dalam menguji kenabian seseorang. Daripada pertanyaan orang Yahudi ini pula dapat difahami mereka pada masa itu masih mempunyai kepercayaan tentang akan datangnya seorang nabi. “Sekiranya orang Yahudi tidak percaya dan tidak berharap akan datangnya Mesias atau nabi, tentu mereka terus menjawab Muhammad itu pendusta, tamat. Tetapi, ternyata para pendeta Yahudi itu tidak berkata seperti itu. Dengan hati-hati mereka memberikan solusi bijak seperti diatas.

Dalam perkembangannya, walaupun nabi Muhammad mampu menjawab tiga hal yang diujikan tersebut, orang kafir Arab Quraisy dan para pendeta Yahudi tetap tidak percaya pada kenabian Muhammad. dalam kontek ini, hipotesis ilmiah pendeta Yahudi kepada Muhammad dapat dipenuhi atau hipotesis/ujian dapat diterima, iaitu benar dan sesuai dengan kaedah-kaedah dasar teori. Serta, metodologi yang dikembangkan dengan parameter yang ilmiah sudah dilalui dengan sempurna oleh nabi Muhammad. Jadi, kesimpulan yang dapat ditarik daripada hipotesis itu adalah, “Muhammad mampu menjwab tiga pertanyaan itu dengan sempurna. Jadi, Muhammad benar-benar seorang nabi yang diutus.” Tetapi, hasil akhir daripada ujian ini tinggal hanya kesimpulan saja. Sedikit pun tidak diendahkan bagi dilaksanakan. Orang kafir Quraisy dan pendeta Yahudi tetap tidak mempercayai kenabian Muhammad. Para pendeta Yahudi itu sudah mengembangkan metode pengambilan keputusan dengan benar, tetapi mereka tidak melaksanakan hasil daripada metodenya sendiri. Inilah yang dimaksudkan dengan kesombongan, iaitu tidak mahu menerima dan mengakui kebenaran.

Hal ini turut dialami oleh Nabi Isa, seorang anak manusia yang baik, seorang guru dan utusan daripada Allah. Ketika beliau memulakan dakwah kenabinnya, ramai para pendeta Yahudi yang mengujinya. Nabi Isa mampu menjawab dan melalui semua pertanyaan orang Yahudi itu. Namun, hasilnya tetap sama iaitu para pendeta Yahudi dan pengikutnya tetap tidak percaya kenabian Isa al-Masih (orang Yunani menyebut Jesus, daripada kata Isa, Esou, Jesou, Jesus manakal bahasa Arab Isa yang bererti ‘harapan’).

Hal ini menunjukkan hati mereka sudah dipenuhi oleh hawa nafsu. Ini bermakna, pola pemikiran ilmiah sahaja tidak cukup menjadi seseorang menjadi baik apabila tidak didukung dengan hati yang bersih, yang bersedia menerima kebenaran. Sifat yang sedia menerma kebenaran inilah yang disebut ‘Muslim’ Lawan kepada sifat ‘sombong’ iaitu tidak mahu menerima kebenaran walaupun sudah terbukti secaar ilmiah, sia-sia sahaja metode sepistimologi bijak yang dikembangkan, apabila pada akhirnya tidak didukung oleh kerelaan hati bagi menerima kebenaran. Hal ini, yang sampai saat ini terus dan sering melekat pada para orientalis iaitu tidak mahu menerima kebenran. Golongan ini adalah orang jumud itu, beku pemikiran. Mereka seperti keldai yang membawa banyak buku-buku (teori-teori dan metodologi), tetapi si keldai itu hanya tahu membawanya saja tanpa memahami apa yang dibawanya.

Dengan terbongkarnya ujian ini, dapat difahami kepercayaan akan datangnya Mesias masih menggelora dalam kehidupan orang Yahudi yang masih hidup dalam buangan. Apa dasarnya apabila dikatakan orang Yahudi pada masa itu masih percaya tentang datangnya nabi akhir zaman? Buktinya dapat dijejak dalam teks-teks inskripsi kitab mereka sendiri serta bukti-bukti sejarah. Di dalam teks Yahudi (Perjanjian Lama dan beberapa dari Perjanjian Baru) ada infomasi tentang akan datangnya nabi akhir zaman, ‘Nabi yang Akan Datang’ (John1:21, 25) yang disebut ‘Adonai’.

No comments:

Post a Comment