Sunday, March 25, 2012

Samb: ‘Lembu Jantan Bertanduk Dua’ di dalam Kitab Daniel.

8:14 Maka ia menjawab: “Sampai lewat dua ribu tiga ratus petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan wajar.”

8:15. Sedang aku, Daniel, melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya, maka tampaklah seorang berdiri di depanku, yang rupanya seperti seorang lelaki.

8:16. Dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru: “Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu!’

8:17. Lalu datanglah ia ketempat aku berdiri, dan ketika ia datang, terkejut aku dan jatuh tertelungkup, lalu ia berkata kepadaku: “Fahamilah anak manusia, penglihatan itu mengenai akhir masa!”

8:18 Sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pengsalah aku tertelungkup ketanah; tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali.

8:19. Lalu berkatalah ia: “Ku beritahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini, sebab hal itu mengenai akhir zaman.

8:20. Lembu jantan yang kau lihat itu, dengan kedua tanduknya, ialah raja-raja orang Media dan Parsi.

8:21. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama.

8:22. Dan tanduk itu patah, dan pada tempatnya itu muncul empat buah, bererti; empat kerajaan akan muncul daripada bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu.

8:23. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu.

8:24. Kekuatan akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu, dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan, dan apa yang dilakukannya berhasil; orang berkuasa kan dibinasakannya, juga umat yang kudus.

8:25. Dan oleh kerana akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil; ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tidak disangka-sangka, banyak orang akan dibinasakannya; juga ia akan bangkit melawan Raja segala raja. Tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan.

8:26. Adapun tentang penglihatan petang dan pagi itu, apa yang dikatakn tentang itu adalah benar. Tetapi engkau, sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh.

8:27. Maka aku, Daniel, lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya; kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja, dan aku tercenggang-cenggang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya.

Begitu juga dalam sember Inskripsi Yahudi yang lainnya, kisah Alexander tidak digandingkan dengan kisah Yakjuj dan Makjuj. Dalam kisah Talmud Babylon juga terdapat kisah Alexander, akan tetapi tidak ada wacana tentang Alexander dalam menghadapi Yajuj dan Majuj. Di dalam Bible baik Perjanjian Lama mahupun Perjanjian Baru terdapat kisah Gog dan Magog, akan tetapi tidak dihubungkan sama sekali dengan kisah Alexander atau Cyrus (yang keduanya disangkakan Zulqarnain ). Dalam Inskripsi Yahudi, baik Alexander maupun Cyrus ditulis dalam kisah sendiri; dan Gog Magog pula dalam kisahnya sendiri. Sekali lagi hal inilah membezakan al-Quran dengan berbagai sumber lainnya, al-Quran memberikan wacana baru yang tidak diketahui oleh orang/pendeta/kaum terpelajar Yahudi dan Nasrani terdahulu, iaitu al-Quran mengisahkan dua profil dalam satu kisah, iaitu Zulqarnain dan Yakjuj dan Makjuj dalam surah al-Kahfi.

Begitu juga dalam Inskripsi Yahudi berupa buku sejarah yang ditulis Flavius Josephus, sejarahwan Roman berdarah Yahudi, pada abad pertama Masihi. Josephus dalam bukunya yang berjudul Antiquiti of the Jews, terdapat infomasi tentang Gog Magog, iaitu:

(Magog didirikan oleh Magogians (orang Magogia), dan diberi nama menurut namanya, oleh seorang Yahudi/Greek disebut Scythians (orang Scythia).

Teks tentang “Magog”/Makjuj ini hanya terletak pada Buku I Chapter 6 saja, setelah itu, tidak diceritakan lagi. Dalam bab ini Magog tidak dikisahkan bertemu dengan Alexander.No comments:

Post a Comment