Friday, March 2, 2012

Seputar Asbabun Nuzul

Sebelum membahaskan tema utama tentang Yakjuj dan Makjuj, ada baiknya sekiranya Asbabun Nuzul (sebab-sebab turun ayat) surah al-Kahfi ini dibahas. Menurut pertanyaan orang Yahudi di atas, yang menjadi persoalan adalah mengapa para pendeta Yahudi itu begitu berani membuat pertaruhan, “Jika dia (Muhammad) mampu menjawab pertanyaanmu maka dia adalah nabi. Jika tidak, terserah apa yang kamu katakan,”Atau di dalam teks hadis yang lain, “Tanyakan kepadanya (Muhammad) tentang tiga perkara. Jika dia dapat menceritakan kepada kamu tentang tiga perkara itu, maka dia adalah seorang nabi yang diutus tetapi jika dia tidak dapat menjawabnya, dia adalah orang yang hanya mengaku-ngaku diri sebagai seorang nabi.”

Daripada teks hadis diatas dapat disimpulkan beberapa kesimpulan seperti berikut:

1. Para pendeta Yahudi sudah mengetahui tentang sifat ‘pengembaran timur-barat’ (Zulqarnain)

2. Kisah tentang ‘lelaki pengembara timur-barat adakah kisah benar dalam sejarah bukan sekadar mitos.

3. Para pendeta Yahudi (berdasar kitab-kitabnya) masih percaya akan datangnya seorang nabi .

4. Para pendeta Yahudi beranggapan orang Arab yang masih jahiliyah (gelap,’ummi’ yang tidak mampu membaca dan menulis dan tidak mempunyai al-kitab) tidak akan mengetahui kisah tentang Zulqarnain.

5. Para pendeta Yahudi mempunyai anggapan sekiranya Muhammad mampu menceritakan kisah Zulqarnain, Muhammad benar-benar nabi yang diutus, iaitu seorang yanag mendapat wahyu dari Allah.

Pertaruhan Yahudi itu begitu adil, ilmiah dan mengandung erti yang cukup bijak sehingga logik dapat berfikir seperti ini:

“Apabila Muhammad seorang bangsa Arab, suatu bangsa yang hidup dalam alam kegelapan, mampu menjawab kisah tentang ‘lelaki pengembara timur-barat’ maka dia memang benar-benar nabi yang di utus, sebagaimana yang di ramalkan di dalam kitab-kitab Taurat dan kisah para nabi. Oleh itu, kamu perlu beriman kepadanya. Tetaspi, jika Muhammad tidak mampu menjawabnya, dia adalah pendusta (bukan Nabi) Janganlah kamu mempercayainya!”

Kenyataan yang ada:

“Muhammad mampu menjawab dan mengisahkan kisah tentang “lelaki pengembara timur-barat’ yang disebut oleh Zulqarnain,” Dalam kesimpulan-kesimpulan di atas, apabila ternyata Nabi Muhammad mampu menjawab semua pertanyaan pendeta Yahudi, dapat dibangunkan kesimpulan:

“Muhammad yang ummi ternyata tahu dengan jelas kisah Zulqarnain. Hal ini bererti Muhammad benar-benar nabi yang diutus itu, iaitu seorang yang mendapat wahyu daripada Allah.

No comments:

Post a Comment