Monday, May 2, 2011

Hakikat Ketujuh

Keluarnya Dajjal dengan mengakui sebagai nabi dan tuhan merupakan salah satu dari tanda-tanda munculnya Hari Kiamat. Ini bukan bererti akhir dunia sebagaimana yang dibayangkan sebahagian orang, melainkan awal fasa terakhir, aitu fasa melalui beberapa abad sesudahnya, Wallahu’alam. Fasa itu diawali dengan keluarnya Dajjal dan pengumuman dirinya sebagai al-Mahdi.

Sejak beberapa tahun, saya bersahabat dengan seorang profesor orientalis asal perancis. Ia menguasai bahasa Arab dengan fasih dan beberapa bahasa yang telah punah: Siryani, Aram, Ibrani, dan Amrani. Ia adalah seorang pakar dalam kajian perbandingan agama. Kerana kesungguhan dan kejujuran, ia memeluk Islam kerana Allah. Akan tetapi, menyembunyikan keislamannya. Dalam suatu pertemuan, ia memberitau saya tentang keislamannya kerana Allah dan berjanji kepada saya memberi hadiah yang sangat berharga dan tidak dapat dinilai harganya. Ini terjadi dalam perjalanan saya kembali ke Kairo.

Ia menepati janjinya. Ia menunjukkan kepada saya foto beberapa tulisan dalam bahasa kuno. Ia menterjemahkannya untuk saya. Tulisan itu menegaskan bahawa Kristian Barat dan Amerika memerangi kaum Muslim berdasarkan manuskrip-manuskrip kuno. Di antaranya ada yang berasal dari kaum Muslim, lalu dicuri, dan sebahgiannya berasal dari generasi-generasi sebelum kelahiran Nabi Isa atau sesudahnya. Ketika ia memberikan kepada saya sebuah tulisan dan terjemahannya, ia berkata: “Jika Anda menginginkan gambar-gambar, lembaran-lembaran, dan manuskrip-manuskrip seperti ini, datanglah ke Vatikam, uniersiti-universiti, di Sweden, Jerman, dan beberapa tempat di Perancis.”

Beliau menunjukkan kepada saya manuskirp milik seorang bernama Ibnu Harsyil ar-Rumi, seorang Yahudi, dan diberi komentar oleh seorang profesor dari Perancis yang mengatakan:

“Ia beriman kepada Allah dan kata-katanya benar berdasarkan apa yang diketahui dari riwayat yang hidup.”

Yang terpenting adalah bahawa Ibnu Harsyil mengatakan dalam sya’irnya berikut ini:

Kebebasan Dajjal, kebebasan al-Kakhbad, kebebasan alam seluruhnya.
Segala urusannya ada di pantai jauh, dan binasa.
Semua orang adalah Dajjal, segala urusan bergerak dan berputar.
Semua orang adalah Dajjal, ilmunya berisi sihir dan tipuan, dan Tuhan.
Tuhan kembali memerintahkan al-Kakhbad membunuh Dajjal.
Dan menghacurkan negeri paling buruk, penuh kesusahan.
Tiada kebebasan dari kebebasan alam, kebebasan kemuliaan, dan kembalinya sejahtera.
Di setiap bumi Tuhan, al-Kakhbad memerangi pantai dan sungai.
Tinggalkanlah kebinasaan, bebaskan gelas dan kepala. Bebaskan kepayahan bebaskan kadal.
Bebaskan singa, bebaskan beruang.
Bersambong….


No comments:

Post a Comment