Saturday, January 22, 2011

Bahaya Besar dan Tempat Menyembunyikan Rahsia.

Kesaksian berikut ini merupakan kesaksian yang paling berbahaya, yakni pertemuan Nabi Musa a.s. dengan Samiri. Di dalam kejadian akhbar ini, terkandung rahsia yang paling besar menyangkut permasaalahan Dajjal. Rahsia itu tersimpan begitu rapi dan tersembunyi seperti api pada kayu bakar.

Nabi Musa a.s. adalah hamba Allah yang sangat fanatic dan berjiwa keras ketika sedang marah kerana Allah. Bahkan, ia betul-betul seorang perkasa di bumi ini jika sedang memperlihatkan kemarahannya. Lantaran besar kemarahannya kerana Allah, ia sangat terpengaruh oleh kemarahannya itu sehingga tidak mengetahui bila ia marah. Meskipun demikian, ketika ia kembali kepada kaumnya sesudah menemui Tuhannya dan melihat mereka menyembah patung anak lembu, padahal ia sedang memegang beberapa lembar batu tulis, iapun melemparkannya. Kerana peristiwa itu, ia dikatakan telah memecahkan batu tulis tersebut.

Demikian pula penilaian dari ahli kitab. Namun, Allah menggantikannya dengan lembara-lembaran lain. Hanya saja, tidak ada sesuatu pun dalam Al-Qur’an yang menunjukkan hal itu, walaupun memang ia melemparkannya ketika menyaksikan apa yang terjadi.

Menurut ahli kitab, lemparan itu ada dua. Tetapi menurut versi Al-Qur’an, secara lahirnya, batu tulis itu berjumlah banyak. Nabi Musa a.s nampaknya terpengaruh hanya dengan berita dari Allah s.w.t. ehwal penyembahan patung anak lembu. Maka Allah s.w.t. pun memerentahkannya untuk menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri. Oleh sebab itu, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibbin dari Ibnu Abbas berkata bahawa Rasulullah s.a.w.bersabda:

“Berita itu tidak seperti yang di saksikan oleh mata”.

Bagaimanapun entah lembaran batu tulis itu pecah atau tidak dan sipenulis cenderung mengakui tidak pecah, tindakan dari Nabi musa a.s. melemparkan batu tulis itu, menjadi dalil lain yang menambahkan kewaspadaannya, yang menguatkan betapa keras kemarahanya sampai suatu takaran yang melalui batas. Oleh sebab itu, ia sampai berani menarik kepala dan memegang janggut saudaranya, Harun.

(CATITAN: Allah tidak mencela Nabi Musa kerana marah kepada saudaranya dengan cara menarik kepalanya dan memegang janggutnya. Hal itu disebabkan, seperti kata Ibnu al-Qayyim, ia marah kerana Allah. Allah juga telah memberitahukan kepadanya bahawa kaumnya telah terkena fitnah, ketika ia menyaksikan lansung, ia semakin marah. “Berita itu tidak seperti apa yang disaksikan mata.”)

Mungkin Anda setuju dengan penulis, bagi orang yang dikenal mempunyai watak keras dan pemarah seperti itu, tidaklah rasional, aneh, tidak sesuai dengan kewajaran, dan tidak sejalan dengan sifat-sifatnya yang digambarkan oleh Al-Qur’an kalau ia mengajak berbicara Samiri dengan tutur kata sangat halus, santun, dan lemah lembut, malahan, awal perbincangannya pun hanya sekadar minta penjelasan tentang alasan yang mendorongnya melakukan fitnah sangat besar dan bagaimana ia berhasil dalam usahanya itu.

Mungkin anda juga setuju dengan penulis bahawa Nabi Musa a.s yang melemparkan lembaran –lembaran batu tulisan ketika menyaksikan Bani Israel ada disekitar anak lembu yang mereka buat sendiri segera beraksi dengan menyatakan bahawa mereka tersesat dan mengingkari Allah. Apakah normal dan tidak aneh jika ia hanya berdialog dengan Samiri yang ada didepannya, dan tidak melakukan tindakkan lainnya? Bukankah anda setuju dennganpenulis bahwa Nabi Musa memarahi saudaranya dengan menarik kepala dan memegang janggutnya, mengatakan kepadanya “Hai Harun, apakah yang menghalangimu memberitahukan aku ketika kamu melihat mereka telah tersesat hingga kamu tidak mengikuti aku? Maka apakah kamu telah sengaja menderhakai perentahku? ” ( Erti Ayat Toha: 92-93)

Bukankah kita telah biasa mendengar bahawa jika Nabi Musa a.s. marah maka seketika itu juga ia melampiaskan kemarahannya? Atau, ia marah, lalu kemarahannya itu diikuti dengan ucapan, kemudian melakukan tindakan lain dalam kesempatan lain, hatta kepada orang Mesir yang ditamparnya sampai mati?

Meskipun para ulama tafsir mengatakan bahawa kata ‘al-khatb’ yang dipergunakan Nabi Musa a.s. dalam berdialog dengan Samiri menunjukkan betapa buruknya bencana itu, yang jelas adalah bahawa, Nabi Musa a.s. hanya mengucapkan kata-kata itu dan tidak melakukan tindakkan apapun. Kalau begitu kita boleh menuliskan seribu tanda tanya. Semuanya tidak mungkin dibenarkan kecuali hanya dalam satu keadaan, yakni bahawa tiada reaksi keras berupa tindakan lain kecuali dialog dari Nabi Musa a.s. hanya wahyu dari Allah s.w.t. kepadanya. Itulah sisa dialog yang tidak disebutkan Al-Qur’an.

Diharap bahawa ia kembali menjelaskan pesanan khusus dari Allah kepadanya ketika melakukan dialog dengan Samiri, selain risalah yang disampaikan kepadanya.
Allah berfirman: “Qaala famaa hadhbukaa yaa saamiri”

Ia berkata: “Apakah yang mendorongmu untuk melakukan hal demikian wahai Samiri?”

Bersambong….

No comments:

Post a Comment