Sunday, January 23, 2011

Samb: ke-2 Bahaya Besar dan Tempat Menyembunyikan Rahsia.

Musa bertanya: “Bagaimana keadaan kamu berdua?” mereka menjawab: “Kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternakanya, sedang bapa adalah seorang tua renta yang lanjut usia.” (Al-Qasas: 23)

Samiri menjawab: “Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya, maka aku ambil segenggam dari jejak rasul (ajaran-ajarannya) lalu aku melemparkannya dan demikianlah nafasku memujukku.” (Erti ayat Toha: 96).

Anehnya, jawapan Samiri mempunyai gambaran dan penuturan yang keras, seakan-akan ia telah melakukan sesuatu yang menjadi haknya. Atau, seakan-akan ia telah mempunyai rancangan sebelumnya untuk mengadakan uji cuba pada mereka. Ketika ada kesempatan, ia tidak berfikir panjang lagi dan terus melakukannya, lalu ternyata berhasil.

Sekarang mulailah tabir dirinya terbuka. Ia mengaku mengetahui banyak hal yang tidak diketahui oleh Bani Israel. Ia juga, dengan usia relatif panjang, memiliki banyak pengalaman yang tidak diketahui dan dilalui Bani Israel yang relatif masih sangat muda itu.

Sesungguhnnya, ia adalah seorang manusia luar biasa. Ia mempunyai banyak kekuatan yang tidak dimiliki oleh kebanyakkan orang. Daya nalarnya pun telah jauh melampau daya nalar kebanyakkan Bani Israel. Ia mempunyai pemikiran cemerlang yang tidak mereka miliki. Bahkan, ia pun sampai mengetahui berapa kaedah ilmiah kimia dan fizik yang memungkinkannya berinovasi dalam melakukan banyak hal yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Ia banyak belajar dari pelbagai pengembaraannya dalam usianya yang panjang itu. Iapun telah memelihara peninggalan utusan Allah, malaikat Jibril yang diutus dari langit, sebagaimana diberitakan oleh seekor binatang raksasa yang rajin mengunjungi dan mengawasi serta membimbingnya. Padahal, ketika itu ia masih kecil dan hidup di suatu pulau yang berada di jantung laut Yaman.

Disini, Nabi Musa a.s. mulai menyedari bahawa ia sedang berhadapan dengan seorang Dajjal. Ia juga diperentahkan oleh Allah untuk memperingatkan kaumnya dari fitnah yang akan ditimbulkannya. Akan tetapi, ia sekarang diamanati Allah untuk menyampaikan risalah kepadanya, meskipun tidak diberi kekuasaan atasnya. Jika Nabi Musa a.s. diberi kekuasaan untuk memeranginya, tentu ia akan menebas lehernya, melihat dan mengetahui wataknya yang buruk dan sangat biadab itu atau setelah menanyainya dan membuktikan alasan perbuatannya. Teristimewa lagi, Samiri terang-terangan mengaku bahawa dirinya bertanggung jawab penuh. Ia juga menyedari sepenuhnya bahawa ia telah dipujuk dan diperdayakan oleh nafsunya sendiri.


Menanggapi pertanyaan Samiri itu, Nabi Musa a.s. hanya mengatakan: “Pergilah kamu!”
Ya, Nabi Musa a.s hanya menyuruhnya pergi dengan sepenuh kebebasan dan kemerdekaan. Ia tidak menyeksanya atau, apalagi, membunuhnya. Ia tidak memenjarakannya, bahkan tidak menahannya sesaatpun. Ia hanya menyuruhnya pergi. Ya, pergi untuk melancong dimuka bumi ini ke mana saja sesuai dengan kemahuan dan kehendaknya. Ia bebas berhubungan dengan sesiapa saja. Yang penting, ia bebas dan merdeka! ‘ Sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan di dunia ini.’ yakni cakupan perikehidupan seperti apapun yang ingin di lakukan oleh Samiri boleh dilakukan.

Ertinya segala macam perikehidupan terbuka lebar untuk engkau lakukan. Engkau boleh bersenang-senang dan melakukan apa saja seperti yang dilakukan binatang buas dan liar di hutan belantara dan di daratan. Engkau berhak melakukan apa saja yang engkau suka. Engkau berhak memilih jalan hidup yang engkau inginkan. Selamanya, engkau berhak mengatakan “Jangan kau sentuh aku” tidak seorang pun boleh menyentuhmu untuk mengganggumu. Dan tidak boleh ada yang membahayakanmu selama engkau masih diberi kesempatan hidup oleh Allah. Yang aneh ialah bahawa banyak ahli tafsir menangkap makna dari ungkapan “Pergilah kamu, maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan di dunia ini hanya dapat mengatakan ‘Janganlah menyentuhku’, menyatakan bahawa Samiri mempunyai penyakit kulit yang ganas dan menular sehingga membuat takut orang mendekatinya.”

Ibnu Kathir mengatkan:

“Sebagaimana engkau telah mengambil dan menyentuh apa yang tidak pantas engkau ambil dan sentuh berupa jejak rasul utusan Allah dari langit, maka seksaan bagimu di dunia adalah mengatakan: ‘Tidak boleh menyentuhmu.’ Engkau tidak boleh menyentuh orang lain dan orang lain pun tidak berhak menyentuhmu.”

Dan termasuk hal yang aneh dari Ibnu Kathir, semoga Allah meredhai dirinya dan ijtihadnya, ialah bahawa Samiri patut dihukum kerana ia telah menyentuh jejak utusan Allah dan mengambilnya, bukan kerana ia telah memfitnah Bani Israel. Padahal, jika seseorang berkesempatan seperti Samiri, melihat Jibril dan kudanya, serta mengetahui bahawa tanah akan menjadikan tanah itu subur, maka ia pasti akan mengambil jejak rasul itu, meskipun tidak pernah mempunyai niat untuk melakukan suatu kejahatan.

Sayyid Quthb mengatakan bahawa:

“Pergilah kamu, kerana kamu telah diusir. Dan tidak boleh ada yang menyentuhmu dengan kejahatan ataupun dengan (memberikan) kebaikan. Dan kamu pun tidak berhak untuk menyentuh seseorang.” Adalah salah satu bentuk seksaan yang berlaku dalam agama Islam pada masa Nabi Musa, yakni seksaan pengasingan. Di samping adanya pernyataan mengenai ketidak-bersihan seorang penjahat, maka ia tidak boleh mendekati dan tidak boleh didekati orang lain.”

Bahagian pertama dari apa yang dikatakan Sayyid Quthb memang benar. Namun, bahagian kedua masih dapat dikritik. Sebab, larangan atas Samiri untuk tidak menyentuh seseorang tidaklah rasional. Jika ia diusir dari Bani Israel dan itu tidak terjadi, maka ia masih berhak bergaul dengan yang lain. Jika Nabi Musa a.s. menyeksa dengan pengasingan, yang demikian itu menguatkan pandangan penulis bahawa Samiri telah meninggalkan Bani Israel dan bahawa Nabi Musa a.s. tidak melakukan apa-apa, selain menyampaikan bahawa ia berhak mengecap kehidupan dengan penuh keleluasan. Akan tetapi ia harus pergi jauh dan menjauhi Bani Israel serta tidak seorang pun boleh menyentuhnya dengan menimpakan sesuatu kejahatan, maka ia berhak mengatakan, “La misasa (tidak boleh menyentuhku),” yakni tidak boleh ada yang sewenang-wenang kepadaku dan tidak boleh seorang pun mendekati untuk mengangguku. Barang siapa mencuba mengganggu, maka ia tidak akan berkuasa.
Bersambong....

No comments:

Post a Comment