Friday, January 7, 2011

Keluarga Dajjal dan Permulaan Timbulnya Bincana

Keluarga Dajjal: ayah, ibu dan datuk, semuanya, adalah penyembah berhala. Dahulu mereka menyembah sebuah berhala mirip lembu betina. Sebenarnya berhala itu bukan sekadar patung lembu betina, melainkan syaitan durjana yang menyerupai dirinya dengan patung lembu betina itu.

(CATATAN: telah diketahui bersama bahawa Islam melarang perbuatan patung dan juga berhala. Menurut pandangan Islam, rumah tidak boleh dihiasi dengan berhala atau patung. ‘Sahih al-Bukhari’ dan ‘Sahih Muslim’ menyebutkan sebuah hadis Nabi Muhammad s.a.w:

“Sesungguhnya malaiakat tidak akan masuk ke rumah yang didalamnya ada berhala atau gambar-gambar.” (Diriwyatkan oleh Bukhari dan Muslim, dengan redaksi diatas dari Muslim)

Jika malaikat, yang merupakan manifesti rahmat dan keredhaan Allah s.w.t. lari dan tidak mahu memasuki rumah yang didalamnya ada berhala atau lukisan, maka rumah itu pasti akan diisi oleh syaitan dan jin kafir yang terkutuk. Saya pernah menjelaskan dalam buku penulis: Hiwar sahafi ma’a jinni Muslim, adanya hubungan antara syaitan, jin dan berhala-berhala.

Mereka biasa menyembelih haiwan untuk dikorbankan kepada berhala yang sebenarnya diperembahkan kepada syaitan berserta minuman arak yang mereka berikan kepadanya. Di samping itu, mereka suka melakukan penghambaan atau persembahan dan ketaatan. Setiap pagi, mereka hanya menemukan sisa-sisa dari apa yang mereka korbankan di tempat itu. Mereka menyangka hal itu sebagai tanda bahawa tuhan mereka meredhai apa yanag mereka lakukan. Permintaan kedua orang tua Dajjal ialah agar mereka diberi anak lelaki.

Akhirnya, Allah s.w.t mengkehendaki terjadi kehamilan pada saorang wanita yang dilahirkan dari perbuatan zina sesama mahram dengan seorang suami yang juga dilahirkan dari hasil perzinaan antara mahram. Sementara itu, pekerjaan syaitan adalah ikut masuk kedalam saluran kencing laki-laki penyembah berhala setiap kali ia mencampuri isterinya. Jadi, syaitan pun ikut mencampuri isteri penyembah berhala itu bersama-sama suaminya. Maka bertemulah campuran sperma dan ovum dari unsur manusia dengan unsur syahwat yang penuh kedengkian dari jin, sesuai dengan yang ditakdirkan oleh Yang Mahakuasa.

Pada malam yang sangat menakutkan, diiringi hembusan angin, badai salji dan hujan lebat, pasangan suami-isteri itu mendengar suara dari patung lembu betina liar yang memberitahu bahawa ia telah meredhai keduanya. Bahkan katanya, ia memerintahkan malaikat untuk mengurniakan kepada mereka seorang anak. Tetapi, jika keduanya tidak memperbanyakkan ketaatan dan persembahan serta tidak banyak menumpahkan darah korban, maka ia akan menggantikan anak laki-laki itu dengan anak perempuan.

Dengan penuh khidmat keduanya bersujud dan bersimpuh di hadapannya dan menegaskan bahawa mereka menginginkan anak lelaki. Lalu patung syaitan itu menyuruh mereka untuk menyembelih seekor lembu betina gemuk dan besar, kemudian diletakkan di hadapannya, sementara mereka berdua dilarang masuk ketempat itu sepanjang malam.

Sesungguhnya, syaitan telah mempermainkan mereka berdua untuk melakukan apa saja menurut kehendak dan kemahuannya. Dari satu segi syaitan melihat apa yang tidak dapat mereka lihat sebagai manusia biasa. Sebab, jin boleh melihat apa yang ada didalam jasad manusia seakan-akan kedua matanya bagaikan sinaran-X (x-ray), sehingga boleh melihat kandungan perempuan sejak awal. Kerana syaitan tidak mengetahui apa yang akan terjadi, apakah anak itu perempuan atau lelaki, sementara ia mengetahui kerinduan seorang suami akan kelahiran seorang anak lelaki yang akan membawa harum nama ayahnya, di samping mengetahui secara pasti keinginan wanita untuk membuat redha suaminya, maka ia segera menyatakan bahawa anak itu laki-laki. Tetapi jika ternyata Allah berhendak menentukan anak tersebut perempuan, maka syaitan memberitahu kepada pasangan suami-isteri itu bahawa mereka tidak diredhai, atau keduanya tidak ikhlas dalam pengorbanannya, atau riak, hanya ingin pujian dari manusia. Begitulah kecerdikkan tipuan syaitan. Padahal, masaalahnya sangat sederhana dan tidak sukar. Bukankah jin sangat menyukai pembohongan, penipuan dan kepalsuan sebagaimana manusia menyukai air sejuk di hari yang sangat panas.

Perkataan yang terdapat didalam pelbagai tulisan pada beberapa alat tulis seperti batu dan manuskrip di atas batu-batu di kota Irbid di kerajaan Jordan. Disebabkan peredaran putaran zaman, lukisan dan manuskrip pada batu-batu yang berisi tulisan - tulisan itu hilang atau dicuri orang. Tidak seorang pun mengetahui di mana semuanya di sembunyikan atau kemana menghilang. Tetapi, periwayatnya masih tersimpan di dalam otak sebahgian ulama yang menerimanya, secara turun temurun, dari datuk-nenek mereka di Syam bahawa dulu pernah tersebar berita tentang kelahiran seorang anak lelaki sesudah berlalu tiga puluh tahun usia perkahwianan kedua orang tuanya tanpa melahirkan seorang anak pun. Mereka juga meriwayatkan secara turun-temurun bahawa kedua mata anak itu cacat sejak lahir. Ia suka tidur malam dan siang serta jarang bangun untuk menghisap air susu ibunya yang berbadan besar.

Hal itu sejalan dengan sabda Rasulullah s.a.w. mengenai keluarga Dajjal, diriwayatkan oleh oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya:
“Ayahnya tinggi gemuk dan hidungnya seperti paruh burung. Sedangkan ibunya fardha-khiyyah, yakni banyak daging dan gemuk badannya. Kedua tangannya panjang dan kedua teteknya besar.”

Oleh kerana anaknya tidak di susui oleh ibunya, maka ibunya terkena penyakit yang ditimbul
kan oleh tertahanya air susu, bahkan dapat mengakibatkan keracunan yang berakhir dengan kematiannya. Jadi anak lelaki itu sejak awal memang telah mendatangkan kesialan kepada ibunya. Yang sungguh mengejutkan pula ialah bahawa anak lelaki itu selama beberapa tahun diam dan hanya bergerak beberapa kali sahaja, sehingga orang tuanya menyangka bahawa ia lumpuh atau tuhan-tuhan mereka memurkainya. Maka mereka pun menyajikan pelbagai sajian tanda ketaatannya, tetapi sang anak lelaki itu tetap saja seperti itu dan tidak mengalami perubahan.


Tiba-tiba pada suatu malam, anak itu bergerak, meskipun sepanjang hidupnya sejak empat tahun sebelumnya ia belum pernah berjalan. Padahal orang tuanya telah memberikan susu kambing disertai usaha untuk membangunkan dan mendudukkannya. Anak itu hanya meminum susu seteguk atau dua teguk sahaja lalu ia tidur lagi. Orang-tuanya tidak pernah merasa tenang. Apakah anaknya masih hidup. Mereka pun meletakkan tangan dan telinga mereka pada dada anak itu. Ternyata, mereka mengetahui bahawa anaknya masih hidup. Betul apa yang dikatakan: Rasulullah s.a.w.: “Kedua matanya tidur, tetapi hatinya tetap terjaga.”

Bersambung….

No comments:

Post a Comment