Thursday, January 27, 2011

Samb: ke-2 Pertemuan Kedua Dengan Seorang Agung (Nabi) Dalam Kehidupan Dajjal

Dajjal mengetahui bahawa orang-orang Samirah mengaku bahawa keturunan para penganut agama Musa yang benar dan bahawa Musa menjadikan Bait Iyl, yakni rumah Allah, sebagai kiblatnya setelah tersebar khabar bahawa Nabi Ya’aqub, nenek moyang tertinggi bangsa Ibrani telah membangun tempat ibadahnya yang disucikan Allah di tempat itu.

Tetapi yang paling menghairankan adalah bahawa ia mendengar tentang seseorang dari keterunan Nabi Dawud, dari pihak ibu, mengaku sebagai nabi, ia adalah al-Masih, sang penyelamat kaum Yahudi dari pertikaian, kezaliman dan kemusnahan. Ia datang bukan untuk menghapus, melainkan untuk menyempurnakan Namus (ajaran agama).

Dajjal ingin mengetahui apakah orang itu betul-betul nabi atau bukan, ia memutuskan untuk mengujinya agar menjadi pertemuan besar kedua dalam hidupnya, yang pernah dijanjikan kepadanya. Ia pergi ketempat tinggalnya dan mengutus seseorang, sementara ia tetap tinggal di luar. Orang itu berkata: ” Jika engkau benar-benar seorang nabi, katakan padaku siapa berada di luar!” Nabi Isa al-Masih berhenti sejenak, lalu berkata:

“Wahai saudaraku, beritahukan kepada orang yang mengutusmu bahawa Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Agung menerima taubat dan mengampuni dosa-dosa segenap hamba-Nya. Jika hamba itu mahu bertaubat, mengesakan Tuhan, maka ia benar-benar kembali. Dia-lah yang melindungi anak kecil yang sedang tidur dari kekejaman penguasa. Dia-lah yang memeliharanya di pulau tempat tinggal binatang raksasa itu di saat ia masih kecil. Dia-lah yang mengajarkan kepadanya keesaan Tuhan dan solat melalui utusan kepercayaan-Nya, Jibril. Dia Maha Kuasa untuk memaafkan fitnah yang telah dilakukannya kepada Bani Israel jika ia beriman kepada Masih ar-Robb dan apa yang diturunkan padanya berupa Injil”.

Utusan itu keluar menemui orang yang cacat kedua matanya, lalu menyampaikan khabar yang diterimanya. Tetapi ia tidak menanggapi selain mengatakan: “Ia adalah tukang sihir. Syaitan-syaitan telah merasuk ke dalam dirinya. Jika ia seorang nabi, ia tidak akan mengetahui siapa aku dan apa yang telah terjadi, sebab para nabi itu tidak akan memberitahukan yang ghaib. Hanya Allah yang mengetahui yang ghaib, meskipun ada di antara syaitan yang mencuri khabar sebagai mana diajarkan dukun Mesir kepadaku.”

Dajjal mencampurkan satu keghaiban dan keghaiban yang lain. Pada hal, semua keghaiban baik yang telah, sedang, akan, atau tidak akan ada hanya diketahui oleh Allah s.w.t. adalah mungkin bahawa Allah memberitahu yang ghaib pada salah seorang nabi untuk menguatkan hujjah-nya.sementara itu, keghaiban yang diketahui para syaitan adalah khabar yang dicuri dari langit. Mereka mendengar dari malaikat, lalu membicarakannya. Selanjutnya, mereka kembali kepada pemimpin mereka, mengkhabarkannya dan mencampurnya dengan seratus kebohongan.
(CATITAN: Dajjal berdusta. Syaitan tidak datang kepada para nabi, Benarlah Allah s.w.t. yang berfirman: “Apakah akan Aku beritakan kepadamu, kepada siapa syaitan-syaitan itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi banyak dosa. Mereka menghadapkan pendengaran (kepada syaitan-syaitan) itu, dan kebanyakan mereka adalah pendusta-pendusta,” (Erti ayat Asy-Syu’ara’: 221-223).

Dalam kitab Sahih Bukhari disebut bahawa Aisyah pernah berkata: “Ada beberapa orang yang bertanya kepada Nabi Muhammad s.a.w. tentang dukun-dukun itu. Rasulullah s.a.w menjawab: “Mereka bukan apa-apa. Mereka berkata; Wahai Rasulullah, mereka mengata sesuatu dan ternyata itu terjadi,’ Nabi Muhammad .s.a.w. bersabda: “kata-kata yang benar itu dicuri, lalu dibisikkan ketelinga pemimpinnya seperti kotekan ayam. Kemudian mereka mencampurkan kebohongan lebih dari seratus macam di dalamnya.”

Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah bahawa Nabi Muhammad s.a.w. pernah bersabda: “Jika Allah telah menentukan suatu urusan di langit, maka ada malaikat yang mengepak-ngepakkan sayapnya kerana tunduk pada firman Allah: “Bagaikan rangkaian di atas batu besar yang halus. Jika rasa takut telah dihilangkan dari mereka, mereka berkata:

“Apa firman Tuhanmu?’ Mereka menjawab, ‘Al Haqq Yang Maha Agung lagi Maha Besar.’ Firman itu didengar oleh pencuri berita demi pencuri berita. Sufyan menggambarkannya dengan telapak tangannya, lalu memiringkannya dan mengembangkan jemari. Ia mendengar berita itu, lalu disampaikan kepada yang berada di bawahnya. Kemudian berita itu disampaikan lagi kepada yang membawahnya lagi, hingga akhirnya disampaikankepada tukang sihir atau dukun, mungkin saja ia disambar percikkan api sebelum menyampaikan berita itu kepada temannya, atau mungkin menyampaikannya sebelum memahaminya. Ia menyusupkan seratus berita bohong bersama berita tu. Mereka katakan:

‘Bukankah telah dikatakan pada kami hari ini dan itu? Maka kalimat yang didengar dari langit itu dibenarkan.”

Muslim juga meriwayatkan hadis yang sama dari Ibnu A bbas. Bukhari meriwayatkan hadis dari Aisyah, dari Nabi Muhammad s.a.w yang bersabda:

“Sesungguhnya malaikat membicarakan, diawan, perkara yang terjadi di bumi dan berita itu didengar oleh para sayitan. Kemudian berita itu dibisikkan ketelinga dukun seperti mengisi botol. Mereka menambahakan seratus kebohongan di dalamnya.”)
Bersambong....

No comments:

Post a Comment