Sunday, January 9, 2011

Sambungan Keluarga Dajjal dan Permulaan Timbul Bencana

Tiba-tiba anak itu bergerak bangun, sementara orang-tuanya ada disisinya sedang tidur. Ia mencuba merangkak kemudian berdiri untuk berjalan dengan kedua kakinya. Setelah ia berjalan merangkak dengan kedua kaki dan tangannya, tiba-tiba ia mampu berdiri, kemudian berjalan perlahan-lahan tanpa diketahui oleh orang tuanya, seakan-akan ada ruh lain yang menyusup kedalam tubuhnya seraya memberitahu dan menuntunnya untuk berdiri dan berjalan. Tentu saja ia bukan ruh lain, melainkan jin syaitan (jinni mutasyaitan)

Memang kedua mata anak lelaki itu cacat, dan ia dirasuki syaitan yang bersemayam dalam patung lembu. Lalu syaitan itu membawanya kepada patung lembu betina. Kemudian ia ditinggalkan tidur disisi patung tersebut. Sang ayah pun bangun dan mendapati anaknya tertidur dipangkuan tuhan-tuhan (dari patung lembu betina). Ia mencuba untuk memahami apa yang terjadi. Tapi, bagaimana mungkin ia dapat memahami hal itu dengan kacamata kemusyrikkannya? Sang ayah cuba memanggil tetangganya yang tidak mempercayainya, sebaliknya mereka menuduhnya bahawa sang ayahlah yang telah membawa anak itu dan meletakkan di pangkuan tuhan-tuhan tersebut. Sebab, sepengetahuan mereka anak itu lumpuh dan hanya dapat duduk saja. Berita pun semakin tersebar. Berduyun-duyunlah orang datang untuk menyaksikan dari dekat kejadian aneh itu. Bahkan, ramai pula yang mencari barkah darinya. Namun mata-mata hakim tidak mahu menerima begitu saja. Mereka membawa ayah anak itu kehadapan hakim kota yang kemudian memaksanya untuk mengaku apa yang sebenarnya terjadi. Ia dipaksa untuk mengaku bahawa ia yang membawa anak tersebut ke pangkuan patung lembu betina. Tetapi sang ayah berkeras menolak dakwaan hakim. Lalu hakim memerentahkan supaya sang ayah didera dan dimasukkan kedalam penjara.

Kemudian harus diakui ketika itu bahawa tidak ada yang berhak dituruti titahnya kecuali hakim agung yang menguasai negeri tersebut. Pada gilirannya, muncullah protes keras dan serangan dahsyat yang menginginkan kematian setiap orang yang menyembah lembu betina.

CATATAN: Penyembah lembu betina sebenarnya adalah hasil pemikiran lama warisan kelompok masyarakat primitive yang disebut ‘totem’. Ini adalah semacam penyembahan pada thaghut, yakni penyembahan yang dilakukan oleh manusia primitive pada tuhan yang berupa binatang atau tumbuh-tumbuhan, kerana diduga bahawa antara manusia, binatang atau tumbuh-tumbuhan ada tali persaudaraan dan hubungan kekerabatan.

Totem sendiri diakui sebagai sesuatu yang suci dan najis sekaligus. Tuhan totem dipelihara dan dijaga oleh ajaran tabu. Di antara yang dianggap tabu adalah bahawa haram hukumnya membunuh haiwan dan tumbuh-tumbuhan atau memakan dagingnya. Itulah pertumbuhan keyakinan tabu berkenaan dengan makanan.

Pemikiran ehwal tabu memakan daging benatang dan tetumbuhan telah lama berakar pada sebahgian masyarakat di dunia. Lembu betina menjadi tabu bagi orang India yang beragama Hindu, dan babi menjadi tabu untuk dimakan bagi orang-orang Yahudi.

Oleh kerana itu, Islam sangat tegas mengharamkan perbuatan dan penempatan patung di rumah-rumah atau di pelbagai tempat. Perilaku megagungkan patung, disamping mengundang kehadiran syaitan dan mengusir malaikat, kerap mengundang orang untuk mengagungkan dan memebesarkan sesuatu yang melahirkan fitnah.

Tidak seorang pun dapat mengatakan bahawa peradaban manusia telah mencapai suatu batas kemajuan yang tinggi kerana semua akal manusia memperkenankan adanya penyucian atas berhala. Kita lihat orang-orang Hindu di India menyembah lembu betina. ( Lembu adalah sebahgian dari sesembahan orang-orang hindu yang selama berpuluh-puluh tahun, bahkan berabad-abad, tidak pernah lenyap untuk disucikan dan disembah). Dalam kitab ‘Samaveda’, salah satu bahgian dari ‘ Weda’ kitab suci orang Hindu, terdapat semacam ibadah berupa nyanyian yang berjudul “Sembahyang kepada lembu betina”, Jika diterjemahkan, nyanyian itu akan berbunyi:

“Wahai lembu betina suci, bagimu pemujaan, kemuliaan, dan doa pada setiap penampilanmu. Engkau edarkan dan bahagi-bahagikan susu diwaktu fajar menyinsing dan ketika malam gelap gelita. Atau, engkau lahirkan anak lembu (betina atau jantan). Kami akan menyiapkan bagimu tempat luas, suci dan layak bagimu. Kami juga akan menyediakan air jernih yang boleh engkau minum. Wahai lembu betina, semoga engkau berkenan menyebarkan nikmat penuh kebahagiaan diantara kami.”

Ada sebuah hikayat yang mengisahkan percakapan antara seekor babi dengan seorang raja. Suatu hari, seekor babi pergi menemui raja. Kebetulan ketika itu, ia sedang melakukan sembahyang di depan lembu betina, seraya mengisytiharkan lembu betina itu sebagai sembahannya yang berpengaruh atau dirinya. Berkatalah babi kepada sang raja:

“Wahai raja, bila engkau akan menyembah aku?”

Tentu saja sang raja marah seraya membentak babi, lalu berkata :

“Keluar kamu! Jika tidak, maka aku akan membunuhmu!”

Mendengar perkataan sang raja, maka sang babi pun menangis, lalu ia berkata:

“Baiklah, ternyata engkau hanya mahu dan suka memakan dagingku saja. Aku mati untuk menyajikan kepadamu apa yang kamu suka. Tetapi, meskipun demikian, kamu hanya mahu menyembah lembu betina dan tidak menyembah aku.”

Raja pun menjawab:

“Sungguh kamu bodoh, wahai babi. Aku mengambil dagingmu setelah kamu mati, yakni dalam keadaan kamu tidak dapat memberi apa-apa dan tidak pula dapat menolak apapun. Dagingmu akan segera habis termakan. Adapun lembu, ia dapat memberiku makanan dengan penuh ketaatan, tetapi ia tetap hidup. Demikianlah, selanjutnya, ia selalu menyajikan makanan dari hari kehari tanpa habis-habisnya. Sungguh ia menjadi symbol al-ithar(altruisme). Atas dasar itulah aku menyembahnya.”

Pendapat Mahatma Gandhi nampaknya cukup jelas dan terang. Ia mengatakan bahawa lembu betina adalah seorang ibu bagi manusia. Pendapatnya itu ditulis dengan judul ”Keibuan lembu betina” (Peranan sapi sebagai ibu bagi manusia). Di antaranya, ia berkata:

“Sesungguhnya, penjagaan atas lembu betina, sebagimana ditetapkan dan dwajibkan oleh agama Hindu, adalah hadiah dari orang-orang Hindu bagi dunia. Hal itu juga merupakan pancaran adanya rasa persaudaraan antara manusia dengan haiwan. Dalam pemikiran orang-orang Hindu, diyakini bahawa lembu betina adalah ibu manusia. Memang demikian menurut hakikatnya. Ketika saya melihat lembu betina, saya tidak menganggap bahawa saya melihat seekor haiwan, kerana saya menyembah lembu betina dan akan terus berusaha menyembahnya. Bahkan, keibuan lembu betina melebihi peranan ibu yang sebenarnya jika ditinjau dari berbagai segi. Pertama, ibu yang sesungguhnya hanya menyusui kita selama satu atau dua tahun, tetapi ia menuntut khidmat dari kita sepanjang umur sebagai balasan atas jasanya itu. Sementara itu , ibu kita lembu betina memberi susu kepada kita untuk selamanya dan ia tidak meminta apapun dari kita selain makan biasa saja. Kedua, jika ibu kita yang sesungguhnya sakit, maka kita perlu mengeluarkan banyak belanja untuk kesembuhannya. Jika ibu lembu betina sakit, kita tidak banyak mengeluarkan wang. Ketiga, jika ibu kita yang sesungguhnya mati, maka kita dituntut untuk mengurusnya sampai selesai dan hal itu memerlukan banyak biaya. Sementara ibu lembu betina mati, ia tetap memberi menafaat pada kita sebagaimana ia masih hidup, kerana kita dapat mengambil manafaat dari setiap bahagian jasadnya, termasuk tulang, kulit dan bahkan tanduknya. Saya tidak mengatakan ini untuk menegaskan betapa kecil peranan ibu yang sesungguhnya, tetapi saya ingin menjelaskan sebab-sebab saya menyembah lembu betina. Sesungguhnya. Berjuta-juta orang Hindu menyembah dan mengagungkan lembu betina, dan saya mengaku sebagai sebahgian dari mereka."

Ketika ia melihat dan merasakan bermacam-macam seksaan, terpaksalah ia berbohong. Lalu ia mengumumkan di hadapan hakim dan penduduk negeri bahawa tidak ada tuhan selain hakim dan bahawa tidak ada yang dapat memberi manafaat dan menimpakan bencana selain hakim. Hanya hakimlah pembawa barkah dan yang membahagi-bahagikannya. Dengan pengakuan bohong itu hakim pun berkenan untuk segera mengeluarkannya dari penjara dan agar anaknya dijaga dengan hati-hati tidak boleh keluar dari istana hakim. Tidak salah lagi, anak itu sangat membahayakan orang tuanya. Ayahnya dipenjara dan diseksa dengan hebatnya. Kemudian ia harus kehilangan anaknya untuk selama-lamanya.

No comments:

Post a Comment