Wednesday, March 16, 2011

Orang-orang Genius dan Usaha Pemecahan Dua Misteri

Banyak ilmuwan dan para-para pemikir mengadakan penelitian dalam usaha mencari penyelesaian dan mengetahui alasan-alasan logik ehwal apa yang terjadi. Muncullah puluhan buku yang menegaskan adanya benda-benda yang tidak diketahui identitinya. Dan, banyak kes hilangnya pesawat-pesawat terbang dan kapal-kapal laut terjadi di Segitiga yang menakutkan itu.

Di antara yang paling terkenal adalah buku El Triangulo de les Bermudas, karangan Charlie Berlitz. Selain itu, iapun menulis buku mengenai peristiwa jatuhnya salah sebuah piring terbang.

Johanes Poltar, seorang penulis dan peneliti, memiliki empat buku yang semuanya merupakan usaha pemecahan dua misteri itu. Buku-buku itu adalah: “ Lebih Cepat dari Lif”, “Perjalanan Tanpa Akhir”, “Mimpi Kemanusian” dan “Lompatan Masa.”

University Colorado juga pernah mengadakan sejumlah seminar yang membahas berbagai kajian ilmiah mengenai “Benda-Benda yang tidak dikenali identitinya”. Demikian pula, seorang penulis wanita, Suzy Smith, mencatat pelbagai peristiwa pertemuan para astronot dari para komandan pesawat terbang yang tidak dikenali. Bukunya yang terkenal adalah “Makhluk-makhluk Asing dari Angkasa” dengan nombor edisinya.

Kami dapat meringkas terjemahan-terjemahan para genius itu dalam kumpulan pendapat, pemecahan, atau penafsiran dengan kesepakatan berkaitan gejala-gejalanya. Sebahgian dari mereka mentafsirkan kehilangan-kehilangan di laut ini sebagai akibat kekacauan dalam ruang graviti. Atau, dengan pengertian lain, adanya kekuatan melawan graviti yang menyebabkan hukum-hukum graviti bumi tidak berfungsi sebagaimana biasanya.

Para ilmuwan lain menolak penafsiran-penafsiran ini bahawa yang demikian itu hanya mempunyai satu pengertian, yakni kita hanya mengenal sedikit sekali fenomena graviti. Bagaimana hukum graviti dapat terpengaruh oleh keadaan setempat. Mereka menyimpulkan bahawa semua yang dapat dikatakan di dalam pendapat-pendapat ini adalah bahawa kalau kekuatan yang melawan graviti ini benar-benar ada, maka Segitiga Bermuda memberikan kapada kita bukti yang jelas.

Tetapi seorang peneliti, Even Sunderson dari Amerika, menyimpulkan bahawa kes-kes kehilangan di Segitiga Bermuda disebabkan adanya pusaran air atau, dalam istilah lain, “titik-titik bahaya”, kerana daerah Segitiga Bermuda merupakan pertemuan antara arus panas dengan arus sejuk. Pelbagai aliran air yang berlawanan itu mengarah kearah atas dan bawah. Sunderson yakin bahawa gerakan kuat aliran-aliran itu berlawanan dan terpengaruh oleh perbezaan darjah panas yang mengakibatkan terjadinya pusaran magnetic yang merupakan penyebab seluruh tragedi ini.

Namun teori Sunderson ditolak kerana tidak dilandasi hujah sehingga tidak ada yang menegaskan aliran-aliran air yang berlawanan di lautan berpengaruh terhadap magnet bumi. Selain itu, teori Sunderson tidak menafsirkan bagaimana peranan tempat-tempat serupa yang disebut “kuburan syaitan” pada dataran. Tempat-tempat itu ada di kutub utara, kutub selatan, di sebelah utara padang pasir luas, dan di sebelah barat laut India.

Kemudian, teori ini pun gagal dalam mentafsirkan ehwal mengapa ditemukan banyak kapal di daerah-daerah yang ditinggalkan tanpa ada seorang penghunipun, dan kita tidak tahu kemana awak/kru kapal sehingga mereka segera meninggalkan kapal itu kearah yang tidak seorangpun tahu ke mana mereka pergi?

No comments:

Post a Comment