Thursday, February 16, 2012

Daniel Menyebut Muhammad sebagai ‘Batu yang Meremukkan Patung’

Nabi Isa dikenali sebagai orang yang berpegangan teguh pada hukum Taurat dan tulisan nabi-nabi Israel. Beliau tentu pernah membaca kitab Daniel tentang ramalan kehancuran kerajaan-kerajaan dunia termasuk Empayer Rom yang dilambangkan oleh Daniel sebagai empayer bintang besar (Daniel 7: 1-28).

Di dalam sumber yang lain, ia dilambangkan sebagai sebuah patung besar yang terbuat daripada emas, perak, tembaga, besi dan tanah liat (Daniel 2: 31-45). Kerajaan-kerajaan dunia itu hancur, ‘dihakimi’ dengan kedatangan manusia kudus, seorang ‘Anak Manusia’ milik Allah Yang Maha Tinggi, yang membawa kerajaan syurga, dan zaman pemerintahannya adalah selama-lamanya (Daniel 7:17-18).

Dengan datangnya ramalan nabi akan datang itu, kesedihan Nabi Isa akibat pembunuhan Yahya semakin terubat. Nabi Isa semakin segar dan yakin menghadapi hari depan.

Ramalan Daniel tentang kedatangan kerajaan syurga sekaligus bakal menyaksikan kehancuran kerajaan dunia, termasuk kehancuran Empayer Rom yang menguasai Jerusalem.

Berkata Daniel, “Pada malam hari aku mendapat penglihatan, jelas keempat-empat angin dari langit mengoncang laut besar, dan empat binatang besar naik dari laut, yang satu berbeza dengan yang lain.” (Daniel; 7:2-3)

…. Juga kuasa binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hayat mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia; datanglah ia kepada Yang Lanjut Usia itu, dan ia dibawa kehadapanNya. Lalu diberikan kepadanya kuasa dan kemulian dan kuasa sebagai raja, orang daripada segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi diri kepadanya. Kuasanya adalah kuasa yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya adalah kerajaan yang tidak akan musnah (Danile 7: 12-14).

……binatang-binatang besar yang empat ekor itu ialah empat raja yang akan muncul dari dalam bumi; sesudah itu orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu selamanya, bahkan kekal selama-lamanya”. (Daniel 7:17-18).

Berkaitan denga teks yang disandarkan kepada Nabi Daniel itu, Prof. David Benjamin Keldani, pendeta Katolik Rom kumpulan United Chaldean (1895) menjelaskan:

“Saya perlu menarik perhatian yang baik daripada para pembaca saya kepada Fasal Ketujuh Kitab Daniel yang tertulis dengan dialek Aramia atau Babilon. Disana, digambarkan bagaiamana ‘mahkota (kursawan) dana ‘penghakiman’ (Dina) di tegakkan dan ‘buku-buku’ (siphrin) dibukakan.

Dalam bahasa Arab, perkataan ‘Dinu’ bererti seperti bahasa Aramia ‘Dina’ bererti ‘penghakiman’. Namun, umumnya ia digunakan dalam makna ‘agama’ Al-Quran boleh menggunakan ‘Dina’ atau Daniel sebagai ungkapan penghakiman dan agama yang lebih penting. Menurut pendapat saya yang sederhana, ini adalah suatu tanda dan bukti secara lansung daripada kebenaran yang diturunkan oleh Roh Kudus yang sama Jibrail kepada Daniel, Jesus dan Muhammad, Muhammad tidak mampu memalsukan atau mengarang ayat-ayat ini meskipun ia sepandai ahli falsafah Aristoteles.

Pengadilan yang digambarkan dengan segala keagungan, kemuliaannya, di tegakkan bagi menghakimi syaitan dalam bentuk ‘Binatang Buas Keempat’ yang menakutkan oleh Hakim Tertinggi, Yang Maha Kekal. Kemudian, muncul seorang ‘seperti anak manusia’ (Kbarinish atau barnasha), yang dihadapkan kepada Yang Maha Kuasa. Beliau diberi kuasa, kehormatan dan kerajaan buat selamanya. Beliau ditugaskan bagi membunuh binatang buas itu dan menegakkan kerajaan orang suci, milik Yang Maha Tinggi.

Bersambung….


No comments:

Post a Comment