Thursday, February 23, 2012

Muhammad, Benang Merah Senanadung Para Nabi

Semua berita yang disebut adalah ‘benang merah senandung para nabi Bani Israel‘ semua ini menjadi latar belakang bagi dunia Yahudi menjelang kedatangan Muhammad, nabi yang akan datang pada abad ke enam Masihi. Dengan sedalam pengetahuan tentang tanda-tanda kenabian ini, para pendeta Yahudi Madinag berani bertarung tentang kenabian Muhammad. Setelah cukup lama, para pendeta Yahudi menerima utusan Quraisy tentang peribadi Muhammad, garis keturunanya, sifatnya dan aktivitinya sehari-hari, tentang baris-baris al-Quran yang diucapkannya, para pendeta Yahudi itu memberikan suatu keputusan akhir kepada utusan pagan Quraisy dan berkata.

“Tanyakan kepada Muhammad tentang tiga perkara. Jika dia dapat menceritakann kepada kamu tentang tiga perkara itu, dia memang seorang nabi yang diutus, tetapi jika dia tidak dapat menjawabnya maka dia adalah seorang yang hanya mengaku-ngaku dirinya seorang nabi. Tanyakanlah kepadanya tentang pemuda-pemuda pada zaman dahulu kala yang berpergian dan apa yang terjadi pada diri mereka? Sesungguhnya hal ini termasuk perkara yang mengkagumkan. Tanyakan kepadanya tentang seorang lelaki pengembara yang berkeliling sampai ke timur dan barat dan apa yang terjadi padanya? Dan tanyakan kepadanya tentang Roh, apakah Roh itu?”

Dalam fikiran pada pendeta Yahudi itu, Muhammad yang tidak mampu membaca dan menulis itu, sebagaimana yang di ceritakan oleh utusan Quraisy, tentu tidak akan mampu menjawabnya. Sekiranya Muhammad mampu menjawab dengan tepat, sudah tentu kemampuannya menjawab itu terjadi dengan bantuan kuasa pencipta sekelian alam.

Bagi menghadapi ujian ini, Allah tidak membiarkan hambanya menjawab sendirian. Dia menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad bagi menjawab semua pertanyaan itu denga tepat. Ini menjadi bukti, betapa kisah benar yang terkubur sejak berabad-abad lamanya dapat diceritakan dengan baik oleh seorang yang buta huruf. Semua ini terjadi kerana wahyu daripada Allah. Ini yang menjadi pemahaman para pendeta Yahudi itu “Sekiranya Muhammad yang buta huruf mampu menjawab kisah purba itu, Muhammad benar-benar mendapat wahyu daripada Allah. Dan ini adalah tanda-tanda kenabian!”

Perkara yang memeranjatkan para cerdik pandai Yahudi Madinah adalah Nabi Muhammad mampu menceritakan kronologi kisah Zulqarnain secara lengkap dengan kisah Yakjuj dan Makjuj. Kaitan Zulqarnain serta Yakjuj dan Makjuj (Gog Magog dalam istilah Yahudi) ini tidak pernah sedikitpun tertulis di dalam Kitab suci Yahudi. Suatu hal yang ajaib, yang tidak pernah terfikir oleh para imam Yahudi. Para cerdik pandai Yahudi hanya mengetahui kisah Zulqarnain sahaja. Mereka sedikit pun tidak tahu bila Zulqarnain pernah berhadapan dengan Gog Magog. Walaupun Gog Magog tertulis di dalam kitab para nabi Bani Israel, tetapi sekali lagi, kisah Gog Magog berdiri sendiri dengan jawapan Nabi Muhammad.

No comments:

Post a Comment