Saturday, February 4, 2012

Naskah Laut Mati ‘The Dead Sea Scroll'

Ketika Jerusalem di hancurkan oleh tentera Rom, beberapa kumpulan moderat Essenes selamat dan mereka dikatakan berlindung di dalam gua-gua di Qumran. Mereka kemudiannya membentuk komuniti Yahudi di Qumran. Mereka juga mungkin daripada kalangan Yahudi murid-murid Nabi Yahya atau John Pembabtis.

Naskah-naskah Laut Mati adalah kumpulan naskah-naskah agama koleksi kaum Essenes, yang tinggal di Qumran dan berasal dari abad 1SM. Naskah ini mengandungi antara lain salinan-salinan naskah Perjanjian Lama, tafsiran nas-nas Perjanjian Lama dan naskah-naskah komuniti itu sendiri. Gua Qumrah berkait rapat dengan tinggalan Khirbet Qumran yang dihancurkan pada tahun 68 M pada Pemberontakan Yahudi Pertama. Penelitian ahli arkeologi tentang baranag-barang peninggalan yang di dapati di dalam gua secara umum menunjukan Fasa Zaman; contohnya, sepotong linen yang diuji mengunakan carbon-14 menunjukan tarikh antara 167 SM dan 233 M. Peninggalan-peninggalan di tempat itu menyimpul sebuah tarikh yang memungkinkan manuskrip- manuskrip di Qumran ditempatkan pada zaman Pemberontakan Yahudi Pertama ini, 66.70 M.

Rangkaian gua yang kedua, di Wadi Murabba’at memiliki sejarahnya tersendiri. Kisah ini bermula pada musim gugur 1951, ketika orang Badwi menemui empat gua di sebuah kawasan hampir 20 kilometer dari selatan gua Qumran. Penggalian berikutnya mengungkapkan, “Gua-gua itu dihuni beberapa kali sejak tahun 4000 SM hingga zaman Arab.”Beberapa dokimen-dokimen yang ditemui di dalamnya mengidintifikasikan gua-gua itu berfungsi sebagai tempat perlindungan dan pemberontakan sepanjang tempoh Pemberontakan Yahudi Kedua. Petikan-petikan skrol Perjanjian Lama juga ditemui disini. Walaupun tulisannya lebih maju daripada yang ditemukan di Qumran; secara kebetulan, teks di dalam skrol-skrol ini sama dengan teks Masaro (sejenis teks yang pada akhirnya menggantikan seluruh teks yang lain lalu membentuk dasar bagi Perjanjian Lama seperti yang ada sekarang ini). Sarjana Barat bersetuju menetapkan manuskrip-manuskrip ini dapat ditentukan tarikhnya dengan pasti pada zaman Pemberontakan Yahudi Kedua (132-135 M). berkait dengan ketetapan ini, ada beberape pendapat yang masih meragukan ketepatannya.

Daripada petikan Naskah Laut Mati yang berjudul ‘Ratapan untuk Zion’ (4Q179) jelas mengandungi puisi ratapan tentang kehancuran Jerusalem tahun 70 M oleh kerana dosa-dosa Israel sendiri. Dari sini, jelas inskripsi ini serta Naskah Laut Mati lainnya dibuat setelah tahun 70 M.

Dalam kedudukan serba mencengkam ini, Kristian pun berpecah kepada Kristian Pauline yang bermahzab Helenis yang di pelopori Paulus, dan Kristian Yahudi ysng dipelopori saudara Nabi Isa yang bernama Yakobus bin Yusuf. Dalam perkembangannya, Kristian Yahudi (Yudeo Kristian) di kalahkan oleh Kristian Pauline yang hampir dengan penguasaan. Hingga sekitar tahun 300-an Kaisar Rom menjadikan agama Kristian mahzab Pauline menjadi agama rasmi. Dalam latar belakang dunia yang seperti ini, terbentuk kitab Perjanjian baru.


No comments:

Post a Comment