Sunday, February 26, 2012

Orang Yahudi Rela Tinggal di Padang Paran.

Berita-berita purba ini memberi semagat kepada orang Yahudi bagi mendiami padang pasir Semenanjung Tanag Arab. Terbuai dengan janji-janji, ditambah pula dengan terusirnya mereka dari Jerusalem oleh tentera Rom, membuatkan orang Yahudi berpindah menuju tanah yang dijanjikan, iaitu padang Paran. Seorang anak manusia akan lahir dari padang Paran ini. Namanya begitu terkenal, begitu melekat bahkan dihafal dari hari kehari, yang dalam bahasa Ibrani sehari-hari adalah ‘mhmd;’ dibaca MaHMad, yang bererti “Orang yang terpuji” Mereka kenal nama ini seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Namun sayang, kerana pena palsu menulis Kitab-kitab Yahudi membuatkannya hilang hingga diubah menjadi ‘barang yang indah-indah’ seperti yang disebut dibawah,

Sebab beginilah kata Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka Aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat; Aku akan goncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka Aku akan penuhi Rumah ini dengan kemegahan, kata Tuhan semesta alam. KepunyaanKulah perak dan kepunyaanKulah emas, demikinlah kata Tuhan semesta alam. Adapun Rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, kata Tuhan semesta alam, dan di tempat ini Aku akan memberi damai kesejahteraan, demikianlah kata Tuhan semesta alam.”(Hagai 2:7-10).

Mengenai ayat ini, Rev. David Benjamin Keldani menyebut, ‘barang yang indah-indah’ berasal daripada kata ‘Himada’; dan kata ‘damai sejahtera’ daripada kata’ Syilom’ Hal ini dilakukan berdasarkan terjemahan Bible berbahasa Asyur.

Di dalam teks Ibrani, Hagai 2:7 tertulis “ver ra’ash go’ –ee khem daw’ –ee bo…” Hagai 2:9 tertulis”… maw-kome’ nawthan’ show-lome’ aw-mar’ yeh-ho-vaw’ tsaw-baw’. Terdapat dua kata kunci yang paling berhubung erat, iaitu ‘khemdaw’ dan ‘showlome’ yang sama ertinya dengan Ahmad dan salam. (Islam).

Setelah mengetahui semua kenyataan ini, para ahli penyusun al-kitab meminima erti kata huruf dalam Hagai 2:7/8 dengan nota kaki sebagai berikut:

“Kata khedam di dalam Hagai 2:7 dalam konteks ini tidak mempunyai sandaran lansung tentang datangnya Mesias.

Seakan takut sekiranya kata itu tentang ramalan kedatangan Muhammad, maksud kata khedam itu dengan sengaja dihadkan kepada perkataan diatas. Namun,daripada tulisan Rev. David Benjamin Keldani, dapat diketahui maksud kata khedam secara jelas dan ilmiah. Rev. David Benjamin Keldani menganalisis teks Hagai di atas dengan pendekatan etimologi sebgai berikut:

a. Himda. Kalau saya tidak salah, klausa aslinya dalam bahasa Ibrani berbunyi “ve yayu himdath kol haggoyim”. Yang secara literal bererti ‘dan akan datang Himda bagi semua bangsa’. Akhiran hi dalam bahasa Ibrani, sebagaimana dalam bahasa Arab, berubah menjadi th, atau t sebagai penanda kes sensetif (menyatakan kepemilikan). Kata itu diambil daripada akar kata bahasa Ibrani kuno atau mungkin Arami-hmd (bunyi-bunyi konsonan yang diucapkan hemed). Dalam bahasa Ibrani, hemed biasanya digunakan dalam pengertian keinginan kuat, mengingini sesuatu, nafsu, dan syahwat. Perintah kesebelas dalam Kesepuluh Perentah Tuhan berbunyi “Lo tahmod ish reikha” (“Jangan inginkan isteri sesame kamu”). Dalam bahasa Arab, kata kerja Hamada, juga berasal daripada bunyi konsonan hmd, bererti “memuji” Maksud mana pun yang diambil, fakta kata Ahmad adalah terbentuk dalam bahasa Arab daripada kata Ibrani Himda sudah final dan tidak dibantah. Al-Quran (As-Saff (6):6) menyebut Isa putra Maryam mengkhabarkan kepada Bani Israel akan datangnya seorang nabi daripada Tuhan yang bernama Ahmad. Injil John yang ditulis dalam bahasa Yunani menggunakan kata Paraklektos, satu bentuk yang tidak dikenali dalam literature klasik Yunani. namunPericlytos yang memang berhubungan dengan Ahamad dalam pengertian “masyur, agung dan terpuji” dalam tingkat perbandingan superlative-pasti adalah terjemahan Yunani daripada kata Ibrani Himda atau mungkin Hemida dalam bahasa Arami, seperti yang digunakan oleh Jesus Kristus. Malangnya, tidak ada Injil asli yang ditulis dalam bahasa yang digunakan oleh Jesus!.

b. Shalom. Mengenai etimologi dan signifikasi antara kata shalom, shlama dan salam, islam dalam bahasa Arab, saya tidak perlu menyeret pembaca ke dalam penelitian inguistik. Pakar bahasa Semit mana tau kalau kata Shalom dan Islam berasal dari satu akar kata yanag sama dan kedua-duanya bermakna damai penyerahan diri dan tunduk.

No comments:

Post a Comment