Wednesday, February 8, 2012

Usaha Mengaburkan Identiti Bangsa Yakjuj dan Makjuj

Dengan menjelajah lebih jauh Inskripsi Yahudi ini, jelas para penyalin Bible cuba menutup peranan bangsa Gog dan Magog dalam sejarah sisio-politik di kawasan Timur Tengah. Pada masa sekarang, para evangelis barat dan timur juga berusaha menutup peranan bangsa Gog dan Magog di dalam Bible. Dengan mengunakan hasil-hasil penelitian sejarah yang jujur, dapat diketahui sebenarnya sebahgian bangsa Nabi-nabi Bani Israel, bermula dengan nabi Ezekiel, Yunus, Amos, Joel, Isaiah Nahum dan Jeremiah khusus diutus Allah bagi satu tugas besar iaitu, mengingatkan Bani Israel daripada bahaya datangnya Gog dan Magog . sebahgian besar kitab para nabi Bani Israel mengandungi bahaya datangnya Gog dan Magog. Tetapi para penyalin Bible pada masa lalu dan para evangelis moden masa kini, berusaha menutup tema serangan Gog dan Magog. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar, untuk apakah semua itu dilakukan? Kepentingan apakah yang terkandung di dalamnya?

Dengan mengunakan analisis sejarah,jelas bangsa Gog dan Magog pernah keluar merlakukan perluasan kuasa ke kawasan Timur Tengah pada abad 8 hingga abad 4 SM.menurut Flavius Josephus. Magog adalah bangsa Scythian (orang Scythia). Siapakah bangsa Scythia ini.bagi mengetahui lebih jauh bangsa ini, bacalah Bab 4: bangsa Nomad Scythia adalah Gog Magog.

Setelah dibandingkan dengan para penafsir Bible Moden, ramai para Evangelis Barat menyimpulkan bangsa Scythia ini berasal daripada keturunann Israel, iaitu daripada keturunan 10 suku Israel yang hilang (The Ten Tribes of Israel)

Setelah kaum Evagelis dan Zionis menyimpulkan bangsa Scythia adalah keturunan Israel dan daripada Scythia ini lahirlah bangsa-bangsa Eropah dan Amerika Syarikat, mereka cuba membersihkan sejarah Scythia supaya mereka dikenali sebagai bangsa yang beradab, mereka mengantikan rupa sejarah Scythia yang nomad barbar menjadikan bangsa yang beradab. Suatu kesalahan sejarah yang fatal. Lebih malang lagi apabila mereka menyalahkan kenyataan Flavius Joshepus yang menyebut Scythia adalah keturunan daripada Magog. Ia adalah putar belit fatka yang mengelirukan.

No comments:

Post a Comment