Sunday, February 19, 2012

Samb: 3 Daniel Menyebut Muhammad sebagai ‘Batu yang Meremukkan Patung’


Itulah impian tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada tuanku, ‘Wahai tuanku, raja segala raja, yang kedatangannya diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan dan kemulian oleh Allah semesta langit, dan di dalam tangannya diserahkanNya anak-anak manusia, di manapun meraka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatNya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuanku adalah kepala daripada emas itu. Tetapi sesudah tuanku, akan muncul suatu kerajaan lain, yang kurang besar daripada kerajaan tuanku; kemudian suatu kerajaan lagi, iaitu yang ketiga, daripada tembaga, yang akan berkuasa diatas seluruh bumi. Sesudah itu, akan ada suatu kerajaan yanag ke empat , yang keras seperti besi , tepat seperti besi yang di remukkan dan menghancurkan segala sesuatu; dan seperti besi yang menghancurkan, maka kerajaan ini akan menghancurkan dan meremukan semuanya. Dan seperti tuanku lihat kaki dan jari-jarinya sebahgian daripada tanah liat tukang periuk dan sebahgian lagi daripada besi, itu bererti, kerajaan itu terbahagi; memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang tuanku lihat besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi bagaimana jari-jari kaki itu sebahgian daripada besi dan sebahgian lagi daripada tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebahgian dan rapuh sebahgian. Seperti tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat, itu bererti: mereka akan bercampur disebabkan perkahwinan, tetapi tidak akan menjadi satu kesatuan , seperti besi tidak akan bercampur dengan tanah liat. tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beraleh lagi kepada bangsa lain kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabiskannya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya, tepat bererti yang tuanku lihat, tanpa perbuatan tangan manusia sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, perak, tanah liat dan eams itu. Allah yang Maha Besar memberitahu kepada tuanku raja apa yang akan terjadi di kemudian hari; mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai.”( Daniel2: 31-45)

Sejak saat itu dengan keyakinan kerajaan syurga sudah dekat, Nabi Isa menghampiri masyarakat keturunan Bani Israel lalu berdakwah kepada mereka dan menjadi pengikutnya. Beliau meneruskan tugas Nabi Yahya. Berdasarkan pengalaman Nabi Yahya . Nabi Isa banyak belajar, semasa berdakwah, Nabi Isa lebih konservetif lebih berhati-hati dalam mengunakan perkataan dan perbuaan serta menjauhi bidang kuasa dan politik. Sekiranya beliau poerlu berkata tentang politik/kuasa, beliau sering mengunakan perumpamaan-perumpamaan. Dengan sikap seperti ini, Nabi Isa terselamat daripada berbagai-bagai ancaman licik orang yang ingin menjerumuskan beliau ke dalam perangkap maut, iaitu perangkap syaitan yanag selalu berusaha menghasut beliau dengan Penguasa Rom.

Bebagai-bagai helah dilakukan oleh orang Yahudi yang tidak senang kepada Nabi Isa. Mereka selalu berusaha mencari helah-helah.yang boleh digunakan bagi mengheret Isa ke dalam penjara Rom. Walaupun mereka mencuba pelbagai usaha, Allah tetap melindunginya sehingga segala tipu daya yang ditujukan kepada Nabi Isa kembali pada si pelakunya. Ini adalah jaminan jagaan Allah untuk orang-orang bertaqwa.

Daripada kitab Daniel ini, dapat diketahui para imam Yahudi percaya ramalan tentang datangnya kemenangan besar, akan muncul suatu kerajaan yang hanya menyembah Allah. kerajaan yang akan menghancurkan segala paganisme Rom dan Parsi. Apabila kemengan itu datang, hanya Allah yang akan disembah. Ini yang ditunggu-tunggu para pendeta Yahudi. Sejarah mencatatkan kehancuran Rom dan Parsi adalah disebabkan oleh perluasan empayer kaumMuslimin, iaitu satu kaum yang mencintai Allah dan membenci paganisme. Kaum yang membawa kalimah “Laa ilaha illaAallah” Tiada Tuhan selain Allah. Kaum ini yang membawa kerajaan syurga. Kedatangannya menyebabkan api yang di sembah di Parsi padam. Empayer Parsi pun tidak akan bangkit lagi. Kedatangannya menyebabkan Kota Jerusalem yang dipenuhi oleh patung-patung Empayer Rom pun menjadi bersih dan suci daripada berhala-berhala..

No comments:

Post a Comment