Thursday, February 2, 2012

Ini Nama-Nama Nabi Dalam Inskripsi Yahudi

Anak cucu nekwan yang ingin memilih nama bagi bayi mereka atau pun remaja ramaji yang nak tuka nama glamer, hati2 jangan sampai guna nama yang sebutannya dalam inskripsi Yahudi.

Senarai Nama Nabi-Nabi dan Sebutannya Di dalam Inskripsi Yahudi.

1. Adam (Adam)

2. Idris (Enoch)

3. Nuh (Noah)

4. Saleh (Shelah)

5. Ibrahim (Abraham)

6. Lut (Lot)

7. Ismail (Ishmael)

8. Ishak (Isaac)

9. Yaakub (Jacob)

10. Yusuf (Joseph)

11. Aiyub 9Job)

12. Syuaib ( Jethro)

13. Hud (Eber)

14. Musa (Moses)

15. Harun (Aaron)

16. Daud (David)

17. Sulaiman (Solomon)

18. Ilyas (Elijah)

19. Ilyasa’ (Elisha)

20. Yunus (Jonah)

21.Zulkifli (Ezekiel)

22. Zakaria (Zechariah)

23. Yahya (John the Baptist)

24. Isa (Jesus)

25. Muhammad

Mengenali Inskripsi Yahudi

Hingga detik-detik waktu ketika pembaca membaca buku ini, persoalan Yakjuj dan Makjuj masih diselimuti oleh kabus misteri. Kitab-kitab Samawi yang diturunkan dari langit seperti Taurat, Injil dan al-Quran, masing-masing menyebut mengenai Yakjuj dan Makjuj. Al-quran menyebut Yakjuj dan Makjuj adalah bangsa yang membuat kerusakan di atas muka bumi. Dengan tercatatnya nama Yakjuj dan Makjuj di dalam ketiga-tiga kitab Samawi ini, kehadiran Yakjuj dan Makjuj dalam panggung sejarah dilihat begitu menggemparkan dunia.

Banyak buku yang ditulis membahaskan tentang bangsa yang kejam. Ini isu-isu yang sering menjadi persoalan misteri adalah, apakah sepsis Yakjuj dan Makjuj ini? Haiwan atau manusia? Dimana kediaman mereka? Sejak bilakah kali pertama mereka di temui? Negeri-negeri manakah yang pernah diserang oleh Yakjuj dan Makjuj? Benarkah mereka akan keluar lagi bagi merusakkan dunia?.


No comments:

Post a Comment