Wednesday, February 1, 2012

Yakjuj Makjuj Bencana Di Sebalik Gunung.

Bismillahirahmanirahim

Allahummasolli ala saidina Muhammaden wa’ala alihi wasahbihi wasalim.

Segala puji bagi Allah yang memberikan kasih dan sayangnya berupa iman dan Islam kepada kita semua. Selawat serta salam kepada nabi junjungan Muhammad Rasulullah salallah alaihi wasalam.

Tradisi Islam mencatatkan turunnya ayat al-Quran tentang Yakjuj dan Makjuj adalah sebagai jawapan Allah kepada pertanyaan orang Yahudi Madinah tentang Zulqarnain. Orang Yahudi melalui orang kafir Quraisy Makkah bertanya tentang Zulqarnain (pemilik dua tanduk) dalam rangka bagi menguji kenabian Muhammad. Allah pun menjawab pertanyaan tentang Zulqarnain dan sekali gus menjawab kaitan Zulqarnain dengan bangsa Yakjuj dan Makjuj. Kisah tentang hal ini terdapat dalam al-Quran iaitu surah al Kahfi.

Dengan pertanyaan yang diajukan oleh para pendeta Yahudi ini, dapat diduga orang Yahudi cukup arif tentang watak Zulqarnain. Oleh sebab itu, perlulah jejak Yakjuj dan Makjuj diteroka di dalam kitab-kitab Yahudi seperti Bible, The Dead Sea Scroll, Talmud dan buku tulisan Flavius Josephus. Adakah di dalamnya terdapat kisah tentang Yakjuj dan Makjuj serta Zulqarnain.

Setelah dilakukan explorasi terdapat beberapa hal yang membezakan antara al-Quran dan Bible tentang Yakjuj dan Makjuj. Al-Quran menyatukan kisah Yakjuj Makjuj dengan pengembaraan Zulqarnain. Sedangkan sumber-sumber Bible hanya menceritakan tentang Yakjuj dan Makjuj atau Gog Magog sahaja tanpa mengaitkannya dengan Zulqarnain. Bible tidak mengisahkan secara jelas tentang watak Zulqarnain. Padahal turunnya surah al-Kahfi kepada Nabi Muhammad tentang watak Zulqarnain adalah dalam rangka menjawab pertanyaan orang Yahudi. Logiknya, sudah tentu para Rabi Yahudi tahu banyak hal tentang Zulqarnain yang kisahnya terkubur selama berabad-abad. Tentu infomasi ini bukan sekadar di sampaikan dari mulut kemulut, bahkan tercatat di dalam kitab-kitab Yahudi. Kitab atau Inskripsi Yahudi disini adalah sumber-sumber tekstual kitab-kitab Bani Israel, sebagaimana di sebut di atas. Di dalam perjanjian Lama dan Baru tidak dijumpai sedikit pun tentang watak Zulqarnain, yang ada hanya Gog Magog.

Dengan turunnya kisah Zulqarnain dan Yakjuj Makjuj itu, seakan-akan al-Quran menyingkap kembali peristiwa bersejarah yang terkubur selama lebih kurang 900 tahun. Tiba-tiba, nabi yang ummi dari padang gurun dan pergunungan Paran Arab membuka tabir rahsia ini. Hal ini yang membuatkan para pendeta Yahudi pada masa itu terperanjat dan takjub, “Bagaimanakah seorang yang buta huruf mampu menceritakan kisah Zulqarnain dan Gog Magog dalam satu kisah? ” Hal ini tidak dijumpai di dalam kitab-kitab mereka sendiri. Mereka takjub, hairan tetapi pada akhirnya mereka tetap tidak beriman kepada kenabian Muhammad. Semuanya ini bukti betapa al-Quran adalah wahyu dari Allah, bukan karangan Muhammad, bukan pula hasil plagiat sebagaimana yang dituduhkan para Oriantalis dan Evangelis salama ini.

No comments:

Post a Comment