Saturday, April 9, 2011

Hakikat Kelima

Piring terbang itu hanya milik seorang manusia. Ia adalah Dajjal, semoga Allah mengutuknya, beserta para pembantu dan pekerjanya. Piring terbang itu adalah pesawat cepat yang pernah dikhabarkan oleh Nabi Agung, Muhmmad s.a.w. sejak lebih dari 1,400 tahun.

Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim bahawa Rasulullah s.a.w. menjawab pertanyaan para sahabatnya ketika ditanya: “Bagaimana kecepatan Dajjal dimuka bumi?” Beliau Sallallahu ‘alaihi wa salam menjawab: “Bagaikan al-ghait (awan) yang diikuti angin.” [Hadis Riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih-nya juz 18 hlm 66 dan Imam At-Tarmidzi dalam Sunan-nya, juz 4, hlm 511.]

Dalam riwayat an-Nuwwas bin Sam’en:

“Kami bertanya: “Wahai Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa salam seperti apakah kecepatan Dajjal di bumi?”

Maka Rasulullah s.a.w. menjawab:

“Bagaikan al-ghaith yang diikuti angin.”

Dalam riwayat ad-Durr al-Manthur susunan as-Sayuti disebut, “Bagaikan al-ghaith yang diikuti angin.” Para pensyarah hadis berkata: ‘Yang dimaksudkan dengan ‘al-ghaith’ adalah al-ghaim’ (awan).” Maksudnya, Dajjal memiliki kecepatan di bumi seperti kecepatan awan diseret angin yang kuat dan keras.

Saya tambahkan bahawa al-ghaith adalah al-matar (hujan). Hujan itu jika ditiup angin kencang, akan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu tanah ke tanah yang lain, dengan kecepatan tinggi sekali. Bayangkan hujan yang jatuh dari awan di kota Jeddah. Ketika hujan telah mendekati kota Jeddah, datanglah angin berhembus, maka hujan itu akan turun di kota Kairo. Apa yang disabdakan Nabi Muhammad s.a.w., sejak seribu empat ratus lebih mengenai kecepatan gerakan pesawat Dajjal di muka bumi adalah satu-satunya penafsiranyang paling logik.

Penyerupaan yang digunakan Nabi Muhammad s.a.w. dalam melukiskan kecepatan pesawat Dajjal-semoga Allah mengutuknya-dengan awan dan angin mengisyaratkan kepada kita bahawa Dajjal akan menggunakan kekuatan alam yang disebarkan Allah s.w.t. kepada makhluk-Nya. Bahkan, ia akan menyimpannya, meskipun untuk tujuan jahat dan memfitnah manusia.

Dalam hadis yang diriwayatkan Imam al Hakim: Abu al-Fadhl al-Laithi berkata:

“Aku sedang berada di Kufah. Lalu ada yang berkata: ‘Dajjal itu telah keluar.’ Maka kamipun mendatangi Hudzaifah bin Usaid. Saya katakan: ‘Ini, Dajjal telah keluar.’ Maka Hudzaifah berkata: ‘Duduklah.’ Maka akupun duduk. Lalu diserukan di tengah orang ramai. Bahawa itu kebohongan seorang sibagh (pembohong).”

[CATITAN: 'Al-kadzdzab, “Pendusta” disebut Sibagh, “Pencelup” kerana ia suka memalit, mewarnai, dan mencampuri kata-katanya dengan apa saja yang dapat memuaskan pendengarnya.]

Kemudian Hudzaifah berkata: “Dajjal jika keluar di zaman kamu pasti akan di lempari anak-anak dengan batu kecil.” [CATITAN: ‘Al-khadzaf’ alat yang digunakan anak-anak untuk melempar Dajjal jika ia keluar adalah kerikil kecil seperti bebatuan yang biasa dipakai melempar jumrah.]

Ia akan keluar ketika manusia telah berkurang, agama telah diremehkan, dan hubungan persaudaraan sangat buruk. Ia akan mendatangi setiap rumah, dan bumi akan dilipat baginya seperti lipatan baju jubah dari wol (bulu binatang).” [Maksud dari ‘manusia berkurang’ ialah kehancuran mentaliti manusia seperti yang melanda dunia sekarang.]


Bersambong….


No comments:

Post a Comment