Wednesday, April 20, 2011

Samb: Akhir Hakikat Kelima

Tangan yang membunuh kedua pakar fizik itu sama dengan tangan yang membunuh presiden Amerika, John F. Kennedy dan sama-sama dalam keadaan yang rumit dan aneh. Bahkan, kisah terbunuhnya John F. Kennedy menjadi semacam misteri yang rumit.Pada saat itu, pelbagai pihak mengisyaratkan baik dengan terang-terangan atau dengan kata-kata sembolik bahawa ada kekuatan samar yang bekerja alam kegelapan. Dan itulah yang bertanggung jawab atas tragedy yang terjadi secara misteri itu kerana kes-kes itu tidak dapat dikesan oleh pusat pemberitaan Amerika.Mungkin bukan suatu hal kebetulan jika ada kesesuaian ‘sikap negatif’ untuk tidak mengakui tentang piring terbang dan usaha untuk menelitinya, baik yang diperlihatkan oleh pusat maklumat atau pemberitaan Amerika, maupun yang dilakukan oleh Rusia. Jika terjadi suatu peristiwa di Soviet Union, lalu terjadi pula peristiwa yang sama (di Amerika), maka dengan serta merta menyebarlah berita para sarjana, wartawan, dan penjelasan rasmi pemerintah bahawa peristiwa itu hanyalah fenomena alam atau kekacauan pandangan alias khayal belaka.
HAKIKAT KEENAMDajjal adalah raja dan ketua umum yang memerintah dunia yang samar. Ia juga pemimpin pemerintah dunia Masuniyah. Ia adalah penguasa terkemuka dalam tahanan dunia baru yang pernah diberitakan sejak tahun 1776. Berita mmengenai kedatangannya ada pada wang dolar Amerika pecahan satu dolar. Ia adalah sang Juru Selamat yang Ditunggu dan sang Penipu (al-Masih al- Muntazhar al- Muzayyif). Ia akan diperangi oleh Imam Mahdi. Ia juga akan mati di tangan Nabi ‘Isa al-Masih.Tahun 1770 merupakan saat yang tepat untuk mengawali langkah dan trategi yang lengkap untuk menguasai dunia. Secara politik, ekonomi, dan ideology, yang disiapakan dengan sempurna oleh dukun teragung, yakni raja Yahudi yang bersembunyi. Sebahgian dari langkah atau strategi itu dikenal sama dengan sepertiga fizikalnya yang asli. Dan itulah yang dikenal dengan ancaman Yahudi (al-Khataral-Yahudi). Itulah judul buku yang dikarang oleh professor Sargi Nilos pada tahun 1905. Beliau pernah mendapat sejumlah dokumen asli mengenai strategi syaitan (al-khittah asy-syaitaniyyah) melalui seorang wanita cantik hasil curian dari kekasihnya, salah seorang tokoh besar Yahudi, yakni ejen raja Yahudi yang ditunggu-tunggu dan bersembunyi. Sang kekasih dari wanita cantik ini membawa dokumen-dokumen itu dari hasil pertemuan khusus yang diadakan oleh para pemimpin perkumpulan Timur Besar (Mahafil asy-Syarg a-Akbar) di Paris pada 1901.Buku itu diterjemahkan (kedalam bahasa Inggeris) oleh seorang wartawan Inggeris, Victor Marsdone. Ketika ia menterjemahkan buku yang memuat dokumen-dokumen asli ini, ia sering mendapatkan ugutan itu dan terus melanjutkan pekerjaannya. Buku terjemahan itu dicetak dan disebar luaskan dengan judul ‘Protokol Pemimpin Zionis’.Setelah beberapa tahun buku ini beredar, Victor Marsdone mati dalam keadaan misteri dan tidak jelas. Meskipun terjadi kekacauan dan hiruk pikuk yang menakutkan sebagai menyebar luaskan buku ini dan hilangnya sebahgian naskhah darinya serta pencetakan-ulang, hal itu tidak menghilang para pemikir dan pengkaji serta pejuang yang tulus dan ikhlas untuk membuktikan bahawa dokumen-dokumen itu memang salinan yang sesuai dengan aslinya.
Bersambong....

No comments:

Post a Comment