Thursday, April 14, 2011

Samb: ke 4 Hakikat Kelima

Mari kita kembali mengkaji singgahsana Ratu Balqis. Dengan meniru dan memahami. Dajjal tiba pada suatu pemikiran yang dengan kesimpulan seorang Dr. Yahya Said al-Mahjari yang berkembangsaan Arab Mesir, yang dapat memahami rahsia problem ini meskipun hanya secara teori.[CATITAN: Dr. Yahya al-Mahjari, seorang sarjana Muslim Arab dari Mesir, sekarang bertugas sebagai konsultan utama tentang keadaan tenaga dan lingkungan pada Pusat Pengkajian Tenologi di Finland. Pengalamannya yang luas dimanfaatkan oleh sejumlah organisasi ilmiah internasional. Ia juga bertugas sebagai guru Pembantu pada fakulti Arsitektur di Universiti Iskandariyah. Kemudian ia melakukan praktikal di Jerman Barat. Setelah itu, ia mengadakan pengkajian di Lembaga tenaga Moscow. Studi arsitekturnya dilanjutkan di Helsinki Finland.Dari universiti ini, ia mendapat gelaran doctor dalam bidang falsafah dan ilmu teknologi dalam objek-objek kajian spesifik berkenaan dengan produksi tenaga dan pengaruhnya pada lingkungan. Kemudian ia dilantik sebagai konsultan ahli UNESCO di Al-Jazair. Di negeri ini, ia memusatkan perhatian ilmiah dan praktikalnya dalam bidang tenaga matahari dan pemanfaatkan air laut. Setelah itu, ia membangun cawangan contoh-contoh tenaga di Pusat Pengkajian Finland bekerja sama dengan Pusat Pengkajian Sweden. Kemudian, ia kembali bekerja di Finland sebagai Ketua bahgian Tenaga di PBB. Terakhir, ia menjawat sebagai ketua dan pakar perunding dalam pelbagai projek PBB dalam bidang tenaga di wilayah Pasifik.


Jadi, sebaliknya Dajjal memang harus mengakui kebesaran dan kehebatan intelegen Muslim Mesir. Dan hal itu sudah barang tentu sangat membahayakan dirinya.]


Teorinya dikemukankan dengan ungkapan sangat bagus dalam karyanya ‘Ayat Qur’an aniyyah fi Misykat al-‘Ilm’. Ia mengatakan:“Penafsiran atau pemaknaan logik atas apa yang dilakukan oleh seorang yang diberi ilmu dari Al-Kitab, entah dari bangsa manusia atau jin, bedasarkan ilmu pengetahuan kita sekarang adalah bahawa ia telah melakukan beberapa langkah maju. Pertama, ia telah mengubah singgahsana Ratu Saba’ menjadi semacam tenaga. Tidaklah penting apakah tenaga itu berupa panas seperti yang kita dapatkan dari peralatan atomik model sekarang yang berkapasiti rendah. Namun, suatu tenaga yang menyerupai elektrik atau cahaya dapat dikirim melalui gelombang elektrik magnetik.
Kedua, ia Berjaya mengirim tenaga itu dari negeri Saba’ di Yaman ke negeri Nabi Sulaiman di Palestin. Kerana kecepatan penyebaran gelombang elektrik magnetic sama dengan kecepatan cahaya, yakni 300,000 km sesaat, maka waktu yang ditempuh tenaga itu untuk sampai ke negeri Nabi Sulaiman adalah kurang dari satu saat, meskipun jarak antara Saba’ dan kerajaan Nabi Sulaiman mencapai 3,000 kilometer. Ketiga, ia mampu mengubah tenaga itu, ketika tiba di kerajaan Nabi Sulaiman, menjadi benda sama seperti gambaran benda sebelumnya (baca: melakukan proses materialsasi-peny). Ertinya, setiap benda, bahgian dan atom kembali ke bentuk berbeza dan tempat asalnya.Sesungguhnya tenaga (at-raqqah) dan benda (al-maddah) adalah dua bentuk berbeza dari benda yang sama. Benda boleh berubah menjadi tenaga dan sebaliknya. Manusia telah berhasil mengubah bentuk benda menjadi tenaga dalam pelbagai perlengkapam atau peralatan dengan memanfaatkan tenaga atom yang, antara lain, melahirkan atau memproduksi tenaga elektrik untuk kemasalahan kita. Meskipun demikian, kemampuan manusia dalam mengubah benda menjadi tenaga masih berada di tahap perbaikan seta pengembangan. Demikian pula, manusia telah berhasil, kendatipun dalam kadar sangat minima dan rendah, mengubah tenaga menjadi benda dengan alat yang disebut akselerator partikal (particale accelerator).

Bersambong….


No comments:

Post a Comment