Sunday, April 24, 2011

Samb: ke 3 Hakikat Keenam

[CATITAN: Dalam filsafah lama Cina diakui bahawa segitiga yang terletak pada air itu mengisyaratkan suatu kejahatan atau simbol keburukan. Sementara itu, lingkaran menggambarkan pembunuhan dan simbol penumpahan darah. Dan lingkaran juga merupakan simbol kekuatan untuk menjaga Segitiga Bermuda dan simbol kejahatan.Jelaslah bahawa di Cina pun terdapat seorang nabi atau seorang rohaniawan yang memperingatkan keluarganya dari kejahatan dan bahaya Dajjal serta segala simbolnya. Tentu saja hal itu dapat terjadi sebab sebagaimana pernah disebut dalam sabda Nabi Muhammad s.a.w., tidak ada seorang nabi pun yang diutus Allah kecuali memperingatkan kaumnya dari kejahaan dan bahaya Dajjal
.]Tetapi Victor Marsdone tidak menjelaskan alasan atau rahsia adanya air di atas lambang ini. Demikian pula, ia juga tidak menjelaskan adanya kapal api dan perahu di permukaan air. Ia hanya menyebut bahawa lambang itu merupakan kod Dajjal untuk menyesatkan manusia. Sebenarnya tidak demikian. Dajjal; semoga kutukan Allah selalu menyertainya, berkeyakinan bahawa ia punya kecerdasan luar biasa di dunia ini. Dan keyakinan demikian tentunya merupakan kebodohan, ketololan, dan kelemahan otaknya.Bagaimanapun, akal seorang Muslim jauh lebih kuat darinya kalau ia memang mahu bekerja kuat dan selalu menuntut ilmu dengan tekun.Maksud dari air yang dikandung dalam lambang adalah air Lautan Atlantik di Bermuda. Sementara itu, kedua hasta, lengan bawah Dajjal adalah kekuatan untuk mengendalikan bentengnya dan merancanakan pelbagai penemuan barunya di dalam benteng itu. Kapal layar yang ada di dalam lambang itu merupakan gambaran salah sebuah kapal yang pernah disambarnya ketika mencuba memasuki wilayahnya. Ia mengunakannya untuk menyebarkan pelbagai macam tenaga. Ia juga menggunakannya sebagai makmal untuk mengadakan percubaan di atas permukaan air. Dan ia masih mempunyai banyak kapal seperti itu.Jika cap rasmi Dajjal yang tertera dalam lembaran wang satu dolar Amerika diperhatikan secara saksama, maka piramid itu mengisyaratkan adanya hukum diktator dengan bertopengkan demokrasi yang dikendalikan oleh pemerintah internasioanl yang bersatu dibawah kekuasaan seorang raja yang menjadi sumber cahaya dunia. Sistemnya disebut Tata Dunia Baru.Pakar teologi Protestan Amerika. Batt Robertson, menguatkan bahawa lambang yang ada pada lembaran wang dolar Amerika itu sama sekali tidak berhubungan dengan kemerdekaan Amerika. Akan tetapi, pemilik dan pembuat lambang itu adalah Adam Wisehoubatt, pendiri organisasi syaitan yang bernama “Pencerahan” dan menyusup ke dalam ajaran Masuniyyah yakni, seolah-olah organisasi itu bukan berasal dari Masuniyyah dan pendiri Parti Komunis Rusia, pendiri Meja Bundar di Inggeris, dan pendiri Majlis Perhubungan di Amerika. Mungkin saja organisasi yang didirikan Adam W. itu menembus segala sesuatu di Amerika. Bahkan setiap rumah, yayasan pergerakan dan gerakan Perjanjian Baru di Amerika pun ditembusinya.
Bersambong…


No comments:

Post a Comment