Thursday, April 28, 2011

Samb: ke 6 Hakikat Keenam

Dalam surah al-A’raf, ayat 160 disebutkan:

“Dan mereka Kami bahagi menjadi dua belas suku yang masing-masingnya berjumlah besar, yakni ‘menjadi jemaah yang banyak atau menjadi kelompok’. Adat tersebut ditafsirkan sebagai jamak, yakni dengan kata-kata Asbata. Sebab, yang diinginkan Allah adalah ‘al-Jama’at’, sejumlah orang, dan bukan dari suku sendiri. Kata ‘Asbata’ dinasabkan (dibaca fathah) sebagai badal (pengganti) dan bukan sebagai tamyiz.

[CATITAN: Makna ‘as-sibt’. Kata ini bermakna sebuah pohon yang dahannya rendang, sangat banyak, tetapi akarnya satu. Disebutkan dalam sebuah hadis: “Husain putera Imam Ali merupakan satu sibt dari asbata (pelbagai sibt), yakni salah satu umat dari pelbagai umat. Pengarang kitab ‘al-Kulliyyat’ mengatakan: “Setiap orang dari putera Nabi Ismail adalah suatu kabilah. Sementara itu, setiap orang dari keturunan Ya’qub adalah sibt.” (Mu’jam Muhit al -Muhit, hlm. 393).]

Dari manakah satu angka lagi yang melengkapkan jumlah tiga belas yang berulang-ulang dalam mata wang AS itu?

Sebenarnya, yang paling penting dari semua yang dua belas itu adalah yang satu ini. Ia ditentuan oleh mereka semuanya. Dan itulah yang terjadi, ketika ia menisbahkan dirinya kepada mereka. Maka, ia bergabung bersama mereka hingga berjumlah tiga belas suku, meski secara palsu.

Mereka adalah Yahudi Khazar (kabilah ketiga belas) yang melarikan diri. Seorang penulis Yahudi, Art Kistler (mati 1983) seorang sarjana yang jarang ada tandingannya di kalangan Yahudi, memandang bahawa Yahudi Khazar ini kabilah ketiga belas.

[CATITAN: Arts Kistler adalah seorang penulis Yahudi. Ayahnya berasal dari Hongaria dan ibunya dari Austria. Ia dilahirkan di Budapest pada tahun 1905. Ia pernah belajar di Venna. Ia adalah salah seorang pimpinan Jaboutnsky yang menganggap penting berhijrah ke Palestin. Lalu Arts Kistler berpindah ke Palestin. Tetapi ia mengalami kegagalan di sana sehingga ia terpaksa berpindah lagi ke Berlin. Ia menjadi wartawan dan bergabung dengan Partai Zionis Jerman pada tahun 1931 seraya bermimpi mendapat syurga Allah di muka bumi. Tetapi kemudian ia menyedari bahawa dirinya telah melakukan suatu pembohongan besar, sehingga ia beralih ke golongan kanan. Kemudian ia bergelut dengan pelbagai ilmu pengetahuan sehingga ia dapat menyampaikan perkuliahan di pelbagai penguruan tinggi di Amerika. Ia mendapatkan ijazah atau penghargaan yang besar dari Universiti Compenhagen. Bahkan iapun mendapatkan gelaran doctor dalam bidang hukum dan undang-undang. Ia termasuk orang yang mempercayai dan meyakini politik koeksistensi antara Yahudi dan Arab. Ia juga termasuk salah seorang pendukung keputusan pembahgian dan berdirinya negara Yahudi di Palestin dan bahgian lainnya untuk orang Arab. Hal itu sesuai dengan isi keputusan yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun 1947, yakni dengan membahagikan Palesti menjadi negara Arab dan bahagian lainnya Negara Yahudi.]

Dan Kistler secara mudah berkesimpulan, dalam bukunya ‘The Thirteenth Tribe”, bahawa mejoriti kaum Yahudi sekarang ini bukan berasal dari dua belas kabilah keturunan Nabi Ya’qub sebagaimana kisah tentang mereka disebutkan dalam Al-Qur’an dan Taurat. Bahkan, mereka itu telah menyimpang dari kabilah Khazar, kabilah ketiga belas. Keturunan mereka ini menyebar di pelbagai negara Eropah Timur, khususnya Poland, Hongaria, dan Rusia. Ertinya, mereka tidak berasal dari Palestin, tetapi dari Kaukas dan Asia Tengah. Ini dapat menolak dan membatalkan istilah lahirnya permusuhan di kalangan orang-orang Semit dari beneh-beneh orang Palestin.
Bersambong….


No comments:

Post a Comment