Tuesday, April 26, 2011

Samb: ke 5 Hakikat keenam

Pada tahun1920 terbongkarlah kes pembunuhan seorang pemuda Amerika, Bobby Frank, penduduk Chicago. Sebab utama kematiannya adalah kerana balas dendam seorang Yahudi kepadanya setah ia merencanakan untuk melepaskan diri dari organisasi Yahudi “Kaballo”. Ini adalah sebuah organisasi yang selalu berusaha menarik pemuda terbaik di antara keturunan Yahudi dan Amerika.Setelah mereka tidak berhasil memujuknya untuk mengikuti ideology dan agama mereka, merekapun lantas membunuhnya secara kejam. Bahkan, ia sempat mengetahui banyak perkara, bahkan lebih dari kebiasaan, tentang ideology Yahudi. Ia kemudian meyebarluaskan kepada teman-temannya bahawa ejen-ejen terselubung raja Yahudi yang ditunggu-tunggu itu telah melancarkan propaganda untuk memerintahnya melalui lembaran wang satu dolar Amerika. Ini dimaksudkan untuk menyatukan dunia di bawah kekuasaannya. Selain itu, orang-orang Yahudi membuat satu kumpulan untuk mengusai dunia tanpa sama sekali terikat dengan akhlak dan bahkan tidak lagi mengikut ajaran Yahudi yang menganjurkan akhlak atau moral.Tidak seorang pun yang menyatakan dengan terang-terangan agama yang dianuti Bobby Frank, yang cahayanya telah menerangi sepenuh hati dan akalnya. Kemudian, ia melepaskan diri dari penglibatan pada organisasi Yahudi itu. Akan tetapi, penyelidikan keselamatan Chicago. Rax Watson, berhasil memberkas pembunuh Bobby Frank. Keduanya mengaku bahawa mereka telah membunuh dan tidak mahu mengungkapkan identity pelaku lain. Bahkan, mereka sama sekali tidak mahu mengungkapkan rahsia organisasinya. Dari mereka diketahui bahawa Bobby Frank menganut agama al-Muhammadiyyin. Pengakuan terakhir ini didapatkan dari mereka setelah seorang sahabat Bobby pernah mendengar pengakuan bahawa ia diajak berbicara oleh Bobby dengan kata-kata asing yang diterima dari seorang Nabi yang sempurna. Ia memperingatkan dunia dari pujuk rayu raja Yahudi yang ditunggu-tunggu. Itulah Dajjal.Anehnya, anggota organisasi Kaballo adalah pengawai terbesar di Amerika syarikat untuk membela para pembunuh. Oleh pemerintah Amerika, Rex Watson dilarang menghadiri pengadilan dalam penyelesaian kes itu. Bahkan, selama pengadilan kes itu berlansung, pemerintah Amerika melarangnya tinggal di Chicago dengan segala macam alasan remeh-temeh. Misalnya, Rex Watson dituduh telah menghubungi para hakim secara sembunyi-sembunyi. Bahkan, ia juga dituduh menerima rasuah dari keluarga Bobby Frank yang mempunyai kekayaan melimpah itu.Penyelidikkan masalah-masalah keamanan ini berhasil disingkirkan daripada pekerjaan melalui anggota kepolisan sesudah dipaksa. Hal itu dilakukan ketika ia memperingatkan banyak orang dari ancaman program kumpulan internasional Yahudi yang telah membongkar masalah lambang mereka. Menurut pengakuan mereka, lambang itu adalah bentuk terbaik dari baju besi Nabi Dawud. Padahal, sesungguhnya, propaganda Dajjal dan lambang capnya itu secara otomatik memeperlihatkan rahsianya bagi mereka yang berfikir.Kata-kata ‘Novus Ordo Seclorum’, secara harfiah, bermakna “Tata Dunia Baru”. Di bahgian bawahnya ada tulisan dalam bahasa Inggeris.“The Great Seal” Mohor Terbesar. Sementara itu dua kata di bahgian atas mata wang itu, ‘Annuit Coeptis’, bererti “Kejayaan Milik Kita”, atau “Yang Agung Yang Berjaya “, atau juga bererti “Raja Istimewa” , atau boleh juga bermakna “Penutup (Segel) Orang Mesir”. Dan makna-makna seperti itulah yang dimaksudkan oleh kata-kata yang ada pada lembaran wang dolar Amerika itu, yakni “Segel Terbesar Milik Raja Istimewa”, yang menentukan asal-usul ketinggian, dan pengaruh yang membentuk keperibadiannya itu dikembalikan ke negeri Mesir yang diakui oleh Dajjal sebagai permata di muka bumi ini.
Bersambong….


No comments:

Post a Comment