Wednesday, April 27, 2011

Samb: ke 5 Hakikat keenam

Setelah diulang kaji, saya menemukan dua kata tersebut dalam bahasa Perancis Le grand Coptis, yang bererti orang Qibti terbesar. Sementara itu, al-qibti adalah “orang Mesir” dan bukan orang kristian sebagaimana difahami oleh orang ramai.

Sebagaimana Anneou juga bererti lingkaran atau al-khatam bermakna segel. (Yang tercantum atau tertera dalam mata wang satu dolar Amerika) itu adalah segel Dajjal, yang mengaku dirinya sebagai dukun terbesar (dari keturunan) Mesir. Siapakah yang membuat orang Mesir itu duduk bersila atas singgahsana Amerika? Ia sendiri melihat bahawa Amerika merupakan wilayah atau medan yang dinamik untuk kehidupan, keberadaan, pemikiran, dan uji cubanya. Sementara itu, Mesir adalah al-‘uqdah al-qadimah, “perkarangn lama” bagi kehidupannya. (Untuk masalah ini ada pandangan dan pendapat lain yang akan dikemukakan pada kesempatan lain).

Tanggal yang ditulis dengan huruf-huruf Romania (Mocclxxvi) adalah tanggal yang diumumkannya secara rasmi pembentukkan organisasai Pendukung Cahaya Syaitan. Ini adalah perletakan asas pertama secara mudah menduduki otak dunia, bumi, dan kekayaannya. Tanggal itu bukanlah tanggal pengumuman dokumen kemerdekaan Amerika.

Sementara itu, burung helang yang ada didalam lembaran wang ringget Amerika itu, yang atasnya ada bintang segi enam, adalah lambang bagi Yahudi, Israel, dan Zionis, serta tanda bagi setiap yang berhubungan dengan warisan Ibrani atau kewujudan Nazi Yahudi.

Para penganut Masuniyyah menyebut bintang itu sebagai “baju besi Nabi Dawud” (dira’ Dawud). Menurut mereka. Nabi Sulaiman mewarisi baju besi itu. Dalam pandangan orang-orang Yahudi, bintang itu mengisyaratkan dua mata pada bahgian dalam dua segitiga. Dan sisi dari masing-masing mata segitiga adalah sama. Menurut dakwaan orang-orang Yahudi, Nabi Sulaiman telah menunjukkan perhatian kepada segitiga itu, sebagaimana halnya jika segitiga itu adalah “Mata Allah”. Pada akhirnya nanti mata atau segitiga tersebut menjadi “Lambang Allah” sendiri. Itulah nampaknya alasan dan dasar orang-orang Yahudi dan para penganut Masuniyyah mendewakan lambang itu.’ [Buku ‘Al-Masuniyyah’ karya Mahmud Thabit asy-Syadzili, hlm. 51, dengan sedikit perubahan.]

Termasuk yang sedikit membingungkan saya, sebagai pemikir, adalah jumlah bintang yang membentuk segi enam. Ternyata jumlahnya tiga belas saja. Demikian pula halnya dengan jumlah pen panjang diatas ekor burung helang, baik yang dinaungi ataupun yang tidak dinaungi. Semuanya berjumlah tiga belas sahaja, tidak lebih dari itu. Tombak (pendek) yang ada pada salah satu genggaman burung helang itu juga berjumlah tiga belas saja, tidak lebih.

Lebih dari itu, anda akan menemukan bahawa jumlah kertas di dahan zaitun yang ada dalam genggaman burung helang yang satu lagi berjumlah tiga belas. Bahkan, tingkatan yang semuanya berbentuk piramid, yang diatasnya ada sorot mata tajam Dajjal terkutuk itu, juga berjumah tiga belas. Kemudian, diatasnya lagi, ada bentuk segitiga yang memancarkan sinar. Dengan merenungkan apa yang ada di dalam lembaran wang satu dolar AS itu, saya berkesimpulan bahawa jumlah ketururnan atau suku Yahudi, putera-putera Nabi Ya’qub, adalah dua belas. Mereka disebut juga Asbat, suku Nabi Ishaq dan Nabi Ibrahim. Asbat adalah cabang keturunan Bani Israel Yahudi sebagaimana halnya kabilah-kabilah Arab adalah keturunan Nabi Isma’il.
Bersambong…


No comments:

Post a Comment