Thursday, February 24, 2011

Benteng Selinder dan Masalah Mesir

Setidaknya, gambaran benteng Dajjal adalah khurafat atau dongeng belaka. Jadi, masalah pembangunannya di Samudera Atlantik, baik di permukaan laut, di dasar samudera atau di tengah-tengahnya, merupakan bahagian yang nampak dan bahgian yang terapung secara tersembunyi. Ini adalah khurafat. Namu, ia sangat suka mengubah khurafat menjadi kenyataan.

[Penulis katakan dalam buku penulis Ihdzaru al-Masikh ad-Dajjal bahawa orang itu bermimpi mendirikan benteng besar sebagai kota yang diakui di bumi ini dan juga di luar bumi. Itulah impian lamanya. Ia menanggung kemampuan, potensi, dan konsepnya.

Iblis telah memilihkan untuknya tempat di lautan Atlantik yang merupakan singgahsana Iblis di daerah isthmus, tempat pertemuan arus panas dan dingin. Hal itu membantu menghasilkan tenaga-tenaga besar yang, jika di gunakan, akan mengakibatkan bahaya besar. Ia pergi bersama para pengikutnya. Mereka melakukan apa saja yang mereka inginkan dan mendirikan apa yang mereka kehendaki berupa bangunan besar dan kukuh di Segitiga Bermuda. Idea pembangunannya di ilhami oleh pyramid terbesar dan bintang enam Israel yang sesungguhnya hanyalah dua pyramid yang saling berhubungan. Dajjal bersandar pada aturan-aturan, di antaranya: Mengabungkan hal-hal yang bertentangan untuk memperolehi keadaan keseimbangan jiwa dan dipusatkan pada sekitar subjek yang di inginkan.

Pilihannya pada bentuk benteng dalam bentuk dua segitiga yang saling berlawanan atau dua pyramid yang saling memotong, dan di Segitiga Bermuda bukanlah semata-mata menguatkan warisan bintang Dawud Israel dan Nabi Dawud berlepas diri darinya melainkan tahap awal dalam mewujudkan keseimbangan antara bentuk dan tempat. Maka perlawanan bentuk adalah seperti perlawanan tempat.

Pertemuan dua segitiga yang saling berlawanan, pertemuan dua aliran air yang berlawanan, dingin dan panas, kebijaksanaan praktis dan kebijaksanaan psikologi.

Kebijaksanaan praktis: menghasilkan tenaga-tenaga besar yang belum dicapai manusia, dan penggunaan secara optimum.

Kebijaksanaan psikologi: mewujudkan keseimbangan khusus dalam jiwanya yang difahaminya. (Lihat, Ihdzaru al-Masikh ad-Dajjal, Dar al-Mukhtar al-Islami, hlm. 48-49)

Setelah berakhir masa kenabian, ia akan mengaku sebagai nabi. Ia tidak akan berhenti dan bahkan mengaku sebagai tuhan. Ia tidak akan berhenti dan akan memperdayakan manusia dengan ilmunya untuk menghidupkan dan mematikan dengan pemalsuan. Dajjal adalah orang Yahudi pertama yang menyebarkan kebohongan bahawa orang-orang Yahudilah yang membangun pyramid. Yang demikian itu disebabkan oleh kecintaan kepada Mesir dan piramidnya. Sekiranya ia dapat mengaku bahawa dirinyalah yang membangun pyramid itu, ia pasti akan melakukannya. Dalam darahnya terdapat kenangan Mesir bersama pengikutnya. Dalam darahnya ada ketakutan pada Mesir, dan ia menakut-nakuti para pengikutnya pada negeri itu. Bagaimana tidak, Mesir adalah getaran Allah di bumi-Nya. Tenteranya adalah paling baik di muka bumi. Para tokohnya adalah paling sabar. Para wanitanya adalah yang melahirkan pahlawan. Dari sini kita tahu rahsia kumpulan Yahudi Raya untuk menguasai Mesir. Mesir adalah kunci kembalinya kekhalifahan Islam. Mesir adalah pusat pembangunan Islam moden dan negara paling kaya di dunia.

Pena arkitek suci menggores Mesir dari seluruh sisinya. Dajjal adalah musuh Nabi Musa. Ia menentang Taurat yang asli. Namun, bersama Taurat, kini ia adalah sekutu di dalamnya, dan menetapkan kenabian khayalannya yang ingin diwujudkannya kini. “ Dajjal di usir dari Mesir dua kali.

[ CATITAN: Apa yang terjadi di Mesir berupa kumpulan-kumpulan keganasan, intimidasi, dan tekanan pada bangsa Mesir secara menyakinkan melihatkan Mossad Israel dan perwakilan pusat intelijen Amerika (CIA). Pada saat-saat terjadi pengsan beramai-ramai yang menimpa para pemudi Mesir, terlihat lebih dari sekali orang-orang asing yang mengenderai motosikal berputar-putar di sekitar tempat kejadian beberapa saat sebelumnya. Surat khabar Asy-Sya’b al-Mishiriyyah pada edisi 755, 16 Muharram, 1414 H/6 Julai 1993, mempublikasikan bahawa pihak keamanan Mesir sedang mencari dua orang pelancung asing yang menghilang setelah letupan bom di sebuah kafe ‘Wadi an-Nil” di kota At: Tahrir pada 27 Febuari 1993. Berita tersebut menguatkan maklumat bahawa dua pelancong itu tinggal selama empat jam dekat kafe didalamnya. Kemudian mereka meninggalkan tempat itu sesaat sebelum terjadi tindakan kriminal itu.

Surat khabar itu menegaskan bahawa sejumlah maklumat menunjukkan bahawa kedua pelancong asing yang menghilang itu adalah orang Israel. Mereka melakukan tindakan itu dengan perentah unsur-unsur Intelijen Israel (Mossad) dengan dukungan lansung dari kedutaan besar Israel di Kairo, dan yang menjadi sarang mata-mata. Maklumat-maklumat itu menjelaskan bahawa C.I.A bergabung secara lansung dengan Mossad dalam sejumlah aksi kejam di Mesir pada masa-masa lalu. Maklumat-maklumat itu pun menunjukkan adanya kesepakatan antara kedua pihak untuk mendukung setiap aksi kejam yang mengoncang ketenangan wilayah itu untuk menghancurkan pusat-pusat pergerakan Islam dengan segera. Berkenaan dengan itu, berbagai maklumat menunjukkan bahawa C.I.A menyediakan 200 juta dolar untuk menimbulkan kekacauan di daerah itu.


Bersambong….

No comments:

Post a Comment