Saturday, February 19, 2011

Setelah Bertemu Dengan Iblis

Berabad-abad lamanya di lalui Dajjal dalam mewujudkan impiannya yang paling besar, yakni membangun benteng pyramid. Ia mulai berpindah-pindah dari suatu negeri ke negeri lain untuk menambah ilmu pengetahuan melebihi apa yang telah diketahuinya. Ia tidak berasa puas pada harta mahupun ilmu. Hingga pada abad ke 16 M, ia menetap di Perancis. Ia merancang untuk melakukan Revolusi Perancis pada tahun 1789 M bersama pengikutnya, pendeta saat itu, Meyer Rothschild. Ia pun menetapkan dasar-dasar penipuan kemerdekaan, persaudaraan dan persamaan hak. Di balik tabir indah ini, para pengikut Dajjal keluar untuk menguasai pelbagai negara. Kemudian keluarlah tenteranya untuk memerangi dunia, mencuri sumber-sumber daya alamnya, dan menyiapkan jalan menuju al-Quds.

Seorang jenderal Amerika William Gay Karl, [ CATITAN: 13 Oktober 1958 adalah tanggal saat jenderal itu menanda tangan pengantar dan dimaksudkan sebagai akhir tulisan ] mengaku bahawa sejak Revolusi Perancis tahun 1789 M, sampai sekarang masih ada kekuatan mesteri yang mengerakkan pelbagai revolusi dan menggunakan orang-orang berpengaruh, seperti Mirabeau, Lafayette dan Duke Dourlian. Sejumlah orang masih mewakili kekuatan mesteri gerakkan-gerakan ini. walaupun nama-nama mereka berkekuasaaan misterius yang mewujudkan gerakan-gerakan itu. Mereka diperalat untuk menimbulkan pemberontakan-pemberontakan. Ketika mereka melaksanakan kepentingan itu, mereka dibersihkan dari kekuatan-kekuatan yang dibelanya. Kekuatan-kekuatan mesteri itu melemparkan tuduhan dan memikulkan dosa yang sebenarnya adalah tanggungan mereka. Beginilah orang-orang itu mati kerana noda dan dosa mereka, padahal kekuatan-kekuatan misterius itu tetap ada di belakang kumpulan-kumpulan internasioanal yang berlepas diri dari setiap prasangka.

Kemudian Dajjal berpindah ke England untuk belajar dan mengajar, serta membalas dendam pada orang-orang yang pernah menghukumnya. Raja Edward I adalah raja Inggeris pertama yang mengusir orang-orang Yahudi dari pelbagai negara. Oleh kerana itu, ia harus menebar benih-benih perpecahan antara raja dan pemerentahnya. Ia meninggalkan benih-benih perpecahan ini di tangan para intelektual. Hasilnya adalah: Bahasa Inggeris terbahagi menjadi dua kelompok penganut Protestan dan Katolik. Kemudian militer Protestan terbahagi menjadi dua: Penganut yang kukuh dan penganut bebas. Salah seorang kaki tangan Dajjal, Munasih bin Isra’il, mengutus seorang Inggeris yang membangkang, Oliver Cromwell, untuk menghancurkan singgahsana kerajaan. Pada tahun 1653 M, Comwell menyatakan dirinya sebagai “Pelindung Inggeris.”

Si laknat itu terus pindah ke tempat-tempat lain untuk menyebarkan benih kekacauan dan mendirikan pelbagai perkumpulan halal dan haram. Ia gerakkan semua boneka itu dengan benang-benang misterinya secara lembut dan aneh. Ia selalu kembali bersembunyi di dalam bentengnya. Bentengnya mulai membesar dan meluas. Kemasyhuran Segitiga Bermuda mulai tersebar sejak abad ke-18 M.

Sungguh, kehidupan Dajjal sejak abad ke-17 M sampai abad ke-20 M dan memasuki abad ke-21 M, merupakan kehidupan yang penuh pengembaraan, penemuan, pengajaran, perencanaan dan pelaksanaan pelbagai kejahatan. Pengetahuannya yang luas kini tidak difahami manusia. Padahal, pengetahuannya tidak mencapai setitis dari lautan ilmu nabi atau rasul Allah atau wali dari hamba-hamba Allah yang soleh. Semua yang penulis maksudkan adalah kekuatan akidah dan keluasan pemahaman mengenai kewujuan Allah melalui kajian, tafakur, dan perenungan.

Dajjal adalah fitnah yang menakutkan. Panjang umur + kekuatan dan ketegaran ia adalah “orang tua yang tetap muda” atau “pemuda berusia lanjut” + aktif + kekayaan melimpah + bantuan para sahabat dalam kejahatan dan kezaliman = raja Yahudi yang ditunggu, penumpahan darah yang pengecut, yang takut keluar secara terang-terangan. Dari sudut lain, kehidupan Dajjal yang panjang dan banyaknya pengalaman layak untuk dibukukan.


Ia, seperti Iblis, telah menyaksikan zaman. Tetapi itu merupakan kesaksian batil yang menginginkan kehancuran kebenaran dan kesaksian pendusta mengenakan matahari sebagai jubah kegelapan.

Kadang-kadang para pembaca budiman merasa hairan kalau penulis mengatakan: Dajjal menuliskan sebahgian autobiografinya dan beberapa kisah yang diubah menjadi film Holywood. ”Autobiografinya yang tersembunyi, kisah-kisah petualangnya dan rancangan-rancangan kezalimannya pun tersimpan dibukit dalam benteng besarnya di perpustakaan yang tersembunyi. Sesudah ditulis tangan, semuanya itu ditulis dengan kelengkapan computer.

Si sombong, pengaku sebagai tuhan dan pendusta ini telah menulis sekitar 10 jilid buku. Setiap jilid memuatkan 2.000 halaman besar. Pada setiap jilid ia tulis Bab penutup dan diberi judul. Lima jilid pertama berjudul “ Ketika Aku Menguasai Dunia”. Lima jilid kedua berjudul “Suatu Hari Dunia dalam Genggamanku” dan “ Bola Bumi adalah Pejabatku”

Ia berlebihan dalam cita-citanya untuk menguasai seluruh dunia. Meskipun kekuatan, kesewenangan dan penemuanya menakjubkan, ia hanya akan keluar dengan penuh kemarahan. Al-Mahdi, yang menunggunya di al-Quds, akan membuatnya marah setelah penaklukan-penaklukan tenteranya sampai ke kerajaan rahsia, negara Vatikan. Maha Suci Allah Yang Maha Agung.

Jika seorang tidak diciptakan bahagia.,

Akal pengasuhpun jadi bingung dan putus asa
“Musa” yang diasuh ‘Jibril” jadi kafir

Dan Musa yang diasuh Fir’au pun diutus Tuhan.

No comments:

Post a Comment