Thursday, February 10, 2011

Samb: ke-3 Dajjal Di Negeri- Negeri Bertetangga

Dalam buku “Tahut” (Hermes) disebutkan teks azimat yang biasa mereka baca untuk kesuksesan cita-cita dan keinginannya. Disebut, di antara keistimewaan mentera sihir itu, adalah bahawa orang yang membacanya akan ditaati bumi, langit, gunung-gunung, air dan alam bawah. Di samping itu, ia dapat memahami bahasa burung dan semua bahasa yang di pergunakan makhluk di muka bumi. Bahkan ia dapat melihat ikan didalam lautan dan menggiringnya ke pantai.

Kedua, para ahli sihir tidak resmi. Mereka belum memenuhi persyaratan sebagaimana telah disebutkan. Pemerintah tidak mengakui mereka dan menghukum mereka jika mereka menggunakannya tanpa izin. Mungkin hukumannya adalah dibunuh, (Lihat At-Tibb fi Ahd al-Fara’inah, Dr. Jules Guisert, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Anton Zikri)

Pembahasan itu memperkuatkan keyakinan saya bahawa di antara para ahli sihir dan golongan jin serta syaitan-syaitan terjalin kesepakatan. Sebagai buktinya, jin dan syaitan penyihir mendatangkan sesuatu yang dikira oleh pelbagai lapisan masyarakat sebagai ”mukjizat”. Padahal, itu hanya khayalan belaka. Jika tidak, para ahli sihir Fir’aun akan beriman kepada Tuhan Nabi Musa dan Harun.

Kerana tukang sihir itu tidak menyihir dirinya, maka mereka sendiri yang melihat ular Musa yang memakan tongkat dan tali-temali, padahal masyarakat melihat bahawa ular nabi Musa memakan apa yang dikhayalkan para ahli sihir kepada mereka sebagai ular-ular. Para ahli sihir yakin bahawa Nabi Musa diperkuat oleh Allah s.w.t., dengan mukjizat, sebab mukjizatlah yang dapat mengubah hakikat sesuatu dan berbeza dari sihir yang hanya memberikan khayalan belaka.]

Namun, sebahgian lain merasakan bahawa kebinasaan dan kehilangan kebaikan mereka disebabkan perbuatannya. Merekapun memutuskan untuk membebaskan diri darinya. Sebahgian orang yang telah mengikutinya mewaspadainya. Iapun belayar melarikan diri.

Angin membawanya menuju arah tanpa tujuan. Tiba-tiba, ia berada di Inggeris, Irlandia, Scotlandia, dan kemudian ke Prancis. Ia berkenalan dengan penduduk negara-negara ini dan mengenal letak geografinya, tetapi tidak ada tempat yang baik baginya.

Maka, iapun kembali lagi ke Amerika Selatan dengan perahu besarnya. Namun, kali ini, ia berlabuh di pantai sebuah pulau yang bernama Puertorico. Ia mendapati penduduknya lebih tulus daripada penduduk kepulauan Bermuda dalam menyembah syaitan. Ia bertanya mengenai rahsia penyembahan ini dan bagaimana penyembahan itu tersebar di antara mereka hingga mereka memiliki keyakinan kuat kepadanya. Dikatakan kepadanya:

“Ada seorang lelaki bertubuh besar menampakkan diri dalam bentuk cahaya terang seperti api kepada penduduk pulau itu tepat sebelum matahari terbenam di atas gunung dan menyeru nenek moyang kami:

“ Aku adalah tuhanmu.’ Jika kamu tidak bersujud kepadaku, maka aku akan gegarkan bumi ini.’ kerana takut, maka mereka bersujud.”

Dajjal bertanya: “Apakah orang itu nampak kini?”

Mereka menjawab: “Setiap tahun ia muncul satu atau dua kali atas gunung yang dinamakan oleh nenek moyang kami Gunung Terbit. Kerana syaitan agung, tuhan kami, menerbitkan cahayanya di atas gunung itu.” [CATITAN: Syaikh Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya, al-Fiqan baina Awliya’ar-Rahman wa Awliya ‘asy-Syaitan (Perbezaan antara Para Wali Allah dan Para Wali Syaitan), mengatakan:

“Ada diantara manusia yang melihat ‘arsy di udara dan di atasnya terdapat cahaya. Ia mendengar ada yang berbicara kepadanya: ‘Aku tuhanmu.’ Jika ia dari ahli makrifat, maka ia mengetahui bahawa yang berkata itu adalah syaitan. Lalu orang itu akan menentangnya dan berlindung kepada Allah dari gangguannya. Iapun menghilang.


Bersambong….

No comments:

Post a Comment