Tuesday, February 15, 2011

Kota Dukun Yang Ditunggu Atau Tuhan Masa Depan

Mereka ditipu Iblis dengan fitnah sebahagian dari mereka dan menyentuh akalnya. Tetapi kaum lain yang dekat dengan mereka menyembah matahari. Mereka inilah yang mengikut mazhab-mazhab Fir’aun, yang tiba di tanah Amerika sejak enam atau tujuh ribu tahun. Mereka meninggalkan beberapa peninggalan yang disucikan oleh nenek moyang mereka. Tentu saja, syaitan suka kepada mereka disebabkan penyembahan kapadanya dan bukan kepada Allah.

Dajjal mulai menyebar mazhabnya dalam bentuk penyembahan dirinya di antara mereka dibeberapa daerah pantai Amerika yang disebut Florida. Nama ini berasal dari kata “flor” dan “idah” atau “flory” dan “ida’ yang bererti “dukun yang ditunggu” atau “tuhan masa depan”
Atas dasar itu, makna sebenarnya dari kota Florida ialah “kota dukun yang ditunggu” atau “kota tuhan masa depan” dalam dialek India kuno yang telah punah dan dipergunakan orang-orang Indian yang pada zaman duhulu pindah kesana. Kulit mereka menjadi merah kerana sengatan matahari dan menikmati kehidupan dari pemberian alam yang masih perawan, yang dicipta Allah. Tetapi, mereka menyebut tentang itu sebagai tanah karmas atau tanah raja. Ia mengkhabarkan kepada mereka bahawa dialah raja yang ditunggu-tunggu, yang pernah diberitakan oleh bapanya, syaitan agung. Ia ikut dalam perang melawan para penyembah matahari yang memiliki kekuatan setaraf dengannya. Ia menunjuk seorang hakim untuk mereka yang bernama Kasyih bin Jarmu, seorang Yahudi dari Maroko. Ia adalah pembunuh dan perompak. Ketika hakim itu memutuskan hukuman mati baginya, ia lari ke tujuan yang tidak tentu. Akhirnya ia tiba di “tanah kejahatan besar” dalam menemani para pengembara yang memiliki kesenangan serupa pada sesuatu yang fana, yakni mengumpulkan harta dan perhiasan dengan cara apapun, sehingga Christopher Columbus mengatakan:

“Amerika adalah emas bagi pengembara.”
Maksudnya, orang yang datang ke Amerika tidak akan kembali kerana jalannya sukar dilalui, menakutkan dan penduduknya tidak berakhlak. Mereka memahami bahawa Amerika adalah tanah emas. Ia benar dan juga tidak benar. Memang benar bahawa Amerika adalah tanah emas kerana dipenuhi kebaikan, dan memang benar juga bahawa orang yang mendatanginya tidak akan kembali kerana tersebut di sana.

Kasyih termasuk orang pertama yang membantu orang yang cacat matanya ini, yakni Dajjal, dan mengumpulkan orang-orang untuk membantunya setelah mengetahui tanda-tanda yang memikatnya. Maka wajar-wajar saja kalau ia diangkat menjadi wali di bawah kendali orang yang cacat matanya itu.

Menurut keyakinan penulis sebagai seorang Mukmin, pengakuan Christopher Columbus tahun 1492 M sebagai penemu benua Amerika hanyalah suatu jenis “kekejian Eropah” atau “tipuan” terselubung. Tanah itu sudah ada dan dihuni anak-anak Adam sejak dahulu kala, sejak lebih dari 20.000 tahun. Penduduk aslinya memiliki peradaban tinggi yang diwariskan kepada generasi-generasi sesudah mereka yang membangun peradaban-peradaban lain seperti Maya, Aztek dan Inka. Mereka telah mencapai peradaban tinggi seperti dinasti Fir’aun. Adapun penamaan benua Amrico Fiesbootchi yang hidup di Eropah pada tahun 1451-1512 M.

No comments:

Post a Comment