Tuesday, February 1, 2011

Samb: ke5 Pertemuan Kedua Dengan Seorang Agung (Nabi) Dalam Kehidupan Dajjal

Dalam keadaan jiwanya, otot-ototnya yang kaku, batinnya yang lemah dan membisu, binatang itu berkata:

“Wahai Dajjal masa depan, dewa kekufuran dan kejahatan, sekarang engkau berada di zaman penutup para nabi, kekasih Allah, Muhammad s.a.w. Ia telah lahir beberapa hari yang lalu ketika engkau berada ditengah lautan seraya melalaikan ketentuan yang berjalan. Engkau berada di penghujung akhir zaman di bumi. Janji Allah telah datang masanya. Engkau tidak akan terlepas dari rantai yang membelenggumu kecuali setelah wafatnya kekasih Allah, Muhammad s.a.w. yang berpulang kehadirat Yang Maha Tinggi. Tanda telah dekatnya masa keluarmu dari gua adalah hijrahnya Nabi Muhammad s.a.w. ke tanah suci (Madinah al-Munawarah) setelah orang-orang Arab memeranginya dan mengusir pengikutnya dari Makkah, dan kemenangan atas mereka. Sedangkan tanda keluarmu sebagai orang sombong di dunia adalah terputus pohon kurma Baisan, berkurangannya air di tasik Tabary, keringnya mata air Zughar, dan banyak terjadi gempa bumi dasyat sebelum keluarnya musuhmu yang akan memarahimu.”

Sambil berusaha melepaskan diri dari belenggu, Dajjal berkata kepada binatang itu:

“Bagaimana aku dapat meyakini bahawa perkataanmu itu benar? Mengapa engkau tidak mencabut sihirmu dan menjauhi syaitan-syaitanmu? Sungguh aku ingin keluar untuk memerentah dunia. Dunia ini tidak ada rajanya kecuali aku. Sedangkan engkau berusaha menghalangi hakku? Aku adalah manusia paling tua kerana waktu tidak berpengaruh kepadaku. Seluruh dunia di sekitarku telah berubah, tetapi aku tidak pernah berubah, tidak beruban dan tidak menjadi tua. Jadi, aku adalah anak para dewa.”

Binatang itu ingin menutup dialog dengannya, lalu ia berkata:

“Engkau bersabar atau tidak, janji Allah pasti benar. Engkau dilaknati, diusir dan dilemparkan seperti Iblis terkutuk yang telah diperingatkan kepadamu melalui tulisan-tulisan utusan kepadamu.”

Kemudian binatang itu pergi darinya. Binatang itu senantiasa mendatanginya dengan buah-buahan untuknya tanpa berbicara kepadanya. Ia berusaha membuka pembicaraan, tetapi binatang itu tidak menjawab kecuali dengan pandangan-pandangan keperhatinan kepadanya.

Pada suatu hari, binatang itu melihat seorang lelaki bersama teman-temannya berlabuh dengan perahu kecil di tepi pantai pulau itu. Binatang itu menghampirinya untuk mengingatkan bahawa ada seseorang di gua yang sedang menanti khabar gembira darinya. Laki-laki itu mendekatinya dengan rasa takut. Maka binatang itu berkata:

“Hilangkan rasa takutmu dan orang-orang yang bersamamu. Aku bukan syaitan. Aku di perentahkan oleh Allah ke pulau ini untuk melindungi seseorang yang mempunyai kaitan dengan masa depan dunia. Aku adalah suruhan utusan Allah untuk mengucapkan selamat kepadamu dan berbicara kepadamu mengenai orang itu.”

Orang baru itu tidak lain adalah seorang sahabat Rasulullah .s.a.w. Tamim ad-Dari bersama kawan-kawannya (CATITAN: Tamim ad-Dari adalah seorang sahabat agung yang masuk Islam pada tahun 9 H. sebelumnya, ia alah seorang pendita dan ahli ibadah terkenal dalam agama Kristian di Palestin. Ia wafat pada tahun 40 H. hadis tersebut termasuk keutamaan Tamim ad-Dari, kerana Nabi sallallah ‘alaihi wasalam meriwayatkan kisah ini darinya. Di dalam hadis ini terkandung riwayat dan penerima khabar wahid (hadis yang melalui satu periwayat).

Berikut ini peristiwa mengenai Tamim ad-Dari yang disebutkan dalam Sahih Muslim: Telah menyampaikan kepada kami Ibnu Buraidah dari ‘Amir bin Syurahbil asy-Sya’bi, kabilah Hamdan, bahawa ia pernah bertanya kepada Fatimah binti Qais, saudara perempuan adh-Dhahhak bin Qai dan termasuk kelompok perempuan pada hijrah pertama.’Amir berkata: ”Sampaikanlah kepadaku suatu hadis yang engkau dengar dari Rsulullah s.a.w. yang tidak engkau sandarkan kepada sesiap pun selain beliau” Fatimah berkata: “Jika engkau mahu, nescaya aku lakukan.” ‘Amir berkata: “Tentu, sampaikan kepadaku.”

Fatimah berkata:

“Aku menikahi Ibnu al-Mughirah. Ia termasuk pemuda pilihan kaum Quraisy ketika itu. Lalu ia terkena musibah pada permulaan jihad bersama Rasulullah s.a.w. Ketika aku telah menjadi janda. Aku dilamar oleh Abdur Rahman bin ‘Auf untuk salah seorang sahabat Rasulullah.s.a.w. Sementara itu, Rasulullah s.a.w. melamarku untuk mawlanya, Usamah bin Zaid. Aku pernah diberitahu bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Barang siapa mencintaiku, maka hendaklah ia mencintai Usamah. ”Maka Rasulullah s.a.w berbicara kepadaku, aku berkata:
“Urusanku ada di tangan anda. Nikahkan aku kepada siapa saja yang anda suka. ”Lalu Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Pindahah kamu ke Ummu Syarik.’ Ummu Syarik adalah perempuan kaya dari kalangan Ansar yang telah banyak memberikan sumbangan di jalan Allah, dan disinggahi banyak tamu. Aku berkata:

“Aku akan melakukannya,” maka beliau bersabda:

“Jangan engkau lakukan. Sesungguhnya Ummu Syarik adalah seorang wanita yang banyak tamunya. Aku tidak suka tudungmu jatuh atau bajumu tersingkap dari kedua betismu, sehingga kaum itu akan melihat auratmu. Tetapi, pindahlah ke putera pakcikmu, ‘Abdullah bin ‘Amr bin Ummi Maktum, seorang lelaki dari Bani Fihr.”

Bersambong…..

No comments:

Post a Comment