Saturday, February 5, 2011

Samb: ke9 Pertemuan Kedua Dengan Seorang Agung (Nabi) dalam Hidup Dajjal.

[CATITAN: Tasik Tabariyyah adalah tasik besar. Panjangnya adalah sepuluh batu dan lebarnya enam mil. Tasik itu dalam, dan dapat dilayai kapal. Namun, airnya semakin kurang. Ikannya diburu dan airnya manis tawar. Jarak antara tasik Tabariyyah dengan Bait al-Muqaddaa sekitar seratus batu.]

“Ya, Tasik itu masih banyak airnya.” “Sesusngguhnya air tasik itu hampir habis,”
Ia berkata: “Beritahukan kepadaku tentang mata air Zughar!”
“Mengenai apanya yang engkau tanyakan!”
“Apakah mata air itu masih memancarkan airnya. Dan, apakah penduduknya masih bercucuk tanam dari mata air itu?”

[CATITAN: Mata air Zughar. Al-Kalbi berpendapat bahawa Zaghir adalah nama seorang perempuan yang nisbahnya pada mata air ini. Nampaknya, melimpahnya air dari mata air Zughar terjadi sekali lagi sebagai isyarat bagi dekatnya waktu keluar si laknat.]

“Ya, mata air itu masih memancarkan banyak air, dan penduduknya bercucuk tanam dari air tersebut,”

“Terangkan kepadaku tentang nabi yang diutus kepada orang-orang buta huruf, apa yang dilakukannya?”

“Ia telah keluar dari Makkah menuju Yathrib.”

“Apakah orang Arab memeranginya?’

“Ya.”

“Bagaimana caranya ia memperlakukan mereka?”

“Ia telah menundukkan orang-orang Arab terdekatnya, sehingga mereka mengikutinya.”

“Apakah demikian?”

“Ya.”

“Lebih baik bagi mereka untuk mengikutinya. Aku akan memberitahukan kepada kamu mengenai diriku. Aku ini adalah al-Masih. Aku hampir akan diizinkan keluar, maka aku akan keluar. Lalu aku akan berjalan di muka bumi. Aku tidak melewatkan suatu kampung melainkan aku tinggal disitu selama empat puluh malam kecuali kota Makkah dan Taibah (Madinah). Kedua kota itu diharamkan atasku, aku dihadang oleh malaikat yang memegang pedang untuk memenggalku. Di setiap celah kedua-dua kota itu dijaga oleh para malaikat.”

Fatimah berkata:

“Sambil memukulkan tongkatnya pada mimbar, Rasullullah s.a.w. bersabda:

‘Ini adalah Taibah, yakni kota Madinah. Ingatlah, apakah hal itu telah aku sampaikan kepada kamu semua?

‘Orang-orang menjawab, ‘Benar.’ Nabi Muhammad s.a.w. bersabda,

‘Sesungguhnya cerita Tamim itu sesuai dengan apa yang telah aku sampaikan kepada kamu, juga mengenai kota Makkah dan Madinah. Ketahuilah, sesungguhnya Dajjal itu berada di laut Syam atau di laut Yaman, bukan dari arah timur, bukan dari arah imur, bukan dari arah timur.’ Beliau mengisyaratkan dengan tangannya kearah timur.” Selanjutnya Fatimah berkata:

“Maka aku menghafalkan hadis ini dari Rasulullah s.a.w.”
(Lihat ‘Sahih Muslim’ dengan syarah Imam an-Nawawi. Matba’ah al-Misriyyah, XVIII, hlm 78-83)


Bersambong….

No comments:

Post a Comment