Thursday, February 3, 2011

Samb: ke7 Pertemuan Kedua Dengan Seorang Agung (Nabi) dalam Hidup Dajjal.

Lalu mereka naik ke pulau itu. Maka mereka didatangi seekor binatang yang berbulu lebat, yang mereka tidak dapat membezakan mana bahgian depan dan mana bahgian belakangnya. Mereka berkata:

‘Celaka kamu, apakah kamu ini?’

Binatang itu menjawab: ‘Aku adalah mata-mata.’

Mereka bertanya: ‘Mata-mata apa?’

Ia menjawab: ‘Wahai kaum, pergilah kepada orang yang berada di dalam gua, kerana ia merindukan berita dari kamu.’

Tamim ad-Dari berkata:

‘Ketika binatang itu menyebutkan kepada kami seseorang, kami meninggalkannya kerana mungkin ia adalah syaitan perempuan.’

[CATITAN: Dalam sebuah buku yang diterbitkan di Stickholm, karangan seorang Sweeden, yang berjudul “Bahkan Binatang Memiliki Syaitan” disebut bahawa kelompok kebatinan di Eropah dapat mengeluarkan syaitan dari sebahgian binatang. Zaman lampau telah menyaksikan penjelmaan syaitan dalam rupa binatang aneh, di antaranya dalam bentuk rupa babi besar bersayap atau binatang berkepala tikus dan bertubuh seperti biri-biri serta berekor seperti beruang.

Pengarang itu tidak mengaitkan pemikiran-pemikiran seperti ini dengan orang-orang Arab. Padahal, mereka kaya dengan warisan pemikiran semacan itu. Orang Arab sebelum Islam menyebutkan bahawa ada beberapa lembah yang disebut ‘Lembah Pergi Tak Kembali”, kerana jarang ada orang memasukinya lalu dapat keluar dalam keadaan hidup. Orang yang keluar pun mempersembahkan korban untuk para dewa, patung-patung, sebagai rasa terima kasih atas keselamatannya. Di antara hikayat aneh dari mereka yang kembali dari lembah maut itu adalah adanya gambar-gambar syaitan yang nampak dalam bentuk binatang berbulu lebat, memiliki mata panjang yang menakutkan dan memiliki tubuh seperti biri-biri jantan. Semuanya memiliki ekor aneh yang sulit digambarkan. Di antaranya , ada yang memiliki ekor seperti kera berwajah seperti keldai dan memiliki tiga tanduk seperti kambing hutan, namun juga berbulu lebat. Barangkali, inilah yang menyebabkan Tamim ad-Dari dan kawan-kawannya mengira bahawa binatang mata-mata itu adalah syaitan betina. Padahal, binatang itu diperentah dan diberi berkah kerana ia mendorong, menasihati, dan memperingatkan Dajjal akan murka dan azab Allah.]

Selanjutnya ia berkata:

‘Lalu kami berangkat segera hingga memasuki gua. Tiba-tiba di dalamnya ada seorang manusia yang paling besar badannya dan diikat dengan rantai yang kuat. Kedua tangan dan lehernya disatukan dan diikat dengan besi hingga kedua mata kakinya. Kami katakan:

‘Celaka kamu, makhluk apakah kamu ini? Ia menjawab: ‘Kamu semua telah mengetahui perihalku, kini beritahukan kepadaku, siapakah kamu ini?’

Mereka menjawab: ‘Kami adalah manusia dari Arab. Kami belayar perahu lalu dipukul gelombang laut besar,’ dan ombak mempermainkan kami selama sebulan.

Bersambong….

No comments:

Post a Comment